Bezbednosne mere opreza

From ViewSonic User Guide Database
sr:Monitor Safety Precautions
Jump to navigation Jump to search

Bezbednosne mere opreza

Pročitajte sledeće Bezbednosne mere opreza pre nego što počnete da koristite uređaj.

 • Držite ovaj vodič za korisnike na bezbednom mestu za kasniju referencu.
 • Pročitajte sva upozorenja i sledite sva uputstva.
 • Sedite najmanje 18" (45 cm) udaljeni od uređaja.
 • Ostavite najmanje 4" (10 cm) razmaka oko uređaja da biste obezbedili odgovarajuću ventilaciju.
 • Postavite uređaj na mesto sa dobrom ventilacijom. Ne stavljajte na uređaj ništa što sprečava rasipanje toplote.
 • Ne koristite uređaj u blizini vode. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, ne izlažite uređaj vlazi.
 • Izbegavajte izlaganje uređaja direktnoj sunčevoj svetlosti ili drugim izvorima neprekidne toplote.
 • Ne instalirajte blizu izvora toplote kao što su radijatori, registri toplote, šporeti i drugi uređaji (uključujući pojačavače) koji mogu da povećaju temperaturu uređaja do rizičnih nivoa.
 • Koristite meku, suvu krpu za čišćenje spoljnog kućišta.
 • Ulje može da se skupi na ekranu dok ga dodirujete.
 • Ne dodirujte površinu ekrana oštrim ili tvrdim predmetima, jer tako možete da oštetite ekran.
 • Kada pomerate uređaj, budite pažljivi da ga ne ispustite i ne udarite o nešto.
 • Ne stavljajte uređaj na neravnu ili nestabilnu površinu. Uređaj može da padne, što može da dovede do povrede ili kvara.
 • Ne stavljajte teške predmete na uređaj ili kable za povezivanje.
 • Ako su prisutni dim ili neobičan miris, smesta isključite uređaj i pozovite svog prodavca ili ViewSonic®. Opasno bi bilo da nastavite da koristite uređaj.
 • Ne pokušavajte da zaobiđete bezbednosne odredbe polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač poseduje dve oštrice, od kojih je jedna šira od druge. Uzemljeni utikač poseduje dve oštrice i treći krak za uzemljenje. Široka oštrica i treći krak su prisutni radi vaše bezbednosti. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, nabavite adapter i ne pokušavajte na silu da ugurate utikač u utičnicu.
 • Kada priključujete u strujnu utičnicu, NEMOJTE uklanjati krak za uzemljenje. Postarajte se da kraci za uzemljenje NIKAD NE BUDU UKLONJENI.
 • Zaštitite kabl za napajanje od uvrtanja ili priklještenja, naročito kod utikača i na mestu na kojem izlazi iz opreme. Postarajte se da strujna utičnica bude u blizini opreme tako da je lako dostupna.
 • Koristite isključivo dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.
Cart Safety.png
 • Kada koristite kolica, koristite ih pažljivo prilikom zajedničkog pomeranja kolica i opreme kako biste izbegli povredu usled prevrtanja.
 • Isključite utikač za napajanje iz AC utičnice ako se uređaj ne koristi duži vremenski period.
 • Svako servisiranje prepustite obučenom servisnom osoblju. Servisiranje će biti neophodno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, na primer:
 • ako su kabl ili utikač izvora napajanja oštećeni
 • ako je tečnost prosuta ili predmeti padnu na uređaj
 • ako je uređaj izložen vlazi
 • ako uređaj ne radi normalno ili je ispušten
 • NAPOMENA: SLUŠANJE PREKO SLUŠALICA PRI VISOKOJ JAČINI ZVUKA DUŽI VREMENSKI PERIOD MOŽE DA IZAZOVE OŠTEĆENJE ILI GUBITAK SLUHA. Kada koristite slušalice, podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo kako ne bi došlo do oštećenja sluha.
 • NAPOMENA: MONITOR MOŽE DA SE PREGREJE I ISKLJUČI! Ako se uređaj automatski isključi, ponovo uključite monitor. Nakon ponovnog pokretanja, proverite rezoluciju u učestalost osvežavanja monitora. Detalje potražite u vodiču za korisnike grafičke kartice.