IFP50-3 RS-232 İletişim Kuralı

From ViewSonic User Guide Database
tr:IFP50-3 RS-232 Protocols
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

RS-232 İletişim Kuralı

Bu belge, RS-232 iletişim kuralıyla ViewSonic LFD İşaret ve Bilgisayar veya diğer kontrol üniteleri arasında RS-232 arabirimi iletişiminin donanım arabirimi özelliklerini ve yazılım iletişim kurallarını açıklar.

İletişim kuralı üç komut kısmı içerir:

 • Ayarla İşlevi
 • Al İşlevi
 • Uzaktan kumanda düz geçiş modu
NOT: Aşağıda, “Bilgisayar” ifadesi RS-232 iletişim kuralı komutu gönderebilen veya alabilen tüm kontrol ünitelerini temsil eder.

Açıklama

RS-232 Donanım Özellikleri

Arka taraftaki ViewSonic LFD iletişim bağlantı noktası:

 1. Bağlayıcı türü: DSUB 9 Pimli Erkek (veya 3,5 mm namlu tipi bağlayıcı)
 2. Bağlantı için çapraz (kukla modem) kablo kullanın
 3. Pim Ataması:
Pim Numarası Sinyal Açıklama
Dişi DSUB 9 Pimli 1 NC
Female DSUB.png
2 RXD Ekrana Giriş
3 TXD Ekrandan Çıkış
4 NC
5 GND
Male DSUB 9-Pin 6 NC
Male DSUB.png
7 NC
8 NC
9 NC Harici belirli donanım kilidi için +5V/2A güç sağlayın *3.0
çerçeve GND
Öğe Sinyal Açıklama
3,5 mm namlu tipi bağlayıcı
(sınırlı alan için alternatif)
TXD Ekrandan Çıkış
3.5mm Barrel.png
Halka RXD Ekrana Giriş
Manşon GND

LAN Donanım Özellikleri

Arka taraftaki ViewSonic LFD iletişim bağlantı noktası:

 1. Bağlayıcı türü: 8P8C RJ45
 2. Pim Ataması:
Pim Numarası Sinyal Açıklama
LAN Spec.png
1 TX+ Ekrandan Çıkış
2 TX- Ekrandan Çıkış
3 RX+ Ekrana Giriş
4 BI_D3+ 1G kasa için
5 BI_D3- 1G kasa için
6 RX- Ekrana Giriş
7 BI_D4+ 1G kasa için
8 BI_D4- 1G kasa için
çerçeve GND

RS232 İletişim Ayarı

 • İletişim Hızı Seçimi: 9600 bps (sabit)
 • Veri bitleri: 8 bit (sabit)
 • Eşlik: Yok (sabit)
 • Durma Bitleri: 1 (sabit)

LAN İletişim Ayarı

 • Tür: Ethernet
 • Protokol: TCP/IP
 • Bağlantı Noktası: 5000 (sabit)
 • Çapraz alt ağ: Hayır
 • Oturum Açma Kimlik Bilgileri: Hayır

Komut Mesajı Başvurusu
Bilgisayar, arkasından “CR” gelen komut paketini LFD'ye gönderir. Bilgisayar Ekrana kontrol komutunu her gönderdiğinde Ekran aşağıdaki gibi yanıt verecektir:

 1. Mesaj doğru biçimde alınırsa, arkasından “CR” (00Dh) gelen “+” (02Bh) gönderecektir.
 2. Mesaj yanlış biçimde alınırsa, arkasından “CR” (00Dh) gelen “-” (02Dh) gönderecektir.

İletişim Kuralı

Ayarla İşlevi Listesi

Bilgisayar özel eylemler için Ekranı kontrol edebilir. Ayarla İşlevi komutu RS-232 bağlantı noktası aracılığıyla uzak bir yerden Ekran davranışını kontrol etmenize olanak tanır. Ayarla İşlevi paket biçimi 9 bayttan oluşur.

Ayarla İşlevi açıklaması:

Uzunluk “CR” hariç Mesajın Toplam Bayt Sayısı.
LFD ID Her bir Ekran için kimlik (01~98; varsayılan 01)
“99” kimliği, bağlı tüm ekranlar için ayar komutunu uygulamak anlamına gelir. Bu şartlar altında, sadece 1 Nolu ekran cevap vermelidir.
LFD ID, her bir Ekran için ekran menüsü aracılığıyla ayarlanabilir.
Komut Türü Komut türünü tanımlayın,
“s” (0x73h): Ayarla Komutu
“+” (0x2Bh): Geçerli komut Yanıtı
“-” (0x2Dh): Geçersiz komut Yanıtı
Komut İşlev komutu kodu: Bir bayt ASCII kodu.
Değer [1~3] Değeri tanımlayan üç bayt ASCII.
CR 0x0D

Ayarla İşlevi Biçimi
Gönder: (Komut Türü = “s”)

Ad Uzunluk Kimlik Komut Türü Komut Değer1 Değer2 Değer3 CR
Bayt Sayısı 1 Byte 2 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte
Bayt sırası 1 2~3 4 5 6 7 8 9

Yanıtla: (Komut Türü = “+” veya “-”)

Ad Uzunluk Kimlik Komut Türü CR
Bayt Sayısı 1 Byte 2 Byte 1 Byte 1 Byte
Bayt sırası 1 2~3 4 5
NOT: Bilgisayar tüm ekranlara komut uyguladığında (ID=99), yalnızca #1 kümesinin ID=1 adıyla yanıtlaması gerekir.


Örnek 1: Parlaklığı Ekran (#02) için 76 olarak ayarlayın ve bu komut geçerlidir.

Gönder (Onaltılık Biçim)

Ad Uzunluk Kimlik Komut Türü Komut Değer1 Değer2 Değer3 CR
Hex 0x38 0x30
0x32
0x73 0x24 0x30 0x37 0x36 0x0D

Yanıtla (Onaltılık Biçim)

Ad Uzunluk Kimlik Komut Türü CR
Hex 0x34 0x30
0x32
0x2B 0x0D

Örnek 2: Parlaklığı Ekran (#02) için 75 olarak ayarlayın ve bu komut geçerli DEĞİLDİR.

Gönder (Onaltılık Biçim)

Ad Uzunluk Kimlik Komut Türü Komut Değer1 Değer2 Değer3 CR
Hex 0x38 0x30
0x32
0x73 0x24 0x30 0x37 0x35 0x0D

Yanıtla (Onaltılık Biçim)

Ad Uzunluk Kimlik Komut Türü CR
Hex 0x34 0x30
0x32
0x2D 0x0D

Ayarlama İşlevi Tablosu

A. Temel İşlev

Ayarla İşlevi Uzunluk Kimlik Komut Komut Değer Aralığı Yorumlar
Type (ASCII) Code
(ASCII)
Code
(Hex)
(Three ASCII bytes)
Power On/Off
(Standby)
8 s ! 21 000: STBY
001: ON
1. The Power-on via LAN control may works only under specific mode. To see display UG for details. *3.1.1
2. “WOL by MAC address” may available as alternative.*3.2.1
Input Select 8 s " 22 000: TV
001: AV
002: S-Video
003: YPbPr
004: HDMI1
014: HDMI2
024: HDMI3
034: HDMI4
005: DVI
006: VGA1
016: VGA2
026: VGA3
007: Slot-in PC (OPS/SDM)/HDBT
008: Internal memory
009: DP
00A: Embedded/Main (Android)
1. No need for USB
2. For the case of two more same sources, the 2nd digital is used to indicate the extension.
3. The HEX of 00A is 30 30 41.
Brightness 8 s $ 24 000 ~ 100
900: Bright down (-1)
901: Bright up (+1)
*3.1.1
Backlight*3.2.0 8 A B 42 000~100 1. For Android platform whose main mode is controlled by backlight and the other sources are controlled by brightness.
2. Derived from Color calibration.
*3.2.0
Power Lock 8 s 4 34 000: Unlock
001: Lock
*See note in details
Volume 8 s 5 35 000 ~ 100
900: Volume down(-1)
901:Volume up(+1)
Mute 8 s 6 36 000: OFF
001: ON (mute)
Button Lock 8; s 8 38 000: Unlock
0001: Lock
*See note in details
Menu Lock 8 s > 3E 000: Unlock
001: Lock
*See note in details
Number *3.1.1 8 s @ 40 000~009
Key Pad *3.1.1 8 s A 41 000: UP
001: DOWN
002: LEFT
003: RIGHT
004: ENTER
005: INPUT
006: MENU/(EXIT)
007: EXIT
Remote Control 8 s B 42 000: Disable
001: Enable
002: Pass through
Disable: RCU will be no function
Enabled: RCU controls normally
Pass through: Display will bypass the RC code to connected device via the RS-232 port, but not react itself.
Restore Default 8 s ~ 7E 000 Recover to factory setting
NOT:
1. Kilit Modlarında Davranış
Lock Mode Behavior
Düğme Kilidi 1. “Güç” hariç, ön paneldeki ve RCU’daki tüm düğmeleri kilitleyin
2. All the SET functions should be workable via RS-232, even the ones with according hot key in RCU like Mute,…etc.
MENÜ Kilidi 1. 1. Ön paneldeki ve RCU’daki “MENU” tuşunu kilitleyin
2. Fabrika ve Ağırlama modları, bu iki moda girmek için MENÜ-birleşik tuşunu kullanan modelde engellenmemelidir. Alternatif yaklaşım, modele göre herhangi bir sınırlama varsa ayrı ayrı gösterilecektir.
GÜÇ kilidi 1. Ön kısımdaki “GÜÇ” tuşunu ve RCU’yu kilitleyin.
2. SET_POWER açma/kapama RS-232 üzerinden uygulanabilir olmalıdır, ancak GÜÇ kilidinin bu durumda serbest bırakılacağı anlamına gelmez.
3. Ekran ayarlarında sıfırlama ile kilidi açılamıyor
4. Güç kilidinde AC gücü otomatik açılacak
5. Güç kilidi altında, PC sinyali olmadığında set güç tasarrufuna girmeyecek ve 15 dakika sonra hiçbir video sinyali gelmediğinde kapanmayacaktır.
Uzaktan kumanda devre dışı RCU tuşlarını kilitleyin, ancak ön panel düğmelerini çalışır durumda tutun.
2. SET Güç açma için alternatif olarak MAC adresiyle LAN üzerinden uyandırma
(Uzunluk = 126 Bayt)
6 Bayte 6 Bayte (#1) 6 Bayte (#2) ... 6 Bayte (#16) 24 Bayte
0xFF FF ... FF MAC address MAC address ... MAC address 0x00 00 ... 00

B. İsteğe Bağlı İşlev

Ayarla İşlevi Uzunluk Kimlik Komutt Komut Değer Aralığı Yorumlar
Type (ASCII) Code
(ASCII)
Code
(Hex)
(Three ASCII bytes)
Contrast 8 s # 23 000~100
Sharpness 8 s % 25 000~100
Color 8 s & 26 000~100
Tint 8 s ' 27 000~100
Backlight On_Off 8 s ( 29 000: Off
001: On
Color Mode 8 s ) 29 000: Normal
001: Warm
002: Cold
003: Personal
Surround Sound 8 s - 2D 000~100
Bass 8 s . 2E 000~100
Treble 8 s / 2F 000~100
Balance 8 s 0 30 000~100 050 is central
Picture Size 8 s 1 31 000: FULL (16:9)
001: NORMAL (4:3)
002: REAL (1:1)
*3.1.0
OSD language 8 s 2 32 000: English
001: French
002: Spanish
Could be extended for more supported languages by model
PIP-Mode 8 s 9 39 000: OFF
001: PIP(POP)
002: PBP
PIP-Sound select 8 s : 3A 000: Main
001: Sub
PIP-Position 8 s ; 3B 000: Up
001: Down
002: Left
003: Right
PIP-Input 8 s 7 37 *2.9 000: TV
001: AV
002: S-Video
003: YPbPr
004: HDMI1
014: HDMI2
024: HDMI3
034: HDMI4
005: DVI
006: VGA1
016: VGA2
026: VGA3
007: Slot-in PC (OPS/SDM)/HDBT
008: Internal memory
009: DP
00A: Embedded/Main (Android)
Value range is same as SET-Input select
Tiling-Mode 8 s P 50 000: OFF
001: ON
(for video wall)
Tiling-Compensation 8 s Q 51 000: OFF
001: ON
(for video wall)
Bezel width compensation
Tiling-H by V Monitors 8 s R 52 01x~09x: H
0x1~0x9: V
(for video wall)
1. 2nd digital for H monitors
2. 3rd digital for V monitors
Tiling-Position 8 s S 53 001~025 (for Video wall)
Copy the screen of Position# to identified display
Date: Year 8 s V 56 Y17~Y99 Last 2 digits
(20)17~(20)99
Date: Month 8 s V 56 M01~M12 2 digits
Date: Day 8 s V 56 D01~D31 2 digits
Time: Hour 8 s W 57 H00~H23 24-hr format. 2 digits.
Time: Min 8 s W 57 M00~M59 2 digits
Time: Sec 8 s W 57 S00~S59 2 digits
NOT:
1. H Monitörler, V Monitörler ve Konum için döşeme tanımı
RS232 Tiling TRK.png
2. Tarihi Ayarla örneği
Tarih: 2017-3/15
Gönder: 0x 38 30 31 73 56 59 31 37 0D (“Y17”)
Gönder: 0x 38 30 31 73 56 4D 30 33 0D (“M03”)
Gönder: 0x 38 30 31 73 56 44 31 35 0D (“D15”)
3. Saati Ayarla örneği
Zaman: 16:27:59
Gönder: 0x 38 30 31 73 57 48 31 36 0D (“H16”)
Gönder: 0x 38 30 31 73 57 4D 32 37 0D (“M27”)
Gönder: 0x 38 30 31 73 57 53 35 39 0D (“S59”)

Al İşlevi Listesi

Bilgisayar belirli bilgiler için LFD'yi kontrol edebilir. Al İşlevi paket biçimi, Ayarla İşlevi paket yapısına benzeyen 9 bayttan oluşur. “Değer” baytının her zaman 000 olduğuna dikkat edin.

Al-İşlev Açıklaması:

Uzunluk “CR” hariç Mesajın Toplam Bayt Sayısı.
TV/DS ID Her bir TV/DS için kimlik (01~98; varsayılan 01)
Komut Türü Komut türünü tanımlayın,
“g” (0x67h) : Al Komutu
“r” (0x72h) : Geçerli komut Yanıtı
“-” (0x2Dh) : Geçersiz komut Yanıtı
Komutt İşlev komutu kodu: Bir bayt ASCII kodu.
Değer [1~3] Değeri tanımlayan üç bayt ASCII.
CR 0x0D

Al-İşlev Biçimi
Gönder: (Komut Türü = “g”)

Ad Uzunluk Kimlik Komut Türü Komut Değer1 Değer2 Değer3 CR
Bayt Sayısı 1 Byte 2 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte
Bayt sırası 1 2~3 4 5 6 7 8 9

Yanıtla: (Komut Türü = “r” veya “-”)
Komut geçerliyse, Komut Türü = “r”

Ad Uzunluk Kimlik Komut Türü Komutt Değer1 Değer2 Değer3 CR
Bayt Sayısı 1 Byte 2 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte
Bayt sırası 1 2~3 4 5 6 7 8 9

Komut geçerli DEĞİLSE, Komut Türü = “-”

Ad Uzunluk Kimlik Komut Türü CR
Bayt Sayısı 1 Byte 2 Byte 1 Byte 1 Byte
Bayt sırası 1 2~3 4 5

Örnek 1: TV-05'ten Parlaklığı al ve bu komut geçerlidir. Parlaklık değeri 67.

Gönder (Onaltılık Biçim)

Ad Uzuluk Kimlik Komut Türü Komut Değer1 Değer2 Değer3 CR
Hex 0x38 0x30
0x35
0x67 0x62 0x30 0x30 0x30 0x0D

Yanıtla (Onaltılık Biçim)

Ad Uzuluk Kimlik Komut Türü Komut Değer1 Değer2 Değer3 CR
Hex 0x38 0x30
0x35
0x72 0x62 0x30 0x36 0x37 0x0D

Örnek 2: Ekrandan Renk Al (# 05), ancak Renk komutu bu modelde

Gönder (Onaltılık Biçim)

Ad Uzuluk Kimlik Komut Türü Komut Değer1 Değer2 Değer3 CR
Hex 0x38 0x30
0x35
0x67 0x26 0x30 0x30 0x30 0x0D

Yanıtla (Onaltılık Biçim)

Ad Uzunluk Kimlik Komut Türü CR
Hex 0x34 0x30
0x35
0x2D 0x0D

Al-İşlev Tablosu

A. Temel İşlev

Al İşlevi Uzunluk Kimlik Komut Komut Tepki Aralığı Yorumlar
Type (ASCII) Code
(ASCII)
Code
(Hex)
(Three ASCII bytes)
Get-Brightness 8 g b 62 000~100
Get-Backlight*3.2.0 8 a B 42 000~100 1. For Android platform whose main mode is controlled by backlight and the other sources are controlled by brightness.
2. Derived from Color calibration. *3.2.0
Get-Volume 8 g f 66 000~100
Get-Mute 8 g g 67 000: Off
001: On (muted)
Get-Input Select 8 g j 6A 000~100 1. 1st digit for signal detection: 0 means “no signal”; 1 means “signal detected”
2. 2nd &3rd digit: See Set-function table
Get-Power Status: ON/STBY 8 g l 6C 001: ON
000: STBY
Get-Remote Control S g n 6E 000: Disable
001: Enable
002: Pass through
Get RCU mode status
Get-Power Lock 8 g o 6F 000: Unlock
001: Lock
Get-Button Lock 8 g p 70 000: Unlock
001: Lock
Get-Menu Lock 8 g l 6C 000: Unlock
001: Lock
Get-ACK 8 g z 7A 000 This command is used to test the communication link
Get-Thermal 8 g 0 30 000~100:
0~+100 deg C
-01~-99:
-1~-99 deg C
Get-Operation time*3.2.0 8 g 1 31 000 1. Accumulated hours in 6-digit integer (000,001~ 999,999)*3.2.0
2. Can not be reset when FW update and Factory initiation*3.2.2
3. Reply in new 32-byte format*3.2.0
Get-Device name 8 g 4 34 000 Reply in new 32-byte format *3.2.0
Get-MAC address 8 g 5 35 000 (for the model with LAN)
Reply in new 32-byte format*3.2.0
Get-IP address*3.2.0 8 g 6 36 000 (for the model with LAN)
Reply in new 32-byte format*3.2.0
Get-Serial number *3.2.0 8 g 7 37 000 Reply in new 32-byte format *3.2.0
Get-FW version *3.2.0 8 g 8 38 000 Reply in new 32-byte format *3.2.0
NOT:
1. Çalışma Saati al örneği
Toplam çalışma saatinin 123.456 saat olduğu varsayılmıştır.
Gönder: 0x 38 30 31 67 31 30 30 30 0D (Get Operation hour)
Yanıtla: 0x 32 30 31 72 31 31 32 33 34 35 36 00 00 … 00 00 0D
2. Aygıt Adı al örneği
Varsayılan aygıt adı CDE-5500'dür.
Gönder: 0x 38 30 31 67 34 30 30 30 0D (Get Device Name)
Yanıtla: 0x 32 30 31 72 34 43 44 45 2D 35 35 30 30 00 00 … 00 00 0D
Varsayılan aygıt adı “NMP-302#1”dür.
Gönder: 0x 38 30 31 67 34 30 30 30 0D (Get Device Name)
Yanıtla: 0x 32 30 31 72 34 4E 4D 50 2D 33 30 32 23 31 00 00 …00 00 0D
3. MAC adresi al örneği
MAC adresinin 00:11:22:aa:bb:cc olduğu varsayılmıştır.
Gönder: 0x 38 30 31 67 35 30 30 30 0D (Get MAC add)
Yanıtla: 0x 32 30 31 72 35 30 30 31 31 32 32 61 61 62 62 63 63 00 00…00 00 0D
4. IP adresi al örneği
IP adresinin 192.168.100.2 olduğu varsayılmıştır.
Gönder: 0x 38 30 31 67 36 30 30 30 0D (Get IP address)
Yanıtla: 0x 32 30 31 72 36 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 30 30 2E 32 00 00…00 00 0D
5. Seri numarası al örneği
Varsayılan seri numarası ABC180212345'tir
Gönder: 0x 38 30 31 67 37 30 30 30 0D (Get Serial number)
Yanıtla: 0x 32 30 31 72 37 41 42 43 31 38 30 32 31 32 33 34 35 00 00…00 00 0D
6. FW versiyonu al örneği
FW versiyonunun 3.02.001 olduğu varsayılmıştır.
Gönder: 0x 38 30 31 67 38 30 30 30 0D (Get FW version)
Yanıtla: 0x 32 30 31 72 38 33 2E 30 32 2E 30 30 31 00 00…00 00 0D

B. İsteğe Bağlı İşlev

Al İşlevi Uzunluk Kimlik Komut Komutt Tepki Aralığı Yorumlar
Type (ASCII) Code
(ASCII)
Code
(Hex)
(Three ASCII bytes)
Get-Contrast 8 g a 61 000 ~ 100
Get-Sharpness 8 g c 63 000 ~ 100
Get-Color 8 g d 64 000 ~ 100
Get-Tint 8 g e 65 000 ~ 100
Get_Backlight On_Off 8 g h 68 000: Off
001: On
Get-PIP Mode 8 g t 74 000: OFF
001: PIP (POP)
002: PBP
Get-PIP Input 8 g u 75 000~100 See Set-input select
Get-Tiling Mode 8 g v 76 000: OFF
001: ON
(for Video wall)
Get-Tiling Compensation 8 g w 77 000: OFF
001: ON
(for Video wall)
Bezel width compensation
Get-Tiling H by V Monitors 8 g x 78 01x~09x: H monitors
0x1~0x9: V monitors
(for Video wall)
1. 2nd digital for H monitors
2. 3rd digital for V monitors
Get-Tiling Position 8 g y 79 000: OFF
001~025
(for Video wall)
Copy the screen of Position# to identified display
Get-Date: Year 8 g 2 32 Y00~Y00 Last 2 digits
(20)17~(20)99
Get-Date: Month 8 g 2 32 M00~M00 2 digits
Get-Date: Day 8 g 2 32 D00~M00 2 digits
Get-Time: Hour 8 g 3 33 H00~H00 24-hr format. 2 digits.
Get-Time: Min 8 g 3 33 M00~M00 2 digits
Get-Time: Sec 8 g 3 33 S00~S00 2 digits
NOT:
1. Tarih al örneği
01 numaralı ekranın varsayılan geçerli tarihi:
Tarih: 2017-3/15
Gönder: 0x 38 30 31 67 32 59 30 30 0D (Get Date:Year)
Yanıtla: 0x 38 30 31 72 32 59 31 37 0D (“Y17”)
Gönder: 0x 38 30 31 67 32 4D 30 30 0D (Get Date:Month)
Yanıtla: 0x 38 30 31 72 32 4D 30 33 0D (“M03”)
Gönder: 0x 38 30 31 67 32 44 30 30 0D (Get Date:Day)
Yanıtla: 0x 38 30 31 72 32 44 31 35 0D (“D15”)
2. Saat Al örneği
01 numaralı ekranın varsayılan geçerli saati:
Zaman: 16:27:59
Gönder: 0x 38 30 31 67 33 48 30 30 0D (Get Time:Hour)
Yanıtla: 0x 38 30 31 72 33 48 31 36 0D (“H16”)
Gönder: 0x 38 30 31 67 33 4D 30 30 0D (Get Time:Min)
Yanıtla: 0x 38 30 31 72 33 4D 32 37 0D (“M27”)
Gönder: 0x 38 30 31 67 33 53 30 30 0D (Get Time:Sec)
Yanıtla: 0x 38 30 31 72 33 53 35 39 0D (“S59”)
3. RS232 Versiyonu al örneği
Versiyonunun 3.0.1 olduğu varsayılmıştır
Gönder: 0x 38 30 31 67 36 30 30 30 0D (Get RS232 version)
Yanıtla: 0x 38 30 31 72 36 33 30 31 0D (“301”)

C. Otomatik Yanıtlama *3.2.1
Aşağıdaki veriler/durum kullanıcı tarafından uzaktan kumanda ünitesi, ön tuşlar veya dokunmatik ekran gibi mevcut yollardan biriyle değiştirildiğinde, ekran, ana bilgisayardan bir sorgu almadan güncellenmiş verileri/durumu otomatik olarak gönderir.

 • Açma/Kapama
 • Giriş Seçimi
 • Parlaklık
 • Arka Işık
 • Ses Düzeyi
 • Sessiz Açık/Kapalı

Remote Control Pass-Through Mode

When the PC sets the Display to Remote Control Pass through mode, the Display shall send a 7-byte packet (followed by “CR”) in response to remote control unit (RCU) button activation. In this mode the remote control shall have no effect on the Display function. For example: “Volume+” will not change the volume of the Display, but instead only sends the “Volume+” code to the PC over the RS-232 port.

IR Pass Through-Function format

Reply: (Command Type="p")

Name Length ID Command Type RCU Code1 (MSB) RCU Code2 (LSB) CR
Byte Count 1 Byte 2 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte
Bytes Order 1 2~3 4 5 6 7

Example 1: Remote Control Pass-through when “VOL+” key is pressed for Display (#5)

Send (Hex Format)

Name Length ID Command Type RCU Code1 (MSB) RCU Code2 (LSB) CR
Hex 0x36 0x30
0x35
0x70 0x31 0x30 0x0D
Key Code (HEX) Basic
*3.1.1
Optional
*3.1.1
1 01 V
2 02 V
3 03 V
4 04 V
5 05 V
6 06 V
7 07 V
8 08 V
9 09 V
0 0A V
- 0B V
RECALL (LAST) 0C V
INFO (DISPLAY) 0D V
0E
ASPECT (ZOOM, SIZE) 0F V
VOLUME UP (+) 10 V
VOLUME DOWN (-) 11 V
MUTE 12 V
CHANNEL/PAGE UP (+)/BRIGHTNESS+ 13 V
CHANNEL/PAGE DOWN (-)/BRIGHTNESS- 14 V
POWER 15 V
SOURCES (INPUTS) 16 V
17
18
SLEEP 19 V
MENU 1A V
UP 1B V
DOWN 1C V
LEFT (-) 1D V
RIGHT (+) 1E V
OK (ENTER, SET) 1F V
EXIT 20 V
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
RED (F1) 2C
GREEN (F2) 2D
YELLOW (F3) 2E
BLUE (F4) 2F
NOTE:
1. This IR-pass-through code is different from the RCU key code.
2. Special control sequence for POWER key under IR-pass through mode.
2-1. When Display is OFF and receives the IR POWER code: Display will turn itself on, then forward the POWER code to the host via RS-232.
2-2. When Display is ON and receives the IR POWER code: Display will forward the POWER code to the host via RS-232, then turn off itself.
2-3. When SET-POWER LOCK is enabled, the Display will not respond to POWER key pressing.
3. The VOLUME UP and VOLUME DOWN code will repeatedly output when you press and hold the keys.