Održavanje

From ViewSonic User Guide Database
sr:Monitor Maintenance
Jump to navigation Jump to search

Održavanje

Opšte mere opreza

  • Uverite se da je monitor isključen i kabl za napajanje isključen iz strujne utičnice.
  • Nikad ne prskajte i ne sipajte nikakvu tečnost direktno na ekran ili kućište.
  • Pažljivo rukujte monitorom, jer monitor tamnije boje, ako se istroši, može jasnije da pokaže tragove od monitora svetlije boje.

Čišćenje ekrana

  • Prebrišite ekran čistom, mekom krpom bez vlakana. Tako ćete ukloniti prašinu i druge čestice.
  • Ako ekran i dalje nije čist, primenite malu količinu sredstva za čišćenje stakla bez amonijaka i bez alkohola na čistu, meku krpu bez vlakana; zatim obrišite ekran.

Čišćenje kućišta

  • Koristite meku, suvu krpu.
  • Ako kućište i dalje nije isto, primenite malu količinu blagog neabrazivnog sredstva za čišćenje stakla bez amonijaka i bez alkohola na čistu, meku krpu bez vlakana; zatim obrišite površinu.

Odricanje od odgovornosti

  • ViewSonic® ne preporučuje korišćenje nikakvih sredstava za na bazi amonijaka za čišćenje ekrana ili kućišta. Pojedina hemijska sredstva za čišćenje dokazano oštećuju ekran i/ili kućište monitora.
  • ViewSonic® neće biti odgovoran za štetu nastalu usled korišćenja bilo kojih sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.