Măsuri de precauție

From ViewSonic User Guide Database
ro:Monitor Safety Precautions
Jump to navigation Jump to search

Măsuri de precauție

Citiți următoarele Măsuri de siguranță înainte de a începe să utilizați dispozitivul.

 • Păstrați acest ghid de utilizare într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.
 • Citiți toate avertizările de siguranță și urmați toate instrucțiunile.
 • Stați la cel puțin 18” (45 cm) față de afișaj.
 • Permiteți un spațiu liber de cel puțin 4” (10 cm) în jurul dispozitivului pentru a asigura o ventilație adecvată.
 • Amplasați dispozitivul într-o zonă bine ventilată. Nu așezați pe dispozitiv obiecte care ar putea preveni disiparea căldurii.
 • Nu utilizați acest aparat în apropierea surselor de apă. Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți dispozitivul la umiditate.
 • Evitați expunerea aparatului la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură susținută.
 • Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele, contoarele de căldură, sobe sau alte dispozitive (inclusiv amplificatoare) care pot crește temperatura dispozitivului la niveluri periculoase.
 • Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a curăța toate suprafețele.
 • Uleiul se poate colecta pe ecran în timp ce îl atingeți.
 • Nu atingeți suprafața ecranului cu obiecte ascuțite sau grele, deoarece aceasta poate provoca deteriorarea ecranului.
 • Când mutați dispozitivul, aveți grijă să nu lăsați dispozitivul să cadă.
 • Nu așezați dispozitivul pe o suprafață neuniformă sau instabilă. Aparatul poate cădea, ducând la răniri sau defecțiuni.
 • Nu așezați obiecte grele pe dispozitiv sau cabluri de conectare.
 • Dacă sesizați fum, zgomote anormale sau un miros ciudat, opriți de îndată dispozitivul și contactați reprezentantul ViewSonic®. Continuarea utilizării dispozitivului este periculoasă.
 • Nu încercați să ocoliți dispozitivele de siguranță ale conectorului polarizat sau de împământare. Un conector polarizat are două lame, una mai lată decât cealaltă. Un conector de împământare are două lame și un al treilea bolț de împământare. Lama lată și cel de-al treilea bolț sunt prevăzute pentru siguranța dvs. În cazul în care ștecherul nu se potrivește în priză, achiziționați un adaptor și nu încercați să forțați conectorul în priză.
 • Când conectați la o priză de curent, NU scoateți tija de împământare. Asigurați-vă că tijele de împământare nu sunt NICIODATĂ SCOASE.
 • Protejați cablul de alimentare de a fi călcat sau înțepat, în special la priză și în punctul în care acesta iese din echipament. Asigurați-vă că priza de alimentare este amplasată în apropierea echipamentului, astfel încât să fie ușor accesibilă.
 • Utilizați numai accesorii/atașamente specificate de producător.
Cart Safety.png
 • Când se utilizează un cărucior, utilizați cu atenție atunci când mutați combinația cărucior/echipament, pentru a evita rănirea cauzată de răsturnarea acestuia.
 • Deconectați ștecherul de la priza de curent alternativ dacă aparatul nu este utilizat o perioadă lungă de timp.
 • Solicitați efectuarea întreținerii de către personal de service calificat. Service-ul va fi necesar atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, cum ar fi:
 • Cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
 • dacă se varsă lichide sau obiectele cad în unitate
 • dacă unitatea este expusă umidității
 • dacă unitatea nu funcționează normal sau a fost scăpată.
 • REȚINEȚI: ASCULTAREA PRIN CĂȘTI LA UN VOLUM RIDICAT PENTRU PERIOADE EXTINSE POATE CAUZA DETERIORAREA/PIERDEREA AUZULUI. Când utilizați căști, reglați volumul la niveluri adecvate, sau poate apărea lezarea auzului.
 • REȚINEȚI: MONITORUL SE POATE SUPRAÎNCĂLZI ȘI SE POATE OPRI! Dacă dispozitivul se închide automat, porniți din nou monitorul. După repornire, schimbați rezoluția monitorului și rata de reîmprospătare. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare al plăcii grafice.