Údržba

From ViewSonic User Guide Database
cs:Projector Maintenance
Jump to navigation Jump to search

Údržba

Obecné zásady

 • Zkontrolujte, zda je projektor vypnutý a zda je napájecí kabel odpojen od elektrické zásuvky.
 • V žádném případě nedemontujte žádné části z projektoru. Pokud je třeba vyměnit některou součást projektoru, kontaktujte společnost ViewSonic® nebo prodejce.
 • V žádném případě nestříkejte ani nelijte tekutiny přímo na skříň.
 • S projektorem zacházejte opatrně, protože tmavě zbarvené umělé hmoty se snadno poškrábou a bílé známky otěru jsou zřetelnější, než na světlém projektoru.

Čištění objektivu

 • Pro odstranění prachu používejte nádobku se stlačeným vzduchem.
 • Pokud je objektiv i nadále znečištěný, použijte papír na čištění objektivů nebo jemný hadřík navlhčený v prostředku na čištění objektivů a jemně otřete povrch objektivu.
UPOZORNĚNÍ: V žádném případě nečistěte povrch objektivu materiály s brusným účinkem.

Čištění skříně

 • Odstraňte nečistoty nebo prach měkkým, netřepivým, suchým hadříkem.
 • Pokud je skříň stále znečištěná, naneste na čistý, suchý a netřepivý hadřík malé množství prostředku na mytí nádobí bez obsahu čpavku, alkoholu ani abrazivních látek a otřete povrch skříně.
UPOZORNĚNÍ: V žádném případě nepoužívejte vosk, líh, benzen, ředidlo nebo jiná chemická rozpouštědla.

Skladování projektoru

Máte-li v úmyslu projektor dlouhodobě uložit:

 • Ujistěte se, že teplota a vlhkost místa, kam hodláte projektor uložit, jsou v doporučeném rozsahu.
 • Zcela zasuňte nastavitelnou nožku.
 • Vyjměte baterie z dálkového ovladače.
 • Zabalte projektor do původního nebo odpovídajícího obalu.

Právní omezení

 • Společnost ViewSonic® nedoporučuje používat k čištění objektivu nebo skříně žádné čističe na bázi čpavku nebo alkoholu. Bylo zjištěno, že některé chemické čističe poškozují objektiv a/nebo skříň projektoru.
 • Společnost ViewSonic® nezodpovídá za škody způsobené používáním čističů na bázi čpavku nebo alkoholu.