Kundservice

From ViewSonic User Guide Database
sv:Customer Service
Jump to navigation Jump to search

Kundservice

För teknisk support eller produktservice, se tabellen nedan eller kontakta din återförsäljare.

Du behöver produktens serienummer.

Asien och Stillahavsområdet samt Afrika

Land/region Webbplats
Australia https://viewsonic.com/au/
Bangladesh https://www.viewsonic.com/bd/
中囯(China) https://www.viewsonic.com.cn
香港 (繁體中文) https://www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English) https://www.viewsonic.com/hk-en/
India https://www.viewsonic.com/in/
Indonesia https://www.viewsonic.com/id/
Israel https://www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan) https://www.viewsonic.com/jp/
Korea https://www.viewsonic.com/kr/
Malaysia https://www.viewsonic.com/my/
Middle East https://www.viewsonic.com/me/
Myanmar https://www.viewsonic.com/mm/
Nepal https://www.viewsonic.com/np/
New Zealand https://www.viewsonic.com/nz/
Pakistan https://www.viewsonic.com/pk/
Philippines https://www.viewsonic.com/ph/
Singapore https://www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan) https://www.viewsonic.com/tw/
ประเทศไทย (Thailand) https://www.viewsonic.com/th/
Việt Nam https://www.viewsonic.com/vn/
South Africa & Mauritius https://www.viewsonic.com/za/

Amerika

Land/region Webbplats
United States https://www.viewsonic.com/us/
Canada https://www.viewsonic.com/us/
Latin America https://www.viewsonic.com/la/

Europa

Land/region Webbplats
Europe https://www.viewsonic.com/eu/
France https://www.viewsonic.com/fr/
Deutschland https://www.viewsonic.com/de/
Қазақстан https://www.viewsonic.com/kz/
Россия https://www.viewsonic.com/ru/
España https://www.viewsonic.com/es/
Türkiye https://www.viewsonic.com/tr/
Україна https://www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom https://www.viewsonic.com/uk/