Ordlista

From ViewSonic User Guide Database
sv:Projector Glossary
Jump to navigation Jump to search

Ordlista

A | B | C| F | G | H | I | K | L | M | S
Backtotop.svg
OBS! Vissa benämningar kanske inte är tillämpliga på din projektor.

A

Aspect Ratio (Bildförhållande)

Avser förhållandet mellan bildbredden och bildhöjden.

B

Brightest Mode (Ljusaste läget)

Maximerar den projicerade bildens ljusstyrka. Det här läget är perfekt för miljöer där extra hög ljusstyrka krävs, som t.ex. vid användning av projektorn i väl upplysta rum.

Brightness (Ljusstyrka)

Justerar ljusstyrkans nivåer på skärmbilden.

C

CEC (Consumer Electronics Control)

Synkroniserar ström på/av-funktion via HDMI-anslutning. Om en enhet som också stöder CEC-funktionen är ansluten till projektorns HDMI-ingång, när projektorn stängs av stängs även den anslutna enheten automatiskt av. När den anslutna enheten slås på, slås även projektorn automatiskt på.

Color (Färg)

Justerar färgmättnaden.

Color Temperature (Färgtemperatur)

Låter användare välja specifika inställningar för färgtemperatur för att ytterligare anpassa deras tittarupplevelse.

Contrast (Kontrast)

Justerar skillnaden mellan bildens bakgrund (svart nivå) och förgrunden (vit nivå).

F

Focus (Fokus)

Förbättra manuellt den projicerade bildens klarhet.

G

Gamma

Låter användaren manuellt välja projektorns gråskalskurva.

H

HDMI Range (HDMI-intervall)

Ger användaren möjlighet att välja HDMI-gråskalaintervall mellan 0 ~ 255 (helt intervall), 16 ~ 240 (begränsat intervall) eller Auto av den signaltyp som detekteras.

HDR (High-Dynamic Range)

Bibehåller ljusstyrkan och förbättrar detaljer på mörk nivå.

High Altitude Mode (Höghöjdsläge)

Valfritt läge för användare som bor i en miljö mellan 1500 m och 3000 m över havet, och temperaturen är mellan 5 °C och 25 °C. Aktivering av den kommer att förbättra projektorns kylning och prestanda.

I

Information

Visar tidsinställningen (videosignalinmatning), projektorns modellnummer, serienummer och ViewSonic®-webbadress.

Input Select (Val av ingång)

Växlar mellan de olika inmatningsalternativ som finns tillgängliga för projektorn.

K

Keystone

Förvrängningen av en bild som orsakas av att den projiceras på en vinklad yta.

L

Light Source Level (Ljuskällsnivå)

Använd Normal- eller Eco-läge för att justera ljusstyrkan och strömförbrukningen.

M

Movie Mode (Bio-läge)

Ett bildläge lämpat för att spela upp färgglada filmer, videoklipp från digitalkameror eller DV-skivor via PC-ingången. Bäst för en miljö med svagt ljus.

S

Sharpness (Skärpa)

Justerar bildkvaliteten.