Garanție limitată

From ViewSonic User Guide Database
ro:Monitor Limited Warranty
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Garanție limitată

Afişaj ViewSonic®

Ce acoperă garanția:
ViewSonic® garantează că produsele sale nu prezintă defecte de material și de manoperă în timpul perioadei de garanție. Dacă un produs se dovedește a fi defect în ceea ce privește materialele sau execuția în timpul perioadei de garanție, ViewSonic® va repara sau înlocui produsul cu un produs similar, ca unică alegere a sa și ca unic remediu. Produsul sau piesele de schimb pot include componente restaurate sau recondiționate. Unitatea sau piesele sau componentele de reparare sau înlocuire vor fi acoperite de pe timpul duratei rămase din garanția inițială limitată a clientului, iar perioada de garanție nu va fi prelungită. ViewSonic® nu oferă nicio garanție pentru software-ul terților, indiferent dacă este inclus împreună cu produsul sau instalat de client, instalarea oricărei componente sau piese hardware neautorizate (de exemplu, lămpi de proiector). (Consultați: secțiunea „Ce nu acoperă garanția”).

Cât timp este în vigoare garanția:
Afișajele ViewSonic sunt garantate pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani, în funcție de țara de unde ați achiziționat produsul. Garanția acoperă toate componentele, inclusiv sursa de lumină și manopera, de la data achiziționării produsului de către primul consumator.

Pe cine protejează garanția:
Această garanție este valabilă numai pentru primul cumpărător.

Ce nu acoperă garanția:

 • Orice produs al cărui număr de serie a fost defectat, modificat sau eliminat.
 • Daune, deteriorări sau defecțiuni rezultate din:
 • Accident, utilizare incorectă, neglijență, incendiu, apă, fulgere sau alte acte ale naturii, modificări neautorizate ale produselor sau nerespectarea instrucțiunilor furnizate împreună cu produsul.
 • Reparații sau încercări de reparații de către orice persoană neautorizată de ViewSonic®.
 • Deteriorarea sau pierderea oricăror programe, date sau medii de stocare amovibile.
 • Uzura normală.
 • Eliminarea sau instalarea produsului.
 • Pierderi de software sau date care apar în timpul reparării sau înlocuirii.
 • Orice deteriorare a produsului datorată transportului.
 • Cauze externe produsului, cum ar fi fluctuațiile sau defecțiunile de energie electrică.
 • Utilizarea de materiale sau componente care nu corespund specificațiilor ViewSonic.
 • Nerespectarea de către proprietar a unei întrețineri periodice a produsului, așa cum se menționează în Ghidul utilizatorului.
 • Orice altă cauză care nu se referă la un defect al produsului.
 • Deteriorarea cauzată de imagini statice (imobile) afișate pentru perioade lungi de timp (denumite și imagini de ardere).
 • Software - orice software terț inclus cu produsul sau instalat de client.
 • Hardware/accesorii/piese/componente - Instalarea oricăror echipamente, accesorii, componente sau piese consumabile neautorizate (de exemplu, lămpi pentru proiector).
 • Deteriorarea sau abuzul stratului de acoperire de pe suprafața ecranului prin curățare necorespunzătoare, așa cum este descris în Ghidul utilizatorului produsului.
 • Taxele pentru eliminarea, montarea și configurarea, inclusiv montarea pe perete a produsului.

Cum puteți obține servicii:

 • Pentru informații despre acordarea de service în garanție, contactați asistența pentru clienți ViewSonic® (consultați pagina „Serviciul de relații clienți”).
 • Va trebui să furnizați numărul de serie al produsului dvs.
 • Pentru a obține service în garanție, vi se va cere să furnizați: (a) Bonul original de vânzare, (b) numele dvs., (c) adresa dvs., (d) o descriere a problemei și (e) numărul de serie al produsului.
 • Luați sau expediați produsul, pregătit de transport, în containerul original, către un centru de service autorizat de către ViewSonic® sau la ViewSonic®.
 • Pentru informații suplimentare sau numele celui mai apropiat centru de service ViewSonic®, contactați ViewSonic®.

Limitarea garanțiilor implicite:
Nu există garanții, exprese sau implicite, care se extind dincolo de descrierea conținută aici, incluzând garanția implicită de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop.

Excluderea daunelor:
Răspunderea ViewSonic este limitată la costul reparării sau înlocuirii produsului. ViewSonic® nu este responsabilă pentru:

 • Deteriorarea altor bunuri cauzate de defecte ale produsului, daune datorate inconvenienței, incapacitatea utilizării produsului, pierderea timpului, pierderea profitului, pierderea oportunităților de afaceri, pierderea fondului comercial, interferența cu relațiile de afaceri sau alte pierderi comerciale, chiar dacă este informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.
 • Orice alte daune, fie incidentale, consecutive sau altele.
 • Orice reclamație împotriva clientului de către orice altă parte.
 • Reparații sau încercări de reparații de către orice persoană neautorizată de ViewSonic®.

Efectul legilor de stat:
Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și puteți avea și alte drepturi, care variază de la un stat la altul. Unele state nu permit limitări ale garanțiilor implicite și/sau nu permit excluderea daunelor accidentale sau consecutive, astfel încât limitările și excluderile de mai sus pot să nu vi se aplice.

Vânzări în afara SUA și Canada:
Pentru informații despre garanție și pentru service pentru produsele ViewSonic® vândute în afara SUA și Canada, contactați ViewSonic® sau distribuitorul local ViewSonic®.

Perioada de garanție pentru acest produs în China continentală (Hong Kong, Macao și Taiwan sunt excluse) este supusă termenilor și condițiilor din cardul de garanție întreținere.

Pentru utilizatorii din Europa și Rusia, detalii complete despre garanție pot fi găsite la adresa: http://www.viewsonic.com/eu/ sub „Informații despre asistență/garanție”.