Запобіжні заходи

From ViewSonic User Guide Database
uk:Monitor Safety Precautions
Jump to navigation Jump to search

Запобіжні заходи

Перш ніж використовувати пристрій, ознайомтеся з наведеними нижче Запобіжними заходами.

 • Зберігайте цю інструкцію з використання в надійному місці, щоб скористатися нею за потреби.
 • Прочитайте всі попередження й дотримуйтеся всіх вказівок.
 • Сидіть на відстані щонайменше 18 дюймів (45 см) від пристрою.
 • Довкола пристрою з усіх боків має бути щонайменше 4 дюйми (10 см) вільного місця для забезпечення належної вентиляції.
 • Встановлюйте пристрій у добре провітрюваному приміщенні. Не розміщуйте на пристрої жодні предмети, що можуть зашкодити розсіюванню тепла.
 • Не використовуйте пристрій поблизу води. Щоб знизити ймовірність ураження електричним струмом, захищайте пристрій від впливу вологи.
 • Уникайте впливу на пристрій прямого сонячного проміння чи інших джерел постійного тепла.
 • Не встановлюйте пристрій поблизу джерел тепла, зокрема радіаторів, обігрівачів, грубок чи інших пристроїв (зокрема й підсилювачів), що можуть спричинити підвищення температури пристрою до небезпечного рівня.
 • Для очищення зовнішніх поверхонь пристрою використовуйте суху ганчірку з м’якого матеріалу.
 • Якщо торкатися екрана пальцями, на ньому може залишитися жир. Докладніше про те, як очистити екран від жирних плям, див.
 • Не торкайтеся поверхні екрана гострими або твердими предметами. Такможна пошкодити екран.
 • Переміщуйте пристрій обережно й стежте, щоб не впустити його й невдарити об інші об’єкти.
 • Не кладіть пристрій на нерівну чи нестабільну поверхню. Пристрій можевпасти й пошкодитися або травмувати когось.
 • Не кладіть важкі предмети на пристрій чи кабелі з’єднання.
 • Якщо з’явився дим, незвичний шум або дивний запах, негайно вимкнітьпристрій і зверніться до дистриб’ютора у своєму регіоні чи компаніїViewSonic®. Продовжувати використовувати пристрій небезпечно.
 • Не намагайтеся обійти засоби захисту, як-от поляризований чи заземлений штекер. Поляризований штекер оснащено двома контактами різної ширини. Заземлений штекер має два контакти й один заземлювальний штир. Контакти різної ширини й заземлювальний штир установлюються для захисту користувача. Якщо штекер не відповідає розетці, скористайтеся перехідником і не вставляйте штекер у розетку із силою.
 • ЗАБОРОНЕНО видаляти заземлювальний штир під час під’єднання штекера до розетки мережі живлення. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН не видаляйте заземлювальний штир і стежте, щоб це не робили інші особи.
 • Уникайте заземлення й притискання шнура живлення, зокрема біля штекера та в місці з’єднання шнура з пристроєм. Розетка мережі живлення має розташовуватися поблизу обладнання, щоб до неї було легко отримати доступ.
 • Використовуйте лише додаткове оснащення й аксесуари, які рекомендує виробник.
Cart Safety.png
 • Якщо використовуватиметься візок, переміщуйте візок із установленим обладнанням дуже обережно, щоб ніхто не міг через нього перечепитися.
 • Якщо пристрій не планується використовувати впродовж тривалого часу, від’єднайте штекер шнура живлення від розетки.
 • Усі процедури технічного обслуговування мають виконувати кваліфіковані фахівці з обслуговування. Технічне обслуговування потрібно виконувати в разі пошкодження пристрою будь-якого характеру, зокрема:
 • пошкодження шнура живлення чи штекера;
 • потрапляння в пристрій води чи падіння на нього сторонніх об’єктів;
 • вплив вологи на пристрій;
 • неналежна робота чи падіння пристрою.
 • ПОПЕРЕДЖЕННЯ. ПРОСЛУХОВУВАННЯ АУДІОВМІСТУ ЗА ДОПОМОГОЮ НАВУШНИКІВ ЧИ ГАРНІТУРИ ЗА ВИСОКИХ РІВНІВ ГУЧНОСТІ ВПРОДОВЖ ТРИВАЛОГО ЧАСУ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ПОГІРШЕННЯ ЧИ ВТРАТУ СЛУХУ. Коли використовуються навушники чи гарнітура, установіть належний рівень гучності, інакше у вас може погіршитися слух.
 • ПОПЕРЕДЖЕННЯ. МОНІТОР МОЖЕ ПЕРЕГРІВАТИСЯ Й ВИМИКАТИСЯ. Якщо пристрій автоматично вимкнувся, увімкніть його ще раз. Після перезавантаження змініть роздільну здатність і частоту оновлення монітора. Докладніше див. у інструкції з використання графічної плати.