Underhåll

From ViewSonic User Guide Database
sv:Monitor Maintenance
Jump to navigation Jump to search

Underhåll

Allmänna försiktighetsåtgärder

  • Se till att skärmen är avstängd och att strömkabeln är urkopplad från vägguttaget.
  • Spruta aldrig eller häll någon vätska direkt på skärmen eller höljet.
  • Hantera skärmen försiktgt eftersom en mörkare skärm, om den repas, kan reporna synas tydligare än med en ljusare skärm.

Rengöra skärmen

  • Torka av skärmen med en ren, mjuk, luddfri trasa. Detta tar bort damm och andra partiklar.
  • Om skärmen fortfarande inte är ren, applicera en liten mängd glasrengöringsmedel utan ammoniak eller alkohol på en ren, mjuk, luddfri trasa. Torka sedan av skärmen.

Rengöra höljet

  • Använd en mjuk, torr trasa.
  • Om höljet fortfarande inte är rent, applicera en liten mängd milt icke-slipande rengöringsmedel utan ammoniak eller alkohol på en ren, mjuk, luddfri trasa. Torka sedan av ytan.

Ansvarsfriskrivning

  • ViewSonic® rekommenderar inte användning av ammoniak- eller alkoholbaserade rengöringsmedel på skärmen eller höljet. Vissa kemiska rengöringsmedel skadar skärmen och/eller höljet.
  • ViewSonic® ansvarar inte för skador som uppstår vid användning av ammoniakeller alkoholbaserade rengöringsmedel.