IFP50-3 Ekran (OSD) Menüsü

From ViewSonic User Guide Database
tr:IFP50-3 On-Screen Display Menu
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Ekran (OSD) Menüsü

General Settings (Genel Ayarlar), Input Settings (Giriş Ayarları) ve Widgets (Pencere Öğeleri)'ne OSD Menüsü yoluyla erişin.

IFP50-3 OSD Menu.png

ViewBoard, ekran menüsünün açılması için iki seçeneğe sahiptir:

Seçenek 1
vLauncher arka planında bir yere uzun süre basın.

IFP50-3 OSD Menu Long Press.png

Seçenek 2
Uzaktan kumandada INPUT (GİRİŞ) düğmesine basın.

IFP50-3 OSD Menu Input.png

General Settings (Genel Ayarlar)

IFP50-3 General Settings.png

Arka ışığı ayarlamak üzere ve Flicker Free (Titreşimsiz) öğesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için:

 1. Uzaktan kumandada INPUT (GİRİŞ)'e basın veya vLauncher arka planına uzun süre basın ve General Settings (Genel Ayarlar) menüsünü görüntülemek için General (Genel) ekrana (gerekirse) basın.
 2. Arka ışık değerini ayarlamak için doğrudan parlaklık kaydırıcısını sürükleyin ve/veya işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için On (Aç) veya Off (Kapat) öğesine dokunun.
 3. Uzaktan kumandada EPG/BACK (EPG/Geri) tuşuna basın veya çıkmak için menü dışındaki boş bir alana dokunun.

Ses düzeyini ayarlamak için:

 1. Uzaktan kumandada INPUT (GİRİŞ)'e basın veya vLauncher arka planına uzun süre basın ve General Settings (Genel Ayarlar) menüsünü görüntülemek için General (Genel) ekrana (gerekirse) basın.
 2. Değeri ayarlamak için ses kaydırma çubuğunu doğrudan sürükleyin.
 3. Sessiz işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için uzaktan kumandada (Sessiz) öğesine basın.
 4. Uzaktan kumandada EPG/BACK (EPG/Geri) tuşuna basın veya çıkmak için menü dışındaki boş bir alana dokunun.

Input Settings (Giriş Ayarları)

IFP50-3 Input Settings.png

Bir Giriş Kaynağı seçmek için:

 1. Input Settings (Giriş Ayarları) menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandada INPUT (GİRİŞ) öğesine basın, ön paneldeki ayar düğmesine basın veya araç çubuğundan ayar simgesine basın.
 2. İstediğiniz giriş kaynağını seçmek için ▼/▲/◄/► öğesine basın.
NOT: PC kaynağı yalnızca yuva girişi bilgisayar bağlandığında görüntülenir.
 1. Uzaktan kumandada ENTER (GİR) tuşuna basın veya giriş kaynağına dokunun.
 2. Uzaktan kumandada EPG/BACK (EPG/Geri) tuşuna basın veya çıkmak için menü dışındaki boş bir alana dokunun.
NOT: Bir giriş kaynağının ayarlarını yapmak için vurgulanan giriş kaynağının yanındaki ayar simgesine dokunun.
IFP50-3 Input Settings Icon.png

Widget (Pencere Öğesi)

NOT: Yalnızca Katıştırılmış Oynatıcı kaynağı için kullanılabilir.
IFP50-3 Widget Menu.png

vLauncher hoş geldiniz ekranına bir pencere öğesi eklemek için:

 1. OSD Menüsünü başlatmak için Dokunmatik ile vLancher arkaplanına uzun süre basın.
 2. Widget (Pencere Öğesi) öğesini seçin.
 3. İstenen pencere öğesini basılı tutun.
 4. Pencere öğesini vLauncher arka planı üzerine sürükleyin.

Settings (Ayarlar) - HDMI & VGA Input Source (HDMI ve VGA Giriş Kaynağı)

Settings (Ayarlar) menüsünü başlatmak için uzaktan kumandadaki MENU (MENÜ) öğesine basın veya Input Settings (Giriş Ayarları) içinde giriş kaynağı yanındaki ayar simgesini seçin. Ayarlar arasında şunlar bulunur: Audio (Ses), Screen (Ekran), Display (Görüntü) ve Adjust (Ayar).

Audio Settings (Ses Ayarları)

IFP50-3 Audio Settings.png
 1. Uzaktan kumandada ▼ öğesine basın ve Audio (Ses) menüsünü seçin.
 2. Uzaktan kumandada ▼/▲/◄/► öğesine basın veya seçmek için doğrudan seçeneğe dokunun.
 3. Volume (Ses Düzeyi), Bass (Bas), Treble (Tiz) ve Balance (Denge) öğelerini doğrudan her değere dokunarak ve ayarlayarak veya seçeneği ayarlamak için uzaktan kumanda ile ENTER (GİR) öğesine basarak ayarlayın.
 4. Sessizi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Mute (Sessiz) kaydırıcısına doğrudan dokunun veya uzaktan kumandada (Sessiz) öğesine basın.
 5. Uzaktan kumandada EPG/BACK (EPG/Geri) tuşuna basın veya çıkmak için menü dışındaki boş bir alana dokunun.

Screen Settings (Ekran Ayarları)

IFP50-3 Screen Settings Update.png
 1. Uzaktan kumandada ▼ öğesine basın ve Screen (Ekran) menüsünü seçin.
 2. Uzaktan kumandada ▼/▲/◄/► öğesine basın veya seçmek için doğrudan seçeneğe dokunun.
 3. Her değere doğrudan dokunarak veya uzaktan kumanda ile ENTER (GİR) öğesine basarak tercihinizi ayarlayın.
 4. Uzaktan kumandada EPG/BACK (EPG/Geri) tuşuna basın veya çıkmak için menü dışındaki boş bir alana dokunun.

Display Settings (Ekran Ayarları)

IFP50-3 Display Settings.png
 1. Uzaktan kumandada ▼ öğesine basın ve Display (Görüntü) menüsünü seçin.
 2. Uzaktan kumandada ▼/▲/◄/► öğesine basın veya seçmek için doğrudan seçeneğe dokunun.
 3. Brightness (Parlaklık), Contrast (Kontrast), Hue (Renk Tonu) ve Sharpness (Keskinlik) öğelerini doğrudan her değere dokunarak ve ayarlayarak veya seçeneği ayarlamak için uzaktan kumanda ile ENTER (GİR) öğesine basarak ayarlayın.
 4. Mavi ışık değerini ayarlamak için mavi ışık kaydırma çubuğunu doğrudan sürükleyin.
 5. Uzaktan kumandada EPG/BACK (EPG/Geri) tuşuna basın veya çıkmak için menü dışındaki boş bir alana dokunun.

Low Blue Light Filter and Eye Health (Düşük Mavi Işık Filtresi ve Göz Sağlığı)

Mavi Işık Filtresi, daha rahat bir izleme deneyimi için yüksek enerjili mavi ışığı engeller.

IFP50-3 Blue Light Filter.png

NOT: TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasının şartlarını sağlamak için Display Settings (Ekran Ayarları) şöyle olmalıdır:

 • Mode (Mod): Standard (Standart) (Brightness (Parlaklık) ve Contrast (Kontrast) 50)
 • Color Temperature (Renk Sıcaklığı): Filter (Filtre)
 • Blue Light Filter (Mavi Işık Filtresi): 0

Aralıkları Hesaplamak
Ekranları uzun süre görüntülerken, ekrana bakmadığınız aralıklar belirlemeniz önerilir. Ekrana bir (1) saat sürekli olarak baktıktan sonra en az 10 dakikalık kısa aralıklar önerilir.

Daha kısa, daha sık aralıklar genellikle daha uzun, daha az sayıda aralardan daha faydalıdır.

Odaklama Yorgunluğu (20-20-20 Kuralı)
Ekrana sürekli bakma nedeniyle göz yorgunluğunu azaltmak için en az 20 dakikada bir ekrandan öteye ve uzaktaki bir nesneye en az 20 saniye kadar bakın (en az 6 metre uzakta).

Uzaktaki Nesnelere Bakmak
Ara verirken, kullanıcılar göz yorgunluğunu ve kuruluğunu uzaktaki nesnelere 10-15 saniye kadar odaklanarak, sonra 10-15 saniye kadar yakındaki bir şeye bakarak da azaltabilirler. Bunu en fazla 10 kez tekrarlayın. Bu egzersiz, uzun süreli bilgisayar işinden sonra gözlerinizin odaklama özelliğinin "kilitlenmesi" riskini azaltır.

Göz ve Boyun Egzersizleri
Göz Egzersizleri
Göz egzersizleri göz yorgunluğunu en aza indirmeye yardımcı olabilir. Gözlerinizi yavaşça sola, sağa, yukarı ve aşağı doğru döndürün. Gerektiği kadar tekrarlayın.

Exercises For The Eyes TRK.png

Boyun Egzersizleri
Boyun egzersizleri de göz yorgunluğunu en aza indirmeye yardımcı olabilir. Kollarınızı gevşetin ve iki yanınızda serbest bırakın; boynunuzu esnetmek için hafifçe öne doğru eğin, başınızı sağa ve sola çevirin. Gerektiği kadar tekrarlayın.

Adjust Settings (Ayar Yapma) - (Yalnızca VGA)

IFP50-3 Adjust Settings.png
 1. Uzaktan kumandada ▼ öğesine basın ve Adjust (Ayarla) menüsünü seçin.
 2. Uzaktan kumandada ▼/▲/◄/► öğesine basın veya seçmek için doğrudan seçeneğe dokunun.
 3. Her değere doğrudan dokunarak veya uzaktan kumanda ile ENTER (GİR) öğesine basarak tercihinizi ayarlayın.
 4. Uzaktan kumandada EPG/BACK (EPG/Geri) tuşuna basın veya çıkmak için menü dışındaki boş bir alana dokunun.