Korlátozott garancia

From ViewSonic User Guide Database
hu:Monitor Limited Warranty
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Korlátozott garancia

ViewSonic® megjelenítő

A garancia az alábbiakra terjed ki:
A ViewSonic® garantálja, hogy a termékei a garanciális időszak során anyag- és megmunkálásbeli hibáktól mentesek maradnak. Ha egy termék a garanciális időszak alatt az anyagát vagy a megmunkálását illetően hibásnak bizonyul, akkor a ViewSonic® saját belátása szerint és az Ön kizárólagos jogorvoslataként megjavítja a terméket, vagy kicseréli azt egy hasonló termékre. A cseretermék és a cserealkatrészek újragyártott vagy felújított alkatrészeket vagy részegységeket tartalmazhatnak. A javításhoz vagy cseréhez használt egységre, alkatrészekre vagy részegységekre a vásárlónak biztosított eredeti korlátozott garanciából hátralévő idő vonatkozik, és a garanciális időszak nem lesz meghosszabbítva. A ViewSonic® nem biztosít garanciát harmadik felek szoftvereihez, függetlenül attól, hogy azok a termék részét képezik-e vagy a felhasználó által lettek-e telepítve, ezenkívül a jogosulatlanul telepített hardverösszetevőkhöz és -részegységekhez (pl. kivetítőlámpákhoz) sem. (Lásd: „A garancia által kizárt és nem fedezett tételek és körülmények”).

A garancia érvényességi ideje:
A ViewSonic® kijelzőkre 1-3 év garancia érvényes a vásárlás országától függően, amely kiterjed minden alkatrészre (a fényforrást is beleértve), valamint a munkadíjra attól a dátumtól kezdődően, amikor a terméket először megvásárolták.

A garancia által védett személy:
Ez a garancia izárólag a termék első vásárlója esetében érvényes.

A garancia által kizárt és nem fedezett tételek és körülmények:

 • Minden olyan termék, amelynek sorozatszámát meghamisították, módosították vagy eltávolították.
 • Olyan károk, minőségromlások és meghibásodások, amelyek az alábbi okok miatt következnek be:
 • Baleset, helytelen használat, hanyagság, tűz, víz, villámlás vagy egyéb természeti esemény, a termék jogosulatlan módosítása vagy a termékhez mellékelt utasítások figyelmen kívül hagyása.
 • A ViewSonic® által fel nem jogosított személyek általi javítások vagy javítási kísérletek.
 • Programok, adatok vagy eltávolítható adathordozók károsodása vagy elvesztése.
 • Normál elhasználódás.
 • A termék eltávolítása vagy telepítése.
 • Javítás vagy csere közben előforduló szoftver- vagy adatveszteségek.
 • A terméket szállítás közben érő esetleges sérülések.
 • A terméken kívül álló okok, például tápfeszültség-ingadozások vagy áramkimaradások.
 • Olyan kellékek és alkatrészek használata, amelyek nem felelnek meg a ViewSonic által megadott műszaki tulajdonságoknak.
 • A felhasználói útmutatóban leírt időszakos karbantartás felhasználó által történő elmulasztása.
 • Minden olyan egyéb ok, amely nem hozható összefüggésbe termékhibával.
 • A monitoron hosszú ideig látható statikus (nem mozgó) képek által okozott károk (ún. képbeégés).
 • Szoftver – Harmadik felek olyan szoftverei, amelyek a termékhez lettek mellékelve, vagy amelyeket a felhasználó telepített.
 • Hardverek/kiegészítők/alkatrészek/részegységek – Jogosulatlan hardverösszetevők, kiegészítők, fogyóeszközök és részegységek (pl. kivetítőlámpák) telepítése.
 • A kijelző felületén lévő bevonat helytelen tisztítás miatt bekövetkező károsodása vagy megrongálódása (lásd a termékhez mellékelt felhasználói útmutatót).
 • Eltávolításkor, telepítéskor és beállításkor felszámított szolgáltatói díjak (a termék falon történő rögzítését is beleértve).

A szerviz igénybe vétele:

 • Ha további információkat szeretne megtudni arról, hogyan lehet igénybe venni a szervizszolgáltatást a garancia keretein belül, lépjen kapcsolatba a ViewSonic® ügyfélszolgálatával (lásd az „Ügyfélszolgálat” című leírást). Meg kell adnia a termék sorozatszámát.
 • A garanciaszolgáltatás igénybe vételéhez a következők szükségesek: (a) az eredeti, dátummal ellátott blokk, (b) az Ön neve, (c) a lakcíme, (d) a probléma leírása és (e) a termék sorozatszáma.
 • Vigye el vagy küldje el (bérmentesített küldeményként) a terméket az eredeti csomagolásában egy hivatalos ViewSonic® szervizközpontba vagy a ViewSonic® vállalathoz.
 • A további tudnivalókat és a legközelebbi ViewSonic® szervizközpont nevét illetően érdeklődjön a ViewSonic® vállalatnál.

A vélelmezett garanciák korlátozása:
Nem biztosított olyan garancia, akár kifejezett, akár beleértett formában, amely meghaladja az itt leírtakat, az értékesíthetőség és az adott célra való megfelelőség vélelmezett garanciáját is beleértve.

Károk kizárása:
A ViewSonic felelőssége a termék javításának vagy kicserélésének költségére korlátozódik. A ViewSonic® nem vállal felelősséget az alábbiakért:

 • Más vagyontárgyakban bekövetkező károk, amelyek a termék hibái miatt keletkeznek, kényelmetlenség miatt bekövetkező károk, a termék használatának elvesztése, időveszteség, profitveszteség, üzleti lehetőség elvesztése, jó hírnév elvesztése, üzleti kapcsolatok befolyásolása, illetve más kereskedelmi veszteség, még abban az esetben is, ha az ilyen jellegű károk bekövetkezésének lehetőségéről előre értesülni lehetett.
 • Mármilyen más kár, függetlenül attól, hogy véletlenszerű, következményes vagy egyéb jellegű.
 • Más felek bármilyen követelései a felhasználó felé.
 • A ViewSonic® által fel nem jogosított személyek általi javítások vagy javítási kísérletek.

A regionális törvények hatása:
Ez a garancia speciális jogokat biztosít Önnek, és elképzelhető, hogy Ön egyéb jogokkal is rendelkezik, amelyek régiónként eltérőek lehetnek. Néhány állam nem tesz lehetővé korlátozásokat vagy vélelmezett garanciát, illetve nem engedélyezi a véletlenszerű vagy következményes károk kizárását, ezért elképzelhető, hogy a fenti korlátozások és kizárások nem érvényesek Önre nézve.

A termék értékesítése az Egyesült Államokon és Kanadán kívül:
Az Egyesült Államok és Kanada területén kívül értékesített ViewSonic® termékekre vonatkozó garanciainformációkért és szervizszolgáltatásokért lépjen kapcsolatba a ViewSonic® vállalattal vagy a helyi ViewSonic® viszonteladóval.

Kína kontinentális területén (vagyis Hongkong, Makaó és Tajvan kivételével) a termék garanciális időszakára a karbantartási garanciakártya általános használati feltételei érvényesek.

Az Európában és Oroszországban élő felhasználók a garancia részletes leírását a következő weboldalon tekinthetik meg: http://www.viewsonic.com/eu/ (a „Support/Warranty Information” szakaszban).