TD1655

From ViewSonic User Guide Database
tr:TD1655 Full Guide
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Print Icon.svg

Paket İçeriği

 1. Taşınır Dokunmatik Ekran
 2. Güç adaptörü
 3. USB Tip C kablo
 4. USB Tip C - Tip A kablo
 5. Mini HDMI - HDMI kablosu
 6. Koruyucu kılıf
 7. Temizleme bezi
 8. Pasif kalem
 9. Hızlı başlangıç kılavuzu

Önden ve Soldan Görünüm / Arkadan ve Sağdan Görünüm

A GÜÇ LED'İ
B Joy Tuşu
C Ayaklık

G/Ç Bağlantı Noktaları

G/Ç Bağlantı Noktaları
1 USB Tip C
2 Mini HDMI
3 Ses Çıkışı

Kılıfın Takılması

TD1655 Cover Install.png

Kılıf ve Ayaklığın Kullanılması

TD1655 Cover and Stand.png


Aygıtı her zaman düz, sabit bir yüzeye yerleştirin. Aksi durumda aygıtın, aygıt hasarıyla ve/veya fiziksel yaralanmayla sonuçlanabilecek şekilde düşmesine neden olabilir.

Güce Bağlama

Monitöre aşağıdaki konfigürasyonlardan biriyle güç verilebilir:

 • Tip C Bağlantı
Power Connect USB C.png
 • Tip A Bağlantı
Power Connect USB A.png
 • Güç Adaptörü
Power Connect Adapter.png

Harici Aygıtları Bağlama ve Dokunmatik Bağlantı

Harici aygıtlarınız aşağıdaki yapılandırmalardan birinde bağlanabilir:

 • Tip C Bağlantı

Bir Tip C kabloyu harici aygıtınızdan monitördeki bir Tip C bağlantı noktasına bağlayın.

Connect USB C Tr.png
 • Mini HDMI Bağlantısı
 1. Mini HDMI kablosunu harici aygıtınızdan monitördeki HDMI bağlantı noktasına bağlayın.
 2. Dokunmatik kontrolleri etkinleştirmek için USB Tip A - Tip C kablosunu harici aygıtınızdan monitöre bağlayın.
Connect Mini HDMI Tr.png
NOT: USB Tip A - Tip C bağlantısı, monitörden dizüstü bilgisayara güç beslemesi yapacaktır. Güç çıkışı 10W’den fazla olmalıdır.

Dokunma İşlevi Kontrolü

Dokunma işlevini kullanırken lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

 • USB kablosu çıkarılıp takılırsa veya bilgisayar Uyku Modu’ndan uyandırılırsa, dokunma işlevinin devam etmesi yaklaşık beş (5) saniye sürebilir.
 • Dokunmatik ekran aynı anda en fazla on (10) parmak algılayabilir.
 • Ekrana dokunduğunuzda Windows imleci parmağınızı tam olarak takip etmiyorsa aşağıdakileri yapın:
 1. Şunları açın: Control Panel (Denetim Masası) > Hardware and Sound (Donanım ve Ses) > Tablet PC Settings (Tablet PC Ayarları)
 2. Calibration (Kalibrasyon)’u seçin.
 3. Ekranınızı yeniden kalibre etmek için talimatları izleyin.

Güç Dağıtımı

Bir Dizüstü Bilgisayar veya Cep Telefonuna Güç Verme

Ürünle birlikte verilen güç adaptörünün monitöre bağlı olması durumunda, monitör bağlı bir dizüstü bilgisayar veya cep telefonunu şarj edebilir.

Güç Dağıtımı Çıkışı: DC 5V/9V/12V/15V/20V/Maks 3A.
TD1655 Power Delivery.png

Güç Besleme Algılaması

Bu ürün güç besleme aygıtının adaptör, dizüstü bilgisayar ya da cep telefonu olup olmadığını algılayacaktır.

 • Güç kaynağı bir adaptör veya dizüstü bilgisayar ise varsayılan parlaklık değeri 100 olacaktır.
 • Güç kaynağı bir cep telefonu ise varsayılan parlaklık değeri 15 olacaktır.
 • Monitöre güç verilmes
NOT: Cep telefonunun sınırlı güç çıkışının bulunması nedeniyle, parlaklık seviyesi daha yüksek bir seviyeye ayarlanmamalıdır; bu durum ekranın parlamasına veya kapanmasına neden olabilir.

Güç Dağıtımı - Daha Fazla Bilgi

TD1655’in tasarımı gereği lütfen şunları dikkate alın:

 • İlk bağlı aygıt ana giriş sinyali olacaktır.
 • Bir Tip C bağlantı noktası güç adaptörü olarak harici bir aygıt algıladığında yalnızca gücü dağıtır. Giriş sinyalini GÖRÜNTÜLEMEYECEKTİR.
 • Yalnızca Tip C bağlantı noktalarından biri bir güç adaptörü olarak algılandığında diğer bağlantı noktası iki yönlü güç iletimi yapabilir.

TD1655’e birinci olarak bir dizüstü bilgisayar, ikinci olarak cep telefonu bağlanmışsa, Tip C bağlantı noktalarından her ikisi de bağlantıyı güç adaptörü bağlantısı olarak algılamadığından cep telefonun pili şarj edilmeyecektir.

NOT: Cep telefonunun ekranını görüntülemek isterseniz dizüstü bilgisayara bağlı Tip C kablosunun bağlantısını kesmelisiniz.

TD1655’e birinci olarak bir cep telefonu, ikinci olarak dizüstü bilgisayar bağlanmışsa, Tip C bağlantı noktalarından biri bağlantıyı güç adaptörü bağlantısı olarak algıladığından cep telefonun pili şarj edilecektir.

NOT: Dizüstü bilgisayarın ekranını görüntülemek isterseniz cep telefonuna bağlı Tip C kablosunun bağlantısını kesmelisiniz.

TD1655’in tasarımından dolayı, aynı anda iki dizüstü veya bir dizüstü ve bir masaüstü bilgisayar bağlamayın. Bu gidip gelen ekranlarla veya dizüstü bilgisayarların zorlamalı kapanmasıyla sonuçlanan güç dağıtım çakışmalarına neden olabilir.:

NOT:
 • Dizüstü bilgisayar bir Tip C bağlantı noktasına sahipse, lütfen Tip C ile TD1655’e bağlayın.
 • TD1655’in diğer Tip C bağlantı noktasını aynı anda Tip A ve HDMI yoluyla başka bir dizüstü veya masaüstü bilgisayara bağlamayın.
 • Dizüstü bilgisayar sadece HDMI ve Tip A bağlantı noktalarına sahipse, lütfen HDMI ve Tip A yoluyla Tip C TD1655’e bağlayın.
 • Dizüstü bilgisayarın Tip A bağlantı noktası güç çıkışı 10W’tan büyük değilse, lütfen TD1655’e bağlantı için güç adaptörümüzü kullanın.
 • TD1655’in diğer Tip C bağlantı noktasını aynı anda başka bir dizüstü veya masaüstü bilgisayara bağlamayın.

Eğme Açısı Ayarı

Eğme Açısı Ayarı

Ürünle birlikte verilen ayaklık aracılığıyla monitörü istenilen görüntüleme açısına (20˚ ilâ 60˚) göre arkaya doğru eğin.

NOT: Ayarlama sırasında, bir elinizle monitörü sıkıca desteklerken, diğer elinizle ayaklığı arkaya doğru eğin.

Kontrol Paneli Joy Tuşunu Kullanma

Hızlı Menüye erişmek, Kısayol Tuşlarını etkinleştirmek, Ekran Menüsünde gezinmek ve ayarları değiştirmek için kontrol paneli joy tuşunu kullanın.

Joy Key Tr.png

Aygıtı Açma/Kapatma

 1. Mevcut konfigürasyonlardan biriyle bir güç kaynağına bağlanın Daha fazla bilgi için bkz.
 2. Monitörü açmak için Orta [●] düğmeye basın.
 3. Monitörü kapatmak için Orta [●] düğmeye tekrar basın.
TD1655 Power On.png
NOT: Monitör, güç kablosu prize bağlı olduğu sürece bir miktar elektrik tüketmeye devam edecektir. Monitör uzun bir süre kullanılmayacaksa lütfen prizden çıkarın.

Hızlı Menü

Hızlı menüyü etkinleştirmek için [▲], [▼], [◄], [►] tuşuna basın.

TD1655 Quick Menu.png
NOT: Seçeneği belirlemek veya ayarlar yapmak için ekranda görünen tuş kılavuzunu izleyin.
Menü Açıklama
ViewMode (Görünüm Modu) Önceden yapılandırılmış renk ayarlarından birini seçin.
Contrast/Brightness (Kontrast/Parlaklık) Kontrast veya parlaklık düzeyini ayarlayın.
Input Select (Giriş Seçimi) Giriş kaynağını seçin.
Main Menu (Ana Menü) Ekran Menüsüne girin.
Exit (Çıkış) Hızlı Menüden çıkın.

Kısayol Tuşları

Ekran Menüsü kapalıyken, kontrol paneli tuşlarını kullanarak özel işlevlere hızla erişebilirsiniz.

Anahtar Açıklama
[◄] Ekran menüsünün kilidini açmak/menüyü kilitlemek için tuşu basılı tutun.

Menü ekranda göründüğünde, ekran menüsünü kilitlemek/menünün kilidini açmak için tuşu 5 saniye boyunca basılı tutmaya devam edin.

Monitor Hot Key OSD.png
[►] Güç düğmesinin kilidini açmak/düğmeyi kilitlemek için tuşu basılı tutun.

Menü ekranda göründüğünde, Güç düğmesini kilitlemek/menünün kilidini açmak için tuşu 5 saniye boyunca basılı tutmaya devam edin.

Monitor Hot Key Power.png
[▲] Aygıt açıldığında açılış ekranını görüntülemek/gizlemek için tuşa 5 saniye basılı tutun.
Monitor Hot Key Boot.png
[▼] DDC/CI ve DDC/2B’yi açmak için tuşu 5 saniye basılı tutun.

Genel İşlemler

 1. Ekran Menüsünü (OSD) görüntülemek için Orta [●] tuşa basın.
Display the OSD Menu
 1. Ana menüyü seçmek için [◄] veya [►] tuşuna basın. Ardından seçilen menüye girmek için Orta [●] tuşa basın.
Select a Main Menu
 1. İstenilen menü seçeneğini seçmek için  [▲] veya [▼]‚ tuşuna basın. Ardından alt menüye girmek için Orta [●] tuşa basın.
Select an option
 1. Ayarı seçmek için [▲] or [▼] ‚tuşuna basın. Ardından doğrulamak için Orta [●] tuşa basın. Ya da ayarlamaları yapmak için [◄] or [►] tuşuna basın.
Adjust/Select the option

NOT: Bazı menü seçeneği ayarları kullanıcının seçimi onaylamak için Orta [●] tuşa basmasını gerektirmez. Seçeneği belirlemek veya ayarlar yapmak için tuş kılavuzunu izleyin.

 1. Önceki ekrana dönmek için tuş kılavuzunu izleyin.

Ekran Menüsü Ağacı

Input Select (Giriş Seçimi)

Alt menü
Type C (Tip C)
HDMI

Audio Adjust (Ses Ayarı)

Alt menü Menü Seçeneği
Volume (Ses Düzeyi) (-/+, 0~100)
Mute (Sessiz) On (Açık)
Off (Kapalı)

ViewMode (Görünüm Modu)

Alt menü Menü Seçeneği
Off (Kapalı)  
Office (Ofis) Web
Text
Movie (Film)  
MAC
Mono
Game (Oyun) FPS 1
FPS 2
RTS
MOBA

Color Adjust (Renk Ayarı)

Alt menü Menü Seçeneği
Contrast/Brightness (Kontrast/Parlaklık) Contrast (Kontrast) (-/+, 0~100)
Brightness (Parlaklık) (-/+, 0~100)
Color Temperature (Renk Sıcaklığı) sRGB
Bluish (Mavimsi)
Cool (Soğuk)
Native (Doğal)
Warm (Sıcak)
User Color (Kullanıcı Rengi) Red (Kırmızı) (-/+, 0~100)
Green (Yeşil) (-/+, 0~100)
Blue (Mavi) (-/+, 0~100)
Color Space (Renk Alanı) Auto (Otomatik)
RGB
YUV
Color Range (Renk Aralığı) Auto (Otomatik)
Full Range (Tam Aralık)
Limited Range (Sınırlı Aralık)

Manual Image Adjust (Manuel Görüntü Ayarı)

Alt menü Menü Seçeneği
Sharpness (Netlik) (-/+, 0/25/50/75/100)
Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast) (-/+, 0/25/50/75/100)
Response Time (Yanıt Verme Zamanı) Standard (Standart)
Advanced (Gelişmiş)
Ultra Fast (Ultra Hızlı)
Aspect Ratio (En Boy Oranı) 4:3
Full Screen (Tam Ekran)
Overscan (Aşırı Tarama) On (Açık)
Off (Kapalı)
Low Input Lag (Düşük Giriş Gecikmesi) On (Açık)
Off (Kapalı)
Blue Light Filter (Mavi Işık Filtesi) (-/+, 0~100)

Setup Menu (Ayar menüsü)

Alt menü Menü Seçeneği
Language (Dil Seç) English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Suomi
Svenska
Русский
Türkçe
Česká
日本語
한국어
繁體中文
简体中文
Resolution Notice (Çözünürlük Bildr.) On (Açık)
Off (Kapalı)
Information (Bilgi)  
OSD Timeout (OSD Zaman Aşımı) 5/15/30/60
OSD Background (OSD Arka planı) On (Açık)
Off (Kapalı)
OSD Pivot (OSD Mili)
90°
Power Indicator (Güç Göstergesi) On (Açık)
Off (Kapalı)
Boot Up Screen (Önyükleme Ekranı) On (Açık)
Off (Kapalı)
Auto Power Off (Otomatik Kapanma) On (Açık)
Off (Kapalı)
Sleep (Uyku) 30 Minutes (30 Dakika)
45 Minutes (45 Dakika)
60 Minutes (60 Dakika)
120 Minutes (120 Dakika)
Off (Kapalı)
ECO Mode (Ekonomik Modu) Standard (Standart)
Optimize (En İyi Hale Getir)
Conserve (Koru)
DDC/CI On (Açık)
Off (Kapalı)
Auto Detect (Otomatik Algıla) On (Açık)
Off (Kapalı)
Memory Recall (Bellek Geri Çağırma)

Teknik Özellikler

TD1655.png
Model No. P/N
VS18170 TD1655
Öğe Kategori Teknik Özellikler
LCD Tür TFT, Etkin Matris 1920 x 1080 LCD,

0,1792 (Y) x 0,1792 (D) mm piksel aralığı

Ekran Boyutu 39,6 cm, 16" (15,6” izlenebilir)
Renk Filtresi RGB Dikey şerit
Cam Yüzeyi Parmak izi Engelleyici tip, 6H sert kaplama
Giriş Sinyali Video Eşitleme TMDS dijital (100 Ω)

HDMI(v 1.4): fh:15-82 Khz, fv:50-75 Hz

Mikro Paket

Type C: fh:15-82 Khz, fv:50-75 Hz

Uyumluluk Bilgisayar 1920 x 1080 çözünürlüğe kadar
Macintosh 1920 x 1080 çözünürlüğe kadar
Önerilen 1920 x 1080 @ 60Hz
Çözünürlük[1] Desteklenen
 • 1920 x 1080 @ 50, 60Hz
 • 1680 x 1050 @ 60Hz
 • 1600 x 1200 @ 60Hz
 • 1600 x 900 @ 60Hz
 • 1440 x 900 @ 60, 75Hz
 • 1400 x 1050 @ 60Hz
 • 1366 x 768 @ 60Hz
 • 1360 x 768 @ 60Hz
 • 1280 x 1024 @ 50, 60, 75Hz
 • 1280 x 960 @ 50, 60, 75Hz
 • 1280 x 800 @ 50, 60, 75Hz
 • 1280 x 768 @ 50, 60, 75Hz
 • 1280 x 720 @ 50, 60Hz
 • 1152 x 870 @ 75Hz
 • 1152 x 864 @ 60, 75Hz
 • 1024 x 768 @ 50, 60, 70, 72, 75Hz
 • 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75Hz
 • 720 x 576 @ 50Hz
 • 720 x 480 @ 60Hz
 • 720 x 400 @ 70Hz
 • 640 x 480 @ 50, 60, 67, 72, 75Hz
 • 640 x 400 @ 60, 70Hz
 • 640 x 350 @ 70Hz
Güç Adaptörü[2] Giriş Gerilimi AC 100-240V, 50/60Hz (otomatik geçiş)
UE Electronic UES60LCP-200300SPC
Görüntüleme Alanı Tam Tarama (Y x D) 341,16 x 193,59 mm (13,43” x 7,62”)
Çalışma koşulları Sıcaklık 0° C to 40° C (32° F to 104° F)
Nem %20 ila 90 (yoğuşmasız)
Rakım 9.842,5 fit (3 km)
Depolama koşulları Sıcaklık -20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
Nem %5 ila 90 (yoğuşmasız)
Rakım 40.000 fit (12,1 km)
Boyutlar Fiziksel

(G x Y x D)

355,5 x 223,4 x 14,7 mm

(14,5” x 8,79” x 0,58”)

Ağırlık Fiziksel 0,94 kg (2,07 lbs)
Güç tasarrufu modları Açık[3] 7W (Tipik)
Kapalı < 0,3W
 1. Bilgisayarınızdaki grafik kartını bu zamanlama modlarını aşacak şekilde ayarlamayın; aksi hâlde ekranda kalıcı hasar oluşabilir.
 2. Lütfen yalnızca ViewSonic® marka güç adaptörü veya onaylanmış bir kaynak kullanın.
 3. Test koşulu, EEI standardına uyar.

Uyumluluk Bilgileri

Bu bölümde düzenlemelerle ilgili tüm bağlanılan gereksinimler ve bildirimler bulunur. Onaylanan ilgili uygulamalar ünitedeki ad plakası etiketlerine ve ilgili işaretlere gönderme yapar.

FCC Uyumluluk Bildirimi

Bu aygıt, FCC Kuralları kısım 15'e uygundur. Kullanım aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu aygıt istenmeyen çalışmaya neden olabilen girişim dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir. Bu ekipman test edildi ve FCC Kuralları kısım 15'e göre Sınıf B dijital aygıt sınırlamalarına uygun olduğu tespit edildi.

Bu sınırlamalar, bir yerleşim alanı kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun şekilde kurulmazsa radyo iletişimlerinde girişime neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda girişim olmayacağı garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon yayını alımında, ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçıyla paraziti gidermesi önerilir:

 • Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yeniden konumlandırın.
 • Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
 • Ekipmanı, alıcının bağlandığı devredeki prizden farklı bir devredeki prize bağlayın.
 • Bayi veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın.

Uyarı: Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar ekipmanı çalıştırma yetkinizi geçersiz kılabilir.

Industry Canada Bildirimi

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB üyesi ülkeler içindir:

WEEE Logo.gif

Sağda gösterilen işaret, 2012/19/EU Atık Elektrikli ve Elektronik Donanım Yönergesine (WEEE) uygundur. İşaret, donanımın sınıflandırılmamış evsel atık olarak atılmaması, yerel yasalara göre iade ve toplama sistemlerinin kullanılması gerektiğini belirtir.

RoHS2 Uyumluluğu Beyanı

Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin elektrikli ve elektronik ekipmanda belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının kısıtlanmasıyla ilgili 2011/65/EU Yönergesine uygundur (RoHS2 Yönergesi) ve aşağıdaki gösterildiği gibi Avrupa Teknik Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından yayınlanan maksimum konsantrasyon değerlerine uygun olduğu kabul edilir:

Madde Önerilen Maksimum Konsantrasyon Asıl Konsantrasyon
Kurşun (Pb) 0,1% < 0,1%
Cıva (Hg) 0,1% < 0,1%
Kadmiyum (Cd) 0,01% < 0,01%
Altı Değerlikli Krom (Cr6⁺) 0,1% < 0,1%
Polibromlu bifeniller (PBB) 0,1% < 0,1%
Polibromlu difenil eterler (PBDE) 0,1% < 0,1%
Di (2-etilhekzil) ftalat (DEHP) 0,1% < 0,1%
Butil benzil ftalat (BBP) 0,1% < 0,1%
Dibutil ftalat (DBP) 0,1% < 0,1%
Diizobutik ftalat (DIBP) 0,1% < 0,1%


Yukarıda belirtildiği gibi ürünlerin belirli bileşenlerinin aşağıdaki belirtildiği gibi RoHS2 Yönergeleri Ek III kapsamında muaf tutulur:

 • Soğuk katot floresan lambalardaki cıva ve şunları aşmayan (lamba başına) özel amaçlar için harici elektrot floresan lambaları (CCFL ve EEFL):
 • Düşük uzunluk (500 mm): maksimum lamba başına 3,5 mg.
 • Orta uzunluk (> 500 mm ve 1.500 mm): maksimum lamba başına 5 mg.
 • Yüksek uzunluk (> 1.500 mm): maksimum lamba başına 13 mg.
 • Katot ışını tüpleri camındaki kurşun.
 • Floresan tüpleri camındaki ağırlığa göre %0,2'yi aşmayan kurşun.
 • Alüminyumda alaşım elementi olarak ağırlıkça %0,4 oranına kadar kapsanan kurşun.
 • Ağırlığa göre %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı.
 • Yüksek erime sıcaklığı tipi lehimlerdeki kurşun (örn. ağırlığa göre %85 veya daha fazla kurşun içeren kurşun bazlı alaşımlar).
 • Kapasitörlerdeki yalıtkan madde seramik dışındaki cam veya seramikte (örn. piezoelektronik aygıtlar) veya cam veya seramik matriks bileşende kurşun içeren elektrikli ve elektronik bileşenler.

Hindistan Tehlikeli Maddeler Kısıtlaması

Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması bildirimi (Hindistan). Bu ürün "Hindistan Elektronik Atık Yasası 2011" ile uyumludur ve Yasanın Plan 2'de belirtilen istisnalar dışında kurşun, cıva, altı değerlikli krom, kadmiyum için 0,1 ağırlık yüzdesi ve 0,01 ağırlık yüzdesini aşan konsantrasyonlar hâlinde polibromlu bifeniller veya polibromlu difenil eterlerin kullanılmasını yasaklar.

Ürün Ömrünün Sonunda Ürünü Elden Çıkarma

ViewSonic® çevre dostudur ve çevreci çalışmayı ve yaşamayı hedeflemiştir. Smarter, Greener Computing'in bit parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için lütfen ViewSonic® web sitesini ziyaret edin.

ABD ve Kanada
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Avrupa
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Tayvan
https://recycle.epa.gov.tw/

Telif Hakkı Bilgileri

Telif Hakkı © ViewSonic® Corporation, 2020. Tüm hakları saklıdır.

Macintosh ve Power Macintosh, Apple Inc'in tescilli ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Birleşik Devletler ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

ViewSonic®, üç kuş logosu, OnView, ViewMatch ve ViewMeter, ViewSonic® Corporation şirketinin kayıtlı ticari markalarıdır.

VESA, Video Elektronik Standartları Birliği'nin tescilli ticari markasıdır. DPMS, DisplayPort ve DDC, VESA'nın ticari markalarıdır.

ENERGY STAR®, A.B.D. Çevre Koruma Örgütü'nün (EPA) kayıtlı ticari markasıdır.

ViewSonic® Corporation, bir ENERGY STAR® ortağı olarak, bu ürünün, enerji verimliliğine yönelik ENERGY STAR® standartlarını karşıladığını belirlemiştir.

Sorumluluk Reddi: ViewSonic® Corporation, buradaki teknik veya yayımla ilgili hatalardan ya da eksikliklerden veya bu malzemenin yerleştirilmesi ya da bu ürünün kullanılmasından kaynaklanan tesadüfi veya bağlantılı hasarlardan sorumlu olmayacaktır.

Sürekli ürün iyileştirme nedeniyle, ViewSonic® Corporation bildirimde bulunmaksızın ürün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belgedeki bilgiler bilgi vermeden değiştirilebilir.

ViewSonic® Corporation şirketinin yazılı izni olmadan bu belgenin hiçbir kısmı herhangi bir amaçla kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir yolla iletilemez.

TD1655_UG_TRK_1a_2020-07-29

Müşteri Hizmetleri

Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakın veya satıcınızla iletişime geçin.

Ürünün seri numarasına gereksiniminiz olacaktır.

Asia Pacific & Africa

Ülke/Bölge Web sitesi
Australia https://viewsonic.com/au/
Bangladesh https://www.viewsonic.com/bd/
中囯(China) https://www.viewsonic.com.cn
香港 (繁體中文) https://www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English) https://www.viewsonic.com/hk-en/
India https://www.viewsonic.com/in/
Indonesia https://www.viewsonic.com/id/
Israel https://www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan) https://www.viewsonic.com/jp/
Korea https://www.viewsonic.com/kr/
Malaysia https://www.viewsonic.com/my/
Middle East https://www.viewsonic.com/me/
Myanmar https://www.viewsonic.com/mm/
Nepal https://www.viewsonic.com/np/
New Zealand https://www.viewsonic.com/nz/
Pakistan https://www.viewsonic.com/pk/
Philippines https://www.viewsonic.com/ph/
Singapore https://www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan) https://www.viewsonic.com/tw/
ประเทศไทย (Thailand) https://www.viewsonic.com/th/
Việt Nam https://www.viewsonic.com/vn/
South Africa & Mauritius https://www.viewsonic.com/za/

Americas

Ülke/Bölge Web sitesi
United States https://www.viewsonic.com/us/
Canada https://www.viewsonic.com/us/
Latin America https://www.viewsonic.com/la/

Europe

Ülke/Bölge Web sitesi
Europe https://www.viewsonic.com/eu/
France https://www.viewsonic.com/fr/
Deutschland https://www.viewsonic.com/de/
Қазақстан https://www.viewsonic.com/kz/
Россия https://www.viewsonic.com/ru/
España https://www.viewsonic.com/es/
Türkiye https://www.viewsonic.com/tr/
Україна https://www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom https://www.viewsonic.com/uk/

ViewSonic Desteği

Bilgisayarınızın seri numarasını, satın aldığınız tarihi, yeri ve modelini bu kılavuzda belirtilen alana yazmayı unutmayın; satın alma belgesini saklayın. Bizi aramadan önce, lütfen soruna neden olan hata mesajını bir yere not edin ve bilgisayarın yanında durarak mümkünse açık durumda olmasını sağlayın. Bu öğelerin el altında bulunması size daha iyi ve daha hızlı hizmet sunmamızı sağlayacaktır. ViewSonic web sitesi www.viewsonic.com.tr adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Güncel bilgiler, yardım, sürücüler ve indirilebilir dosyaları içeren destek bölümüne bakın.

Üretici Firma Bilgisi

Firma Adı: ViewSonic Corporation
Adres : 318 Brea Canyon Road, Walnut, California 91879
Ülke : Amerika
TEL : (909) 8697976
Web Sitesi : www.viewsonic.com

Yerel üretici veya ithalatçı firmalar hakkında iletişim bilgisi

Firma Adı: Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş
Adres : Organize Sanayi Bölgesi 4.Cad. No:1 34775 Ümraniye/ İSTANBUL
Ülke : Türkiye
TEL : +90 850 277 0277
FAX : +90 216 415 2369

Servis ve Yedek Parça İle İlgili Bilgiler

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Teknik bir talebiniz için bizimle doğrudan konuşmak isterseniz, aşağıdaki numaradan bizi arayınız;

Çalışma saatlerimiz: Pazartesi - Cuma 9.00 - 18.00 (Resmi tatil günlerinde kapalıyız)

Firma Adı: KVK Teknik Servis
Adres : Ankara Asfaltı Yanyol Orta Mah. Kanat Sanayi Sitesi A Blok Kat:2-3 Soğanlık/Kartal - İstanbul
TEL : 0216 451 9890

YEDEK PARÇA

Türkiye’nin her yerinden aşağıdaki telefon numarası ve adres üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Firma Adı: KVK Teknik Servis
Adres : Ankara Asfaltı Yanyol Orta Mah. Kanat Sanayi Sitesi A Blok Kat:2-3 Soğanlık/Kartal - İstanbul
TEL : 0216 451 9890

ŞİKAYET VE İTİRAZLAR

Ürününüzün servis süreci ile ilgili her türlü sorununuzda veya yaşanan olumsuzluklarını gidermek için daima Müşteri Hizmetlerimizi arayabilirsiniz. Müşteri Temsilcilerimiz ivedilikle şikayetinizle ilgileneceklerdir.

Bununla beraber yasa gereği şikayetlerinizle ilgili bulunduğuz il veya ilçedeki Tüketici Mahkemelerine veya Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirsiniz.

TAŞIMA ve NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Monitörünüzün Yetkili Teknik Servislerimize götürmeniz gerektiğinde veya herhangi bir nedenle yer değişikliğinde beklenmedik hasarlardan kaçınmak için; monitörünüzü paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
 • Monitörünüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. Bunlardan dolayı ortaya çıkacak problemler monitörünüzün garanti kapsamının dışındadır.

Atma Talimatları

Bu elektronik cihazı çöp kutusuna atmayın. Kirliliği en aza indirmek ve çevrenin en yüksek derecede korunmasını sağlamak için, lütfen geri dönüştürün. Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) yönetmelikleri hakkında daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin: http://www.viewsoniceurope.com/tr/support/recycling-information/

Civa ile ilgili bilgi

LCD/CRT monitörünüzün ya da ekran içeren projektörlerde ya da elektronik cihazlarda: Bu ürünün içindeki lamba(lar) civa içerebilir ve yerel, devlet ya da federal yasalara göre geri dönüştürülmeli ya da atılmalıdır. Daha fazla bilgi için, www.eiae.org adresinden Electronic Industries Alliance ile temasa geçin. Lambaya özel atma bilgileri için, www.lamprecycle.org adresini ziyaret edin.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

 • Monitörünüzün tüm bağlantılarını kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde yapınız. Aksi bir bağlantı şekli Monitörünüzün garanti kapsamı dışına çıkmasına neden olabilir.
 • Monitörünüzün üzerinde tadilat, tamir, oynama veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayın.
 • Monitörünüzün barkodunun, model ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürününüz garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
 • Monitörünüzün orijinal kutusu, ambalajı dışında ve düzgün olmayan fiziksel koşullarda saklanması.
 • Monitörünüzün bir başka ürünün kurulumu, kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek problemler monitörünüzün garanti kapsamının dışındadır.
 • Olağandışı fiziksel veya elektriksel koşullara, yüklemeye maruz bırakılması, elektrik arızaları veya kesintileri, yıldırım, statik elektrik, yangın veya diğer doğal afetler sonucu meydana gelebilecek sorunlar ürününüzün garanti kapsamının dışındadır.
 • Monitörünüzün etikette belirtilen güç tipinde çalıştırınız.
 • Monitörünüzün tüm bağlantıları kapalı (off) durumda iken yapınız monitörünüzü çalışır durumda iken herhangi bir bağlantıyı çıkarmaya yada yeni bağlantılar yapmaya çalışmayınız. İbraz etmek üzere garanti belgenizi ve faturanızı muhafaza ediniz. Monitörünüzü doğrudan ısıya maruz bırakmayın.
 • Monitörünüzün içine sıvı dökmeyin.
 • Monitörünüzü temiz, tozsuz, nemsiz, ortamlarda kullanmaya özen gösteriniz.
 • Monitörünüzü doğrudan güneş ışığı altında kalmasını engelleyiniz.
 • Enerji tasarrufu için ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz, daha az parlaklık/güç ile daha net görüntü elde edebilmek için, kullandığınız alanın çok aydınlık olmamasını sağlayınız.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Monitör Temizliği

 • Monitör kasasını (dış yüzeyini) temizleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izleyiniz.
 • Monitör temizlemeden önce güç kablosunu prizden çıkartın.
 • Monitöru temizlemek için sert kimyasal, güçlü temizleme malzemeleri, sıvı yada aerosol temizleyiciler kullanmayınız. Temiz ve hafif nemli bez ile silebilirsiniz

PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA, PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Monitör Periyodik Bakımı;

 • Monitör periyodik bakım gerektirmemektedir. Monitör herhangi bir problemin ortaya çıkması durumunda Yetkili Teknik Servislerimizle irtibat kurabilirsiniz.

BAKANLIKÇA TESPİT ve İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

 • Ürününüzün ömrü 5 yıl olarak belirlenmiştir.

Elektrik gücünün kullanılması

 • Bu ürün etikette belirtilen güç türü kullanılarak çalıştırılmaladır. Kullanılan güç türünden emin değilseniz, bayinize veya bölgesel elektrik şirketine danışınız.
 • Güç kablosuna herhangi bir cismin dayanmasına izin vermeyin. Bu ürünü insanların kabloyu çiğneyeceği yerlere yerleştirmeyin.
 • Bu ürün ile birlikte bir uzatma kablosu kullanılmışsa, uzatma kablosuna takılan cihazın toplam amper oranının uzatma kablosu amper değerini aşmadından emin olun. Ayrıca duvardaki prize takılan tüm ürünlerin toplam değerlerinin sigarta değerini aşmadığından emin olun.
 • Çok fazla aygıt takarak elektrik prizini, kayışı veya yuvay aşırı yüklemeyin. Genel sistem yükü şube devre oranının %80’ini aşmamalıdır. Güç kayışları kullanılmışsa, yük güç kayışının giriş oranının %80’ini aşmamalıdır.
 • Bu ürünün AC adaptörü üç telli topraklanan fiş ile birlikte verilmiştir. Fiş sadece takmayın. Ayrıntılar için elektrik teknisyeniniz ile temasa geçin.
Uyarı! Topraklama pimi bir güvenlik özelliğidir. Düzgün topraklanmayan elektrik prizi kullanılması elektrik çarpması ve/ veya yaralanma ile sonuçlanabilir.
Not: Ayrıca topraklama pimi bu ürünün performansı ile etkileşebilecek olan ve yakındaki diğer elektrikli aygıtların çıkardığı beklenmeyen gürültülere karşı iyi bir koruma sağlar.

xii Türkçe

 • Sistem 100 - 120 ya da 220 - 240 V AC gibi çeşitli voltaj aralıklarında çalıştırılabilir. Sistemle birlikte verilen elektrik kablosu, sistemin satın alındığı ülke/bölgede kullanılan gereksinimleri karşılar. Diğer ülkelerde/bölgelerde kullanılan elektrik kabloları, ilgili ülke/bölge için gereksinimleri karşılar. Elektrik kablosu gereksinimleriyle ilgili daha fazla bilgi için yetkili bir satıcı ya da servis sağlayıcı ile görüşün.

TÜKETİCİ HAKLARI

Kanunun 11inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi

 1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a)Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b)Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c)Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç)İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
 1. Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Güvenlik Önlemleri

Aygıtı kullanmaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki Güvenlik Önlemleri kısmını okuyun.

 • Bu kullanım kılavuzunu ileride başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.
 • Tüm uyarıları okuyun ve tüm talimatlara uyun.
 • Aygıttan en az 45 cm uzakta oturun.
 • Uygun havalandırma sağlamak için aygıtın etrafında en az 10 cm boşluk bırakın.
 • Aygıtı iyi havalandırılan bir alana yerleştirin. Aygıtın üzerine ısı yayılımını önleyecek herhangi bir nesne koymayın.
 • Aygıtı su yakınında kullanmayın. Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için aygıtı neme maruz bırakmayın.
 • Aygıtı doğrudan güneş ışığına veya diğer kesintisiz ısı kaynaklarına maruz bırakmaktan kaçının.
 • Radyatör, ısı düzenleyici, soba gibi ısı kaynaklarının veya aygıtın sıcaklığını tehlikeli düzeylere yükseltebilecek diğer aygıtların (amplifikatörler dâhil) yakınına kurmayın.
 • Kasanın dış kısmını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. Daha fazla bilgi için bkz.
 • Dokunmanızdan dolayı ekranda yağ birikebilir. Ekrandaki yağlı noktaları temizlemek için bkz.
 • Ekranda hasara neden olabileceğinden, ekran yüzeyine sivri veya sert nesnelerle dokunmayın.
 • Aygıtı taşırken düşürmemeye veya herhangi bir nesneye çarpmamaya dikkat edin.
 • Aygıtı düz veya sabit olmayan bir yüzeye yerleştirmeyin. Aygıt devrilerek yaralanmaya veya arızaya neden olabilir.
 • Aygıtın veya bağlantı kablolarının üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin.
 • Duman, anormal bir gürültü veya garip bir koku varsa aygıtı hemen kapatın ve bayinizi veya ViewSonic® şirketini arayın. Aygıtı kullanmaya devam etmek tehlikelidir.
 • Polarize edilmiş veya topraklı tür fişler gibi güvenlik önlemlerini iptal etmeye çalışmayın. Polarize edilmiş bir fişin bir tarafı diğerinden daha geniş olan iki ağzı vardır. Topraklamalı tip fişin iki ağzı ve üçüncü bir topraklama çatal dişi vardır. Geniş ağız ve üçüncü bir çatal güvenliğiniz için sağlanır. Fiş prizinize uymazsa, bir adaptör edinin ve fişi zorlayarak prize sokmaya çalışmayın.
 • Bir prize bağlarken topraklama dişini çıkarmayın. Lütfen topraklama dişlerinin asla çıkarılmadığından emin olun.
 • Güç kablosunu, özellikle fiş tarafında ve donanımdan çıktığı noktada üzerine basılmaya veya sıkışmaya karşı koruyun. Kolayca erişilebilmesi için prizin donanımın yakınında bulunduğundan emin olun.
 • Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.
Cart Safety.png
 • Bir taşıma arabası kullanılması durumunda, devrilmesinin neden olacağı yaralanmayı önlemek için donanımın yüklendiği taşıma arabasını dikkatli hareket ettirin.
 • Aygıt uzun bir süre kullanılmayacaksa elektrik fişini prizden çıkarın.
 • Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Ünite aşağıdakiler gibi herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servis işlemi gerekecektir:
 • Güç kablosu veya fiş hasar görürse
 • Üniteye sıvı dökülürse veya nesneler düşerse
 • Ünite neme maruz kalırsa
 • Ünite normal biçimde çalışmazsa veya düşürülmüşse
 • BİLDİRİM: KULAKLIKLA UZUN SÜRE BOYUNCA YÜKSEK SES DÜZEYİNDE DİNLEMEK İŞİTME HASARINA/KAYBINA NEDEN OLABİLİR. Kulaklık kullanırken sesi uygun düzeylere ayarlayın; aksi durumda işitme hasarıyla sonuçlanabilir.
 • BİLDİRİM: MONİTÖR AŞIRI ISINABİLİR VE KAPANABİLİR! Aygıt otomatik olarak kapanırsa, lütfen monitörünüzü tekrar açın. Yeniden başlattıktan sonra monitörünüzün çözünürlüğünü ve yenileme hızını değiştirin. Ayrıntılar için lütfen grafik kartının kullanım kılavuzuna başvurun.

Sözlük

NOT: Bazı terimler monitörünüz için geçerli olmayabilir.

A

Advanced DCR (Gelişmiş DCR)

Advanced DCR teknolojisi görüntü sinyalini otomatik olarak algılar ve karanlık bir sahnede siyah rengi daha siyah, aydınlık bir ortamda beyaz rengi daha beyaz yapma becerisini iyileştirmek için arka ışık parlaklığını ve rengini akıllı biçimde kontrol eder.

All Recall (Tümünü yeniden ara)

Ekran, bu kılavuzun Teknik Özellikler kısmında listelenen bir fabrika Önayarlı Zamanlama Modunda çalışıyorsa, ayarları fabrika ayarlarına döndürür.

Audio Adjust (Ses Ayarı)

Ses düzeyini ayarlar, sesi kapatır veya birden fazla kaynağınız varsa girişler arasında geçiş yapar.

Auto Detect (Otomatik Algıla)

Geçerli giriş kaynağında sinyal yoksa monitör otomatik olarak sonraki giriş seçeneğine geçiş yapar. Bu işlev bazı modellerde varsayılan olarak devre dışıdır.

B

Black Stabilization (Siyah Dengeleme)

ViewSonic’in Siyah Dengeleme özelliği, karanlık sahneleri aydınlatarak yükseltilmiş görünürlük ve ayrıntı sağlar.

Blue Light Filter (Mavi Işık Filtesi)

Daha rahat bir izleme deneyimi için, yüksek enerjili mavi ışığı engelleyen filtreyi ayarlar.

Brightness (Parlaklık)

Ekran görüntüsünün arka plan siyah düzeylerini ayarlar.

C

Color Adjust (Renk Ayarı)

Kullanıcının gereksinimlerini karşılamak amacıyla renk ayarlarının yapılmasına yardımcı olmak için çeşitli renk ayarı modları sağlar.

Color Format (Renk Biçimi)

Monitör, giriş sinyali renk aralığını otomatik olarak algılayabilir. Renkler doğru biçimde görüntülenmezse, doğru renk aralığına uyum sağlamak için renk aralığı seçeneklerini elle değiştirebilirsiniz.

Color Space (Renk Alanı)

Kullanıcıların, monitör renk çıkışı için (RGB, YUV) kullanmak istedikleri renk alanını seçmesine olanak tanır.

Color Temperature (Renk Sıcaklığı)

Kullanıcıların, görüntüleme deneyimlerini daha fazla özelleştirmek için özel renk sıcaklığı ayarlarını seçmesini sağlar.
Panel Varsayılanı Panel Özgün Durumu
Panel Default (Panel Varsayılanı) Panel varsayılan modu.
Bluish (Mavimsi) Renk sıcaklığını 9.300K olarak ayarlayın.
Cool (Soğuk) Renk sıcaklığını 7.500K olarak ayarlayın.
Native (Doğal) Varsayılan renk sıcaklığı. Genel kullanım için önerilir.
Warm (Sıcak) Renk sıcaklığını 5.000K olarak ayarlayın.
User (Kullanıcı) Özel kullanıcı ayarları.

Contrast (Kontrast)

Görüntü arka planı (siyah düzeyi) ve ön planı (beyaz düzeyi) arasındaki farkı ayarlar.

F

FreeSync

FreeSync teknolojisi, gerçek anlamda her çerçeve hızında akıcı, yapaylık içermeyen performansla tutarsız oyun oynama şekline ve kesintili çerçevelere son verir.

G

Game Mode (Oyun Modu)

Önceden kalibre edilmiş FPS, RTS ve MOBA oyun ayarlarını içeren oyun odaklı bir OSD tasarımı entegre edilmiştir. Her bir mod, renk ve teknolojinin en iyi karışımı için yapılmış oyun içi testi ve ayarlarıyla işlevsel olarak özelleştirilir.

Gamma (Gama)

Kullanıcıların, monitörün gri tonlama düzeylerinin parlaklığını elle ayarlamalarına olanak tanır.

H

HDR10 (Yüksek Dinamik Aralık)

En parlak alanlar ve gölgelerdeki ayrıntının görülebilmesi için belirli bir sahnenin genel kontrastını düşürür.

Hue (Renk Özü)

Her bir rengin (kırmızı, yeşil, mavi, camgöbeği, eflatun ve sarı) tonunu ayarlar.

I

Information (Bilgi)

Bilgisayardaki grafik kartından gelen zamanlama modunu (video sinyali girişi), LCD modeli numarasını, seri numarasını ve ViewSonic® web sitesi adresini görüntüler. Çözünürlüğü ve yenileme hızını (dikey frekans) değiştirme konusunda yönergeler için grafik kartınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Input Select (Giriş Seçimi)

Monitöre yönelik kullanılabilir çeşitli giriş seçenekleri arasında geçiş yapar.

L

Low Input Lag (Düşük Giriş Gecikmesi)

ViewSonic®, sinyal gecikmesini azaltan bir monitör işlemi düşürücü kullanan düşük giriş gecikmesi sunar. “Low Input Lag” (Düşük Giriş Gecikmesi) alt menüsündeki seçenekler arasından istediğiniz kullanıma yönelik uygun hızı seçebilirsiniz.

M

Manual Image Adjust (Manuel Görüntü Ayarı)

“Manual Image Adjust” (Elle Görüntü Ayarı) menüsünü görüntüler. Çeşitli görüntü kalitesi ayarlarını elle yapabilirsiniz.

Memory Recall (Bellek Geri Çağırma)

Ekran, bu kılavuzun "Teknik Özellikler" kısmında listelenen bir fabrika önayarlı zamanlama modunda çalışıyorsa, ayarları fabrika ayarlarına döndürür.
NOT:
 • (Özel Durum) Bu kontrol, “Dil Seçimi” veya “Güç Kilidi" ayarıyla yapılan değişiklikleri etkilemez.
 • Bellek Geri Çağırma, sevk edilen ekran yapılandırması ve ayarları için varsayılan değerdir. Bellek Geri Çağırma, ürünün ENERGY STAR® için uygun olduğu ayardır. Varsayılan sevk edilen ekran yapılandırmasında ve ayarlarında yapılacak herhangi bir değişiklik enerji tüketimini değiştirir ve enerji tüketimini ENERGY STAR® sınıflandırması için gereken sınırların ötesinde artırabilir. ENERGY STAR®, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yayınlanan bir grup güç tasarrufu kılavuzudur. ENERGY STAR®, ABD Çevre Koruma Ajansı ve ABD Enerji Bakanlığı'nın enerji tasarruflu ürünler ve uygulamalar yoluyla tasarruf etmemize ve çevreyi korumamıza yardımcı olan ortak bir programdır.

O

Overscan (Aşırı Tarama)

Monitörünüzün ekranında kırpılmış bir görüntüye karşılık gelir. Monitörünüzdeki bir ayar film içeriğini yakınlaştırdığından, filmin en dıştaki kenarlarını göremezsiniz.

P

PIP (Resim İçinde Resim)

Ekranı, bir ana pencere ve bir iç pencere olarak iki parçaya bölün. Kullanıcı her bir ekran için giriş kaynağını belirleyebilir.

PIP Swap (PIP Değiştirme)

Ana resim kaynağını alt resim kaynağıyla karşılıklı değiştirir.

R

Recall (Yeniden ara)

ViewMode (Görünüm Modu) monitör ayarlarını sıfırlar.

Resolution Notice (Çözünürlük Bildr.)

Bildirim, kullanıcılara, geçerli görüntüleme çözünürlüğünün doğru doğal çözünürlük olmadığını belirtir. Bu bildirim, ekran çözünürlüğü ayarlanırken ekran ayarları penceresinde görünecektir.

Response Time (Yanıt Verme Zamanı)

Çizgi, bulanıklık veya gölgelenme olmadan pürüzsüz görüntüler oluşturur. Düşük tepki süresi, grafik açıdan yoğun çoğu oyun için oldukça uygundur ve spor veya hareketli filmler izlenirken şaşırtıcı görsel kalite sağlar.

S

Saturation (Doygunluk)

Her bir rengin (kırmızı, yeşil, mavi, camgöbeği, eflatun ve sarı) renk derinliğini ayarlar.

Setup Menu (Ayar menüsü)

Ekran Menüsü (OSD) ayarlarını yapar. Bu ayarların çoğu, kullanıcıların menüyü tekrar açmak zorunda kalmaması için ekran menüsü bildirimlerini etkinleştirebilir.

Sharpness (Netlik)

Monitörün resim kalitesini ayarlar.

V

ViewMode (Görünüm Modu)

ViewSonic’in benzersiz Görünüm Modu özelliği “Game” (Oyun), “Movie” (Film), “Web”, “Text” (Metin), “MAC” ve “Mono” ön ayarlarını sağlar. Bu ön ayarlar, farklı ekran uygulamaları için en uygun duruma getirilmiş görüntüleme deneyimi sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanır.

Y

YUV Color Space (YUV Renk Alanı)

YUV renk alanı renkli görüntü ve video işleme için kullanılır; insan gözünün, algısal bozulma olmadan renk doygunluğu bileşenlerinin düşürülmüş bant genişliğine olanak tanıyan özellikleri dikkate alınır.

Sorun Giderme

Sorun Olası Çözümler
Güç yok
 • Güç düğmesine basarak monitörü açtığınızdan emin olun.
 • Güç kablosunun monitöre ve prize uygun biçimde ve sıkıca bağlandığından emin olun.
 • Prizde elektrik olduğunu doğrulamak için prize başka bir elektrikli aygıt takın.
Güç açık ama ekranda hiçbir görüntü görünmüyor
 • Monitörü bilgisayara bağlayan video kablosunun uygun biçimde ve sıkıca bağlandığından emin olun.
 • Parlaklık ve kontrast ayarlarını yapın.
 • Doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.
Yanlış veya anormal renkler
 • Herhangi bir renk (kırmızı, yeşil veya mavi) eksikse, uygun biçimde ve sıkıca bağlandığından emin olmak için video kablosunu kontrol edin. Kablo bağlayıcıdaki gevşek veya kırık pimler uygun olmayan bağlantıya neden olabilir.
 • Monitörü başka bir bilgisayara bağlayın.
 • Eski bir grafik kartınız varsa, DDC olmayan bir adaptör için ViewSonic® şirketiyle iletişime geçin.
Ekran görüntüsü çok aydınlık veya karanlık
 • Ekran menüsü aracılığıyla parlaklık ve kontrast ayarlarını yapın.
 • Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Ekran görüntüsü kesiliyor
 • Doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.
 • Video kablosu bağlayıcıda bükülmüş veya kırık pimler olup olmadığını kontrol edin.
 • Monitörü bilgisayara bağlayan video kablosunun uygun biçimde ve sıkıca bağlandığından emin olun.
Ekran görüntüsü bulanık
 • Çözünürlüğü doğru En Boy Oranına ayarlayın.
 • Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Ekran doğru biçimde ortalanmıyor
 • Ekran menüsü aracılığıyla yatay ve dikey kontrolleri ayarlayın.
 • En Boy Oranını kontrol edin.
 • Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Ekran sarı görünüyor
 • “Mavi Işık Filtresi” işlevinin Kapalı olduğundan emin olun.
Ekran Menüsü ekranda görüntülenmiyor/Ekran kontrollerine erişilemiyor
 • Monitörü kapatın, güç kablosunu çıkarıp geri takın ve monitörü açın.
 • Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Kontrol paneli tuşları çalışmıyor
 • Bir kerede yalnızca bir tuşa basın.
 • Bilgisayarı yeniden başlatın.
Ekran menüsünde bazı menüler seçilemiyor
 • ViewMode (Görünüm Modu) özelliğini veya giriş kaynağını ayarlayın.
 • Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Ses çıkışı yok
 • Kulaklık kullanıyorsanız, mini stereo girişin bağlandığından emin olun.
 • Sesin kapatılmadığından ve 0 olarak ayarlanmadığından emin olun.
 • Audio Input (Ses Girişi) ayarını kontrol edin.
Monitör ayarlanmıyor
 • Monitörün yakınında veya üzerinde hiçbir engel olmadığından ve yeterli boşluk bulunduğundan emin olun.
 • Daha fazla bilgi için bkz.
Monitöre bağlanan USB aygıtları çalışmıyor
 • USB kablosunun uygun biçimde bağlandığından emin olun.
 • Farklı bir USB bağlantı noktasını deneyin (uygulanabilirse).
 • Bazı USB aygıtları daha yüksek elektrik akımı gerektirir; aygıtı doğrudan bilgisayara bağlayın.
Harici aygıt bağlı ama ekranda hiçbir görüntü görünmüyor
 • Güç düğmesinin Açık olduğundan emin olun.
 • Ekran menüsü aracılığıyla parlaklığı ve kontrastı ayarlayın.
 • Bağlantı kablosunu kontrol edin ve uygun biçimde ve sıkıca bağlandığından emin olun. Kablo bağlayıcıdaki gevşek veya kırık pimler uygun olmayan bağlantıya neden olabilir.

Bakım

Genel Önlemler

 • Monitörün kapalı olduğundan ve güç kablosunun prizden çıkarıldığından emin olun.
 • Doğrudan ekrana veya kasaya asla herhangi bir sıvı püskürtmeyin veya dökmeyin.
 • Monitörü dikkatli tutun; koyu renkli bir monitör olduğundan, sürtünmesi durumunda açık renkli bir monitörden daha belirgin izler görülebilir.

Ekranı Temizleme

 • Ekranı temiz, yumuşak, tiftiksiz bir bezle silin. Bu işlem, tozu ve diğer parçacıkları temizler.
 • Ekran hâlâ temiz değilse, temiz, yumuşak, tiftiksiz bir beze az miktarda, amonyak içermeyen, alkolsüz cam temizleyici uygulayıp ekranı silin.

Kasayı Temizleme

 • Yumuşak, kuru bir bez kullanın.
 • Kasa hâlâ temiz değilse, temiz, yumuşak, tiftiksiz bir beze az miktarda, amonyak içermeyen, alkolsüz, hafif, aşındırıcı olmayan deterjan uygulayıp yüzeyi silin.

Feragat

 • ViewSonic® görüntüleme ekranında veya kasada amonyak veya alkol tabanlı temizleyiciler kullanmanızı önermez. Bazı kimyasal temizleyicilerin monitörün ekranına ve/veya kasasına hasar verdiği bildirilmiştir.
 • ViewSonic®, amonyak veya alkol temelli temizleyicilerin kullanımından kaynaklanan hasardan sorumlu olmayacaktır.