Begrænset garant

From ViewSonic User Guide Database
da:Monitor Limited Warranty
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Begrænset garant

ViewSonic® skærm

Garantien dækker følgende:
ViewSonic® garanterer, at produkterne er fri for fejl i materialer og udførelse inden for garantiperioden. Hvis et produkt viser sig at være defekt i materialerne eller i udførelse i løbet af garantiperioden, vil VisSonic®, som de eneste og efter eget valg, enten reparere eller udskifte produktet med et ensartet produkt. Erstatningsprodukter eller dele kan omfatte genfremstillede eller renoverede dele eller komponenter. Reparationen eller erstatningsenheden, eller delene eller komponenterne, dækkes i resten af kundens oprindelige begrænsede garanti, og garantiperioden forlænges ikke. ViewSonic® tilbyder ikke nogen garanti for nogen tredjepartssoftware, uanset om denne følger med produktet eller installeres af kunden, eller om der installeres uautoriserede hardwaredele eller komponenter (fx en projektorlampe). (Du bedes venligst se afsnittet: "Hvad garantien udelukker og ikke dækker").

Hvor længe garantien er effektiv:
Skærme fra ViewSonic® har en garanti på mellem 1 og 3 år, afhængigt af hvilket land den købes i. Dette gælder alle delene, herunder lyskilden og alt arbejder, der udføres fra datoen for det første forbrugerkøb.

Hvem gælder garantien for:
Denne garanti gælder kun for den første forbrugerkøber.

Hvad garantien udelukker og ikke dækker:

 • Alle produkter, hvor serienummeret ikke længere kan ses, eller er blevet ændret eller fjernet.
 • Skader, forringelse eller funktionsfejl, som følge af:
 • Ulykker, misbrug, forsømmelse, brand, vand, lyn eller andre naturbegivenheder, uautoriseret produktændring eller manglende overholdelse af instruktionerne, der følger med produktet.
 • Reparation eller forsøg på reparation af personer, der ikke er autoriseret af ViewSonic®.
 • Skader på eller tab af programmer, data eller flytbare lagermedier.
 • Normal slitage.
 • Fjernelse eller installation af produktet.
 • Software eller datatab, der opstår under reparation eller udskiftning.
 • Eventuelle skader på produktet på grund af forsendelse.
 • Årsager eksternt til produktet, såsom elektriske fluktuationer eller udsving.
 • Brug af forsyninger eller dele, der ikke opfylder ViewSonic's specifikationer.
 • Ejers manglende udførelse af periodisk produktvedligeholdelse som angivet i brugervejledningen.
 • Enhver anden årsag, der ikke vedrører en produktfejl.
 • Skader forårsaget af statiske (ikke-bevægelige) billeder, der vises i lange perioder (også kaldet indbrændinger).
 • Software - alt tredjepartssoftware, der følger med produktet eller som installeres af kunden.
 • Hardware/Tilbehør/Dele/Komponenter - Installation af uautoriseret hardware, tilbehør, forbrugsstoffer eller komponenter (fx projektorlamper).
 • Skader på eller misbrug af belægningen på skærmens overflade ved uhensigtsmæssig rengøring som beskrevet i produktets brugervejledning.
 • Fjernelse, opstilling og opsætning af ophæng, herunder vægmontering af produktet.

Sådan gør du brug af garantien:

 • For information om, hvordan du gør brug af garantien, bedes du venligst kontakte ViewSonic® kundeservice (se side "Kundeservice"). Du skal oplyse dit produkts serienummer.
 • For at gøre brug af garantien, skal du kunne fremvise følgende: (a) den originale daterede kvittering, (b) dit navn, (c) din adresse, (d) en beskrivelse af problemet, og (e) produktets serienummer.
 • Transporter eller send produktet med forudbetalt fragt - i dets originale emballage - til et autoriseret ViewSonic® servicecenter eller til ViewSonic®.
 • For yderligere oplysninger eller navnet på det nærmeste ViewSonic® servicecenter, bedes du kontakte ViewSonic®.

Begrænsning af antydede garantier:
Der er ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, der dækker udover beskrivelsen heri, herunder en antydet garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

Udelukkelse af skader:
ViewSonic's ansvar er begrænset til omkostningerne for reparation eller udskiftning af produktet. ViewSonic® er ikke ansvarlig for:

 • Skader på anden ejendom, der er forårsaget af mangler i produktet, skader baseret på ulejligheden, mistet brug af produktet, mistet tid, fortabt fortjeneste, tab af forretningsmulighed, tab af goodwill, forstyrrelse af forretningsforbindelser eller andet kommercielt tab , selv om de er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.
 • Eventuelle andre skader, uanset om de er tilfældige skader, følgeskader eller nogen andre former for skader.
 • Eventuelle krav mod kunden af nogen anden part.
 • Reparation eller forsøg på reparation af personer, der ikke er autoriseret af ViewSonic®.

Effekt af landets eller statens lovgivning:
Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, men du har muligvis også andre rettigheder, hvilket varierer fra land til land. Nogle stater og lande tillader ikke begrænsninger på, hvor længe en underforstået garanti varer og tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.

Salg uden for USA og Canada:
For garantioplysninger og service på ViewSonic®-produkter, der sælges uden for USA og Canada, bedes du kontakte ViewSonic® eller din lokale ViewSonic®- forhandler.

Garantiperioden for dette produkt i fastlandet Kina (Hong Kong, Macao og Taiwan Excluded) er underlagt vilkårene og betingelserne på garantibeviset.

Brugere i Europa og Rusland kan finde detaljerede oplysninger om garantien på: http://www.viewsonic.com/eu/ under “Support/Warranty Information”.