VG1655 Bağlantıları Yapma

From ViewSonic User Guide Database
tr:VG1655 Connecting Power and Devices
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Güce Bağlama

Monitöre aşağıdaki konfigürasyonlardan biriyle güç verilebilir:

 • Tip C Bağlantı
Power Connect USB C.png
 • Tip A Bağlantı
Power Connect USB A.png
 • Güç Adaptörü
Power Connect Adapter.png

Harici Aygıtları Bağlama ve Dokunmatik Bağlantı

Harici aygıtlarınız aşağıdaki yapılandırmalardan birinde bağlanabilir:

 • Tip C Bağlantı

Bir Tip C kabloyu harici aygıtınızdan monitördeki bir Tip C bağlantı noktasına bağlayın.

Connect USB C Tr.png
 • Mini HDMI Bağlantısı
 1. Mini HDMI kablosunu harici aygıtınızdan monitördeki HDMI bağlantı noktasına bağlayın.
 2. Dokunmatik kontrolleri etkinleştirmek için USB Tip A - Tip C kablosunu harici aygıtınızdan monitöre bağlayın.
Connect Mini HDMI Tr.png
NOT: USB Tip A - Tip C bağlantısı, monitörden dizüstü bilgisayara güç beslemesi yapacaktır. Güç çıkışı 10W’den fazla olmalıdır.

Güç Dağıtımı

Bir Dizüstü Bilgisayar veya Cep Telefonuna Güç Verme

Ürünle birlikte verilen güç adaptörünün monitöre bağlı olması durumunda, monitör bağlı bir dizüstü bilgisayar veya cep telefonunu şarj edebilir.

Güç Dağıtımı Çıkışı: DC 5V/9V/12V/15V/20V/Maks 3A.
TD1655 Power Delivery.png

Güç Besleme Algılaması

Bu ürün güç besleme aygıtının adaptör, dizüstü bilgisayar ya da cep telefonu olup olmadığını algılayacaktır.

 • Güç kaynağı bir adaptör veya dizüstü bilgisayar ise varsayılan parlaklık değeri 100 olacaktır.
 • Güç kaynağı bir cep telefonu ise varsayılan parlaklık değeri 15 olacaktır.
 • Monitöre güç verilmes
NOT: Cep telefonunun sınırlı güç çıkışının bulunması nedeniyle, parlaklık seviyesi daha yüksek bir seviyeye ayarlanmamalıdır; bu durum ekranın parlamasına veya kapanmasına neden olabilir.

Güç Dağıtımı - Daha Fazla Bilgi

VG1655’in tasarımı gereği lütfen şunları dikkate alın:

 • İlk bağlı aygıt ana giriş sinyali olacaktır.
 • Bir Tip C bağlantı noktası güç adaptörü olarak harici bir aygıt algıladığında yalnızca gücü dağıtır. Giriş sinyalini GÖRÜNTÜLEMEYECEKTİR.
 • Yalnızca Tip C bağlantı noktalarından biri bir güç adaptörü olarak algılandığında diğer bağlantı noktası iki yönlü güç iletimi yapabilir.

VG1655’e birinci olarak bir dizüstü bilgisayar, ikinci olarak cep telefonu bağlanmışsa, Tip C bağlantı noktalarından her ikisi de bağlantıyı güç adaptörü bağlantısı olarak algılamadığından cep telefonun pili şarj edilmeyecektir.

NOT: Cep telefonunun ekranını görüntülemek isterseniz dizüstü bilgisayara bağlı Tip C kablosunun bağlantısını kesmelisiniz.

VG1655’e birinci olarak bir cep telefonu, ikinci olarak dizüstü bilgisayar bağlanmışsa, Tip C bağlantı noktalarından biri bağlantıyı güç adaptörü bağlantısı olarak algıladığından cep telefonun pili şarj edilecektir.

NOT: Dizüstü bilgisayarın ekranını görüntülemek isterseniz cep telefonuna bağlı Tip C kablosunun bağlantısını kesmelisiniz.

VG1655’in tasarımından dolayı, aynı anda iki dizüstü veya bir dizüstü ve bir masaüstü bilgisayar bağlamayın. Bu gidip gelen ekranlarla veya dizüstü bilgisayarların zorlamalı kapanmasıyla sonuçlanan güç dağıtım çakışmalarına neden olabilir.:

NOT:
 • Dizüstü bilgisayar bir Tip C bağlantı noktasına sahipse, lütfen Tip C ile VG1655’e bağlayın.
 • VG1655’in diğer Tip C bağlantı noktasını aynı anda Tip A ve HDMI yoluyla başka bir dizüstü veya masaüstü bilgisayara bağlamayın.
 • Dizüstü bilgisayar sadece HDMI ve Tip A bağlantı noktalarına sahipse, lütfen HDMI ve Tip A yoluyla Tip C VG1655’e bağlayın.
 • Dizüstü bilgisayarın Tip A bağlantı noktası güç çıkışı 10W’tan büyük değilse, lütfen VG1655’e bağlantı için güç adaptörümüzü kullanın.
 • VG1655’in diğer Tip C bağlantı noktasını aynı anda başka bir dizüstü veya masaüstü bilgisayara bağlamayın.