IFP50-3 Katıştırılmış Uygulamalar)

From ViewSonic User Guide Database
tr:IFP50-3 Embedded Player
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Settings (Ayarlar) - Embedded Player (Katıştırılmış Oynatıcı)

ViewBoard, Katıştırılmış Oynatıcı giriş ekranındayken uzaktan kumandadaki MENU (MENÜ) öğesine basın veya Settings (Ayarlar) menüsüne girmek için Ekran (OSD) Menüsünün Input Settings (Giriş Ayarları) giriş kaynağı yanındaki ayar simgesine dokunun.

Wireless & Network (Kablosuz ve Ağ)

Geçerli ağ bağlantısı durumunu kontrol edin, ayarlayın ve Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth ve VPN'yi yönetin ve bir Kablosuz etkin nokta kurun.

IFP50-3 Settings Wireless and Network.png
NOT:
 • Wi-Fi, Kablosuz etkin nokta ve Bluetooth ayarları, LB-WIFI-001 (isteğe bağlı) kurulduğunda görüntülenir.
 • Wi-Fi etkinleştirildiğinde Ethernet otomatik olarak devre dışı kalır. Ethernet etkinleştirildiğinde Wi-Fi otomatik olarak devre dışı kalır. Kablosuz etkin nokta etkinleştirildiğinde Wi-Fi devre dışı kalır.
 • Kablosuz etkin nokta etkin durumdayken, cihaz İnternete bağlanamaz.

Wi-Fi

Kablosuz erişim noktalarını kurun ve yönetin.

 • Wi-Fi'ı On (Açık) veya Off (Kapalı) konumuna getirmek için geçiş düğmesine basın.
 • On (Açık) iken şunları yapabilirsiniz: Add a Network (Ağ Eklem), Saved Networks (Kayıtlı Ağlar)'ı görüntüleme, ağ listesini Refresh (Yenile) işlemi veya Advanced (Gelişmiş) ayarları görüntüleme.
 • Advanced (Gelişmiş) ayarlarda, Network notifications (Ağ bildirimleri) On (Açık) veya Off (Kapalı) arasında geçiş yapabilir ve Network card info (Ağ kartı bilgileri) öğesini görüntüleyebilirsiniz.

Ethernet

Yerel ağı ve proxy'yi ayarlayın.

 • Ethernet'i bağlamak/devre dışı bırakmak için açılır menüye dokunun.
 • Local network (Yerel ağ) ve Proxy ayarlarını da yapabilirsiniz.
 • Network card info (Ağ kartı bilgileri) öğesini görüntülemek için Advanced (Gelişmiş)'e dokunun ve Network auto reconnect (Ağa otomatik yeniden bağlan) öğesine geçiş yapın.

Wireless Hotspot (Kablosuz etkin Nokta)

İnternet bağlantımı diğer cihazlarla paylaş ve ayarla.

 • Wireless hotspot (Kablosuz etkin nokta) öğesini On (Açık) veya Off (Kapalı) durumuna getirmek için geçiş düğmesine dokunun.
IFP50-3 Wireless Hotspot.png
 • Network name (Ağ adı), Security (Güvenlik) ve Password (Şifre) öğelerini ayarlamak için Set up (Ayarla) öğesine dokunun.

VPN

Sanal Özel Ağlar kurun ve yönetin.

IFP50-3 VPN.png

Bir VPN profili oluşturmak için:

 1. Buraya gidin: Settings (Ayarlar) > Wireless & Network (Kablosuz ve Ağ) > VPN ve Add VPN (VPN Ekle) öğesine dokunun.
 2. Name (Ad) öğesini girin.
 3. VPN Type (Tür) öğesini seçin.
 4. PPP encryption (MPPE) (PPP şifreleme (MPPE)) öğesini etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı ve/veya Advanced options (Gelişmiş seçenekler) öğesini göstermeyi seçin.

Share (Paylaş)

SAMBA

SAMBA Servisi, LAN üzerinden dosya paylaşımı sağlar. SAMBA Servisi etkinleştirildiğinde, kullanıcı ViewBoard dosya sistemini bir PC veya mobil aygıtla keşfedebilir.

 1. Erişmek için şuraya gidin: Settings (Ayarlar) > Share (Paylaş) > SAMBA.
 2. SAMBA Hizmetini etkinleştirmek için geçiş düğmesine dokunun, ardından gerekirse bir şifre belirleyin.
 3. ViewBoard ve istemci ekipmanını aynı ağa bağladığınızdan emin olun.
 4. İstemci ekipmanı ile ViewBoard'a giriş yapın. ViewBoard'un IP adresini girin.
 5. Kullanıcı adını ve şifreyi girin, sonra OK (Tamam) öğesini seçin (gerekirse).
 6. Başarılı bir şekilde oturum açtıktan sonra ViewBoard dosyaları hazır olacaktır.

Display (Ekran)

Wallpaper (Duvar Kağıdı), Theme (Tema), Display ID (Ekran Kimliği), Protection (Koruma) ve HDMI Out (HDMI Çıkışı) ayarlarını yapın.

IFP50-3 Display.png

Wallpaper (Duvar Kağıdı)

Kullanıcılar duvar kağıdını varsayılan görüntülerle (hareketsiz ve hareketli) değiştirebilir veya My Photo (Fotoğrafım) öğesine dokunup görüntü dosyasını seçerek kendi görüntülerini kullanabilirler.

IFP50-3 Wallpaper.png

Protection (Koruma)

HDCP & Copyright (HDCP ve Telif Hakkı) ve Burn-in Protection Interval (Görüntü Kalma Koruması Aralığı) On (Açık)/Off (Kapalı) arasında geçiş yapın ve bir Password for Screen Lock (Ekran Kilidi Şifresi) ayarlayın. Ekran kilidi için bir şifre ayarlamak için Set Password (Şifre Ayarla) öğesine dokunun ve istenen şifreyi girin.

IFP50-3 Protection Update.png

HDMI Out (HDMI Çıkışı)

HDMI Out Resolution (HDMI Çıkışı Çözünürlüğü) ayarını yapın.

NOTE: The mute/unmute option box is unchecked by default.
IFP50-3 HDMI Out Update.png

Preference (Tercih)

Touch (Dokunmatik), Language (Dil), Keyboard & Input (Klavye ve Giriş), Date & Time (Tarih ve Saat), Boot (Önyükleme) ve Start up & Shut down (Başlat ve Kapat) ayarlarını görüntüleyin ve ayarlayın.

IFP50-3 Preference Settings.png

Touch (Dokunmatik)

Touch Settings (Dokunma Ayarları) öğesini ayarlayın ve Touch Sounds (Dokunma Sesleri) ve Windows Ink (Windows Mürekkep) On (Açık)/Off (Kapalı) arasında geçiş yapın.

IFP50-3 Touch.png

Language (Dil)

Kullanılabilir diller arasından tercih edilen dili ayarlayın ve seçin.

IFP50-3 Language.png

Keyboard & Input Method (Klavye ve Giriş Yöntemi)

Görsel klavyeyi etkinleştirin/devre dışı bırakın ve/veya varsayılan giriş yöntemini değiştirin. Gelişmiş klavye ayarlarını yapmak için Settings (Ayarlar) üzerine dokunun.

IFP50-3 Keyboard Input.png

Date & Time (Tarih ve Saat)

Sistem saat ve biçimini ayarlayın.

IFP50-3 Date and Time.png
Öğe Açıklama
Automatic Date & Time (Otomatik Tarih ve Saat) Etkinleştirildiğinde, ViewBoard, tarih ve saati İnternet üzerinden otomatik olarak senkronize eder.
Time Zone (Saat Dilimi) Uygun saat dilimini seçin.
Time Format (Saat Biçimi) 12 saat ve 24 saat biçimlerinden birini seçin. 24 saat biçimi On (Açık)/Off (Kapalı) arasında geçiş yapın.
Date Format (Tarih Biçimi) Mevcut tarih biçimlerinden birini seçin.

Boot Mode (Önyükleme Modu)

Tercih edilen önyükleme modunu ayarlayın ve bir şifre ayarlayın/sıfırlayın.

Öğe Açıklama
Normal Mode (Normal Mod) Tümleşik ekran paylaşımı uygulamaları normal şekilde çalışır.
Secured Mode (Güvenli Mod) Tümleşik ekran paylaşım uygulamaları kaldırılır.
Disable Embedded OS (Tümleşik İşletim Sistemini Devre Dışı Bırak) Sistem otomatik olarak yeniden başlatılır ve ardından Tümleşik İşletim Sistemi görüntülenmez.
ViewBoard Settings Access Password (ViewBoard Ayarları Erişim Parolası) ViewBoard Ayarlarının kilitlenmesi/kilidinin açılması arasında geçiş yapar.
Password for Protection (Koruma Şifresi) Boot (Önyükleme) modunu ve ViewBoard Settings (ViewBoard Ayarları) giriş parolasını değiştirin.
Local File Protection Policy (Yerel Dosya Koruması İlkesi) Yerel depolama dosyalarının Folder (Klasör) uygulamasında ne kadar süre saklanacağını seçin.
Reset ViewBoard (ViewBoard'u Sıfırla) ViewBoard'u fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayın.

Startup & Shutdown (Başlat ve Kapat)

'Startup Input (Başlangıç Girişi), Standby Mode (Bekleme Modu), EnergyStar Mode (EnergyStar Modu), Black Screen After Startup (Başlatmadan Sonra Siyah Ekran), Power off Reminder (Kapanma anımsatıcısı) zamanlayıcısı ve Schedule (Zamanla) ayarlarını yapın.

IFP50-3 Startup and Shutdown Update.png
Öğe Açıklama
Startup Input (Başlangıç Girişi) Başlatma Girişi tercihini ayarlayın.
Standby Mode (Bekleme Modu) ViewBoard On (Açık) durumdayken Power (Güç) düğmesine bastığınızda ne olacağına karar verin.
EnergyStar Mode (EnergyStar Modu) Ekran bir saat kadar boştayken otomatik olarak Sleep Mode (Uyku Modu)'nu başlatmayı etkinleştirin.
Black Screen After Startup (Başlatmadan Sonra Siyah Ekran) Etkinleştirildiğinde, ViewBoard önyüklendikten sonra arka ışığı otomatik olarak kapatır.
Time Switch (Saat Değişimi) Power Off Reminder (Kapanma Anımsatıcısı) Etkinleştirildiğinde, ViewBoard zamanlanan kapanma süresinden sonra anımsatma olmadan otomatik olarak kapayacaktır.
Schedule (Zamanlama) Bir Önyükleme ve Kapanma süresi zamanlayın.

Toolbar Setting (Araç Çubuğu Ayarı)

Yan araç çubuğu ayarlarını yapın.

IFP50-3 Toolbar Settings.png

Input Source (Giriş Kaynağı)

Giriş kaynağı adlarını ve ayarlarını ve yan araç çubuğu ayarlarını yapın.

IFP50-3 Input Source Settings.png

Rename Input Source (Giriş Kaynağını Yeniden Adlandır)

Her giriş kaynağı için görüntülendiğinde kolayca tanınabilen etiketler ayarlayın.

IFP50-3 Rename Source.png

Source (Kaynak)

Etkin kaynağa göre uyanma, Sinyal otomatik araması ve HDMI CEC arasında geçiş yapın ve Giriş bağlantı noktası otomatik anahtarını seçin.

IFP50-3 Source.png
Öğe Açıklama
Wake up by Active Source (Etkin Kaynakla uyku durumundan çıkar) Ekran kapandığında bir HDMI kablosu takıldıktan sonra ekran otomatik olarak açılacaktır.
Signal Auto Search (Otomatik Sinyal Arama) Etkinleştirildiğinde, geçerli kaynağın sinyali yoksa ViewBoard bir giriş kaynağını otomatik olarak arayacaktır.
Input Port Auto Switch (Giriş Bağlantı Noktası Otomatik Anahtarı) Orijinal sinyal takıldıktan sonra otomatik olarak yeni bir kabloya geçecektir.
Energy Saving (Enerji Tasarrufu) Hiç sinyal algılanmazsa kapatmak için bir süre ayarlayın.
HDMI CEC HDMI CEC işlevlerini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

App (Uygulama)

Kullanıcı uygulama bilgilerini görüntüleyebilir ve durdur, kaldır, USB depolama birimine taşı, verileri temizle, önbelleği temizle ve varsayılanları temizle işlemlerini zorlayabilir.

IFP50-3 App Settings.png
NOT:
 • Önceden yüklenmiş uygulamalar kaldırılamaz.
 • Uygulamaların hepsi USB depolama özelliğine git özelliğini desteklemez.
 • Uygulamaların hepsi Varsayılanları Temizle'yi desteklemez.

APP (Uygulama)

Çalışan veya yüklü uygulamaları görüntüleyin. Daha ayrıntılı bilgi ve seçenekler için üzerlerine dokunun.

 • Çalışan bir uygulamanın üzerine dokunulduğunda, daha fazla bilgi görebilir, durdurabilir veya uygulamayı rapor edebilirsiniz.
 • All (Tümü), Download (İndir) veya USB storage (USB depolama alanı) öğesini seçme yüklü tüm uygulamaları listeleyecektir.
 • Herhangi bir uygulamaya dokunma daha fazla bilgi ve seçenek görüntüleyecektir.

System (Sistem)

Storage (Depolama Alanı), Security (Güvenlik), System Update (Sistem Güncellemesi) ve About device (Aygıt hakkında) ayarlarını görüntüleyin ve ayarlayın.

IFP50-3 System Settings.png

Clone to USB (USB'ye kopyala)

Ayarları harici bir USB sürücüsüne kopyalayın.

IFP50-3 Clone to USB.png

Display ID (Ekran Kimliği)

RS-232/LAN ile ekranı uzaktan kumanda etmek için bir numara atayın.

IFP50-3 Display ID.png
 • Ekran Kimliği atamak veya değiştirmek için Change (Değiştir) öğesine dokunun ve bir sayı girin.
NOT: Ekran Kimliği RS-232 kullanıcıları içindir ve aralık 01~99'dur.

Security (Güvenlik)

Certificate (Sertifika), Trusted Credential (Güvenilir Kimlik Bilgisi) depolama alanını ve Unknown sources (Bilinmeyen kaynaklar) yükleme ayarlarını gözden geçirin.

 • Ek sertifikalar eklemek için Install certificate from storage (Sertifikayı depolama alanından yükle) öğesine dokunun.
 • Clear Credentials (Kimlik Bilgilerini Temizle) öğesi seçildiğinde manüel olarak yüklenmiş tüm kimlik bilgileri kaldırılacaktır.
NOT: Önceden yüklenmiş kimlik bilgileri silinemez.
 • Trusted Credential (Güvenilir Kimlik Bilgisi) altında güvenilir ve yüklü tüm CA sertifikalarını görüntüleyin ve düzenleyin.
 • Kimlik bilgisine dokunma daha ayrıntılı bilgiler sağlayacaktır.
 • Unknown source security (Bilinmeyen kaynak güvenliği) altındaki kutuyu seçerek bilinmeyen kaynaklardan uygulamaların yüklenmesine izin verin.
NOT: Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamalar uyumlu olmayabilir veya düzgün çalışmayabilir.

System Update (Sistem Güncellemeleri)

ViewBoard, Internet'e (OTA) her bağlanıldığında otomatik olarak yazılım güncellemelerini arar. Tek tıklatmayla kullanıcılar ViewBoard yazılımlarının sürümünü güncelleyebilir.

IFP50-3 Update.png
Öğe Açıklama
Auto Update (Otomatik Güncelle) Ekran kapalıyken sistem otomatik olarak yeni bir sürüm olup olmadığını kontrol edecektir. Yeni bir sürüm bulunursa sistem otomatik olarak güncellenecektir. Güncelleme tamamlandıktan sonra sistem kapanacaktır.
Schedule (Zamanlama) Güncelleme zamanını ayarlayın.
Manual Update (Manüel Güncelleme) Yazılımı manüel güncelleyin.

About Device (Aygıt Hakkında)

Legal information (Yasal bilgiler) ve Asset Tagging (Varlık Etiketleme) Katıştırılmış Oynatıcı bilgilerini görüntüleyin.

 • Edit (Düzenle) öğesi seçildiğinde varlık bilgileri ayarlanabilir.
 • Açık kaynak lisanslarını kontrol etmek için Legal information (Yasal bilgiler) öğesine dokunun.