TD1655 Ekran Menüsü Ağacı

From ViewSonic User Guide Database
tr:TD1655 On-Screen Display Menu Tree
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Ekran Menüsü Ağacı

Input Select (Giriş Seçimi)

Alt menü
Type C (Tip C)
HDMI

Audio Adjust (Ses Ayarı)

Alt menü Menü Seçeneği
Volume (Ses Düzeyi) (-/+, 0~100)
Mute (Sessiz) On (Açık)
Off (Kapalı)

ViewMode (Görünüm Modu)

Alt menü Menü Seçeneği
Off (Kapalı)  
Office (Ofis) Web
Text
Movie (Film)  
MAC
Mono
Game (Oyun) FPS 1
FPS 2
RTS
MOBA

Color Adjust (Renk Ayarı)

Alt menü Menü Seçeneği
Contrast/Brightness (Kontrast/Parlaklık) Contrast (Kontrast) (-/+, 0~100)
Brightness (Parlaklık) (-/+, 0~100)
Color Temperature (Renk Sıcaklığı) sRGB
Bluish (Mavimsi)
Cool (Soğuk)
Native (Doğal)
Warm (Sıcak)
User Color (Kullanıcı Rengi) Red (Kırmızı) (-/+, 0~100)
Green (Yeşil) (-/+, 0~100)
Blue (Mavi) (-/+, 0~100)
Color Space (Renk Alanı) Auto (Otomatik)
RGB
YUV
Color Range (Renk Aralığı) Auto (Otomatik)
Full Range (Tam Aralık)
Limited Range (Sınırlı Aralık)

Manual Image Adjust (Manuel Görüntü Ayarı)

Alt menü Menü Seçeneği
Sharpness (Netlik) (-/+, 0/25/50/75/100)
Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast) (-/+, 0/25/50/75/100)
Response Time (Yanıt Verme Zamanı) Standard (Standart)
Advanced (Gelişmiş)
Ultra Fast (Ultra Hızlı)
Aspect Ratio (En Boy Oranı) 4:3
Full Screen (Tam Ekran)
Overscan (Aşırı Tarama) On (Açık)
Off (Kapalı)
Low Input Lag (Düşük Giriş Gecikmesi) On (Açık)
Off (Kapalı)
Blue Light Filter (Mavi Işık Filtesi) (-/+, 0~100)

Setup Menu (Ayar menüsü)

Alt menü Menü Seçeneği
Language (Dil Seç) English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Suomi
Svenska
Русский
Türkçe
Česká
日本語
한국어
繁體中文
简体中文
Resolution Notice (Çözünürlük Bildr.) On (Açık)
Off (Kapalı)
Information (Bilgi)  
OSD Timeout (OSD Zaman Aşımı) 5/15/30/60
OSD Background (OSD Arka planı) On (Açık)
Off (Kapalı)
OSD Pivot (OSD Mili)
90°
Power Indicator (Güç Göstergesi) On (Açık)
Off (Kapalı)
Boot Up Screen (Önyükleme Ekranı) On (Açık)
Off (Kapalı)
Auto Power Off (Otomatik Kapanma) On (Açık)
Off (Kapalı)
Sleep (Uyku) 30 Minutes (30 Dakika)
45 Minutes (45 Dakika)
60 Minutes (60 Dakika)
120 Minutes (120 Dakika)
Off (Kapalı)
ECO Mode (Ekonomik Modu) Standard (Standart)
Optimize (En İyi Hale Getir)
Conserve (Koru)
DDC/CI On (Açık)
Off (Kapalı)
Auto Detect (Otomatik Algıla) On (Açık)
Off (Kapalı)
Memory Recall (Bellek Geri Çağırma)