Slovníček

From ViewSonic User Guide Database
cs:Projector Glossary
Jump to navigation Jump to search

Slovníček

A | B | C| F | I | K | L | M | S
Backtotop.svg
POZNÁMKA: Některé termíny se nemusí na váš projektor vztahovat.

A

Aspect Ratio (Poměr stran)

Označuje poměr šířky obrazu k jeho výšce.

B

Brightest Mode (Nejjasnější režim)

Maximalizuje jas promítaného obrazu. Tento režim je ideální v prostředí, kde je vyžadován velmi vysoký jas - např. při použití projektoru v dobře osvětlených místnostech.

Brightness (Jas)

Upravuje hladiny jasu promítaného obrazu.

C

Color (Barva)

Upravuje sytost barev.

Color Temperature (Teplota barev)

Umožňuje uživatelům vybrat konkrétní nastavení teploty barev a přizpůsobit sledování obrazu.

Contrast (Kontrast)

Nastaví rozdíl mezi pozadím obrazu (úroveň černé) a popředí (úroveň bílé).

F

Focus (Ostření)

Slouží k ručnímu zvýšení ostrosti promítaného obrazu.

I

Information (Informace)

Zobrazuje režim synchronizace (vstupní videosignál), číslo modelu projektoru, sériové číslo a adresu webových stránek společnosti ViewSonic®.

K

Keystone (Sbíhavost)

Zakřivení obrazu, ke kterému dochází při promítání na plochu pod úhlem.

L

Light Source Level (Úroveň zdroje světla)

K dispozici jsou možnosti Normální a Eko, které umožňují upravit úroveň jasu a příkon.

M

Movie Mode (Režim Film)

Režim obrazu, který je vhodný pro sledování barevných filmů, videoklipů z digitálních fotoaparátů nebo DV zařízení prostřednictvím vstupu PC. Nejlepší pro slabě osvětlené prostředí.

S

Sharpness (Ostrost)

Slouží k úpravě kvality obrazu.