Обмежена гарантія

From ViewSonic User Guide Database
uk:Monitor Limited Warranty
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Обмежена гарантія

Дисплей ViewSonic®

Область застосування цієї гарантії.
ViewSonic® гарантує, що її продукція не міститиме дефектів матеріалу чи виробничих дефектів упродовж гарантійного періоду. Якщо під час гарантійного періоду виявиться, що певний виріб містить дефекти матеріалу чи виробничі дефекти, компанія ViewSonic® на власний розсуд відремонтує виріб або замінить його на аналогічний. Це єдине положення для вашого захисту в цьому випадку. Замінні вироби чи компоненти можуть містити відремонтовані чи перероблені деталі чи компоненти. На замінний пристрій чи компонент гарантія поширюватиметься до кінця початкового гарантійного періоду, який почався коли користувач отримав обмежену гарантію. Гарантійний період не продовжується. ViewSonic® не надає жодних гарантій щодо програмного забезпечення сторонніх виробників, яке надається з цим виробом чи яке встановив користувач, а також встановлення недозволених деталей чи компонентів обладнання (як-от лампи проекторів). (Див. наведений нижче розділ «Виключення з гарантії».)

Термін дії гарантії
Дисплеї ViewSonic® залежно від країни придбання, мають гарантію на 1–3 роки на всі деталі, зокрема джерело світла, і все обслуговування від дати придбання першим користувачем.

Суб’єкт гарантії
Гарантія надається лише особі, що першою придбала виріб.

Виключення з гарантії

 • Гарантія не поширюється на жоден пристрій, на якому було видалено, стерто чи іншим чином змінено серійний номер.
 • Гарантія не надається в разі пошкодження, погіршення роботи чи несправності, що виникли внаслідок таких чинників:
 • Випадковість, неналежне використання, недбальство, пожежа, потоп, удар блискавки чи інші стихійні лиха, змінення виробу без дозволу чи недотримання вказівок, що надавалися з виробом;
 • ремонт чи спроба ремонту, які здійснює будь-яка особа, що не має відповідного дозволу від компанії ViewSonic®;
 • пошкодження й втрата будь-яких програм, даних чи знімних пристроїв для зберігання;
 • нормальне зношування;
 • демонтаж чи встановлення виробу;
 • втрата даних чи програмного забезпечення, що виникла внаслідок ремонту або заміни;
 • будь-яке пошкодження виробу під час транспортування;
 • зовнішні чинники, як-от коливання напруги чи збій у мережі живлення;
 • використання деталей і витратних матеріалів, що не відповідають вказівкам ViewSonic.
 • невиконання періодичного обслуговування виробу, описаного в Інструкції з використання.
 • інші причини, не пов’язані з дефектом виробу;
 • пошкодження, спричинене переглядом статичних (нерухомих) зображень упродовж тривалого часу (також відоме як вигорання зображення);
 • програмне забезпечення — будь-яке програмне забезпечення, що надається із виробом або яке встановив користувач;
 • обладнання/аксесуари/витратні деталі/компоненти — встановлення будь-якого недозволеного обладнання, аксесуарів, витратних деталей чи компонентів (як-от лампи проекторів);
 • пошкодження чи стирання покриття поверхні дисплея внаслідок неправильного очищення, як описано в Інструкції з використання виробу;
 • тарифи на обслуговування, зокрема зняття, встановлення та налаштування виробу.

Як отримати обслуговування

 • Щоб отримати докладнішу інформацію про обслуговування, що надається за умовами гарантії, зверніться в службу підтримки клієнтів ViewSonic® (див. сторінку «Обслуговування клієнтів»). Потрібно вказати серійний номер виробу.
 • Щоб отримати гарантійне обслуговування, потрібно вказати: (a) надати оригінальний товарний чек із датою придбання; (b) ім’я; (c) адресу; (d) опис проблеми та (e) серійний номер виробу.
 • Привезіть виріб або надішліть його, оплативши надсилання, в оригінальному упакуванні в авторизований сервісний центр ViewSonic® або в компанію ViewSonic®.
 • Щоб отримати докладніші відомості та дізнатися назву найближчого сервісного центру ViewSonic®, зверніться в компанію ViewSonic®.

Обмежені або непрямі гарантії
Вам не надаються жодні гарантії, прямі чи непрямі, що поширюються за межі наведеного в цьому документі опису, зокрема непрямі гарантії продаваності чи використання з певною метою.

Виключення збитків
Відповідальність компанії ViewSonic обмежено вартістю ремонту або заміни виробу. ViewSonic® не відповідатиме за:

 • пошкодження майна, спричинене дефектами виробу, збитки внаслідок незручностей, втрати можливості використовувати виріб, втрати часу, втрати вигоди, втрати бізнес-можливості, втрати ґудвілу, створення перешкод діловим взаєминам чи інших комерційних втрат навіть якщо про можливість таких збитків було відомо заздалегідь;
 • будь-які інші збитки, зокрема випадкові, наслідкові чи інші;
 • претензії, які висуває до клієнта третя сторона;
 • ремонт чи спроба ремонту, які здійснює будь-яка особа, що не має відповідного дозволу від компанії ViewSonic®;

Застосування державного законодавства
Ця гарантія надає вам певні юридичні права, однак ви можете мати інші права залежно від країни, у якій проживаєте. Деяких країнах не дозволено застосовувати обмеження непрямих гарантій чи виключати випадкові чи наслідкові збитки, тому наведені вище обмеження чи виключення можуть не застосовуватися до вас.

Продаж за межами США та Канади
Щоб отримати докладнішу інформацію щодо гарантії та обслуговування продукції ViewSonic®, що продається за межами США і Канади, зверніться в компанію ViewSonic® або до місцевого дистриб’ютора ViewSonic®.

На гарантійний період для цього виробу в материковому Китаї (за винятком Гонконгу, Макао та Тайваню) поширюється дія умов і положень Картки гарантійного обслуговування (Maintenance Guarantee Card).

Докладнішу інформацію щодо гарантії, надаваної в Європі та Росії, можна переглянути на веб-сайті http://www.viewsonic.com/eu/ у розділі Support/Warranty Information (Інформація щодо підтримки або гарантії)