Glosar

From ViewSonic User Guide Database
ro:Monitor Glossary
Jump to navigation Jump to search

Glosar

A | B | C| F | G | H | I | L | M | O | P | R | S | V | Y
Backtotop.svg
NOTĂ: Este posibil ca anumiți termeni să nu fie valabili pentru monitorul dvs.

A

Advanced DCR (DCR avansat)

Tehnologia Advanced DCR detectează în mod automat semnalul de imagine şi controlează în mod inteligent culoarea şi luminozitatea fundalului pentru a îmbunătăţi capacitatea de intensificare a culorii negre într-o scenă întunecată şi de intensificare a culorii albe într-un mediu luminos.

All Recall (Reapelare toate)

Readuce reglajele la setările din fabrică dacă afișajul funcționează în modul de sincronizare presetat din fabrică enunțat în secțiunea Specificații din acest manual.

Audio Adjust (Reglare sunet)

Reglează volumul, dezactivează sunetul sau comută între intrări dacă aveţi mai multe surse.

Auto Detect (Detectare automată)

Dacă sursa de intrare curentă nu are semnal, monitorul va trece în mod automat la următoarea opțiune de intrare. La unele modele, această funcție este dezactivată în mod implicit.

B

Black Stabilization (Stabilizare culoare neagră)

Opțiunea Black Stabilization (Stabilizare culoare neagră) de la ViewSonic permite o vizibilitate și o detaliere sporite prin creşterea luminozității scenelor întunecate.

Blue Light Filter (Filtru lumină albastră)

Reglează filtrul care blochează lumina albastră de energie ridicată, pentru siguranța utilizatorilor

Brightness (Luminozitate)

Reglează nivelurile de culoare neagră ale fundalului imaginii de pe ecran.

C

Color Adjust (Reglare culori)

Furnizează mai multe moduri de reglare a culorilor, ajutând la reglarea setărilor culorilor conform cerințelor utilizatorilor.

Color Format (Format culoare)

Monitorul poate detecta în mod automat intervalul culorii semnalului de intrare. Puteți schimba manual opțiunile formatului de culoare, conform intervalului corect al formatului de culoare, dacă nu sunt afișate corect culorile.

Color Space (Spațiu culoare)

Le permite utilizatorilor să aleagă spaţiul de culoare pe care vor să în utilizeze pentru ieşirea culorilor monitorului (RGB, YUV).

Color Temperature (Temperatură culoare)

Le permite utilizatorilor să selecteze anumite setări ale temperaturii de culoare pentru a personaliza şi mai mult vizualizarea.
Panou implicit Starea inițială a panoului
Panel Default (Panou implicit) Modul implicit al panoului.
Bluish (Albăstruie) Setează temperatura culorii la 9300K.
Cool (Rece) Setează temperatura culorii la 7500K.
Native (Nativă) Temperatura implicită a culorii. Recomandat pentru utilizare generală.
Warm (Caldă) Setează temperatura culorii la 5000K.
User (Utilizator) Setări personalizate ale utilizatorului.

Contrast

Reglează diferenţa dintre fundalul imaginii (nivelul culorii negre) şi prim-plan (nivelul culorii albe).

F

FreeSync (Sincronizare liberă)

Tehnologia FreeSync pune capăt jocului sacadat şi cadrelor întrerupte generând o vizualizare cursivă, fără resturi de imagini la, teoretic, orice rată de cadre.

G

Game Mode (Mod joc)

Integrează un design OSD orientat pe jocuri, incluzând setări pre-calibrate pentru FPS, RTS și MOBA. Fiecare mod este personalizat din punct de vedere funcțional, cu teste în joc și ajustări făcute pentru cea mai bună combinație de culori și tehnologie.

Gamma

Le permite utilizatorilor să regleze manual nivelul luminozităţii tonurilor de gri ale monitorului.

H

HDR10 (High-Dynamic-Range - interval dinamic ridicat)

Reduce contrastul general al unei anumite scene, astfel încât să se poată observa detaliile în evidențieri și umbre.

Hue (Nuanţă)

Reglează nuanța fiecărei culori (red (roșu), green (verde), blue (albastru), cyan (bleu), magenta (fucsia) și yellow (galben)).

I

Information (Informaţii)

Afişează modul de sincronizare (intrare semnal video) care provine de la placa video a computerului, numărul de model al LCD-ului, numărul de serie şi adresa URL a site-ului web ViewSonic®. Consultați ghidul de utilizare a plăcii dvs. grafice pentru instrucțiuni privind schimbarea rezoluției și frecvența de reîmprospătare (frecvență verticală).

Input Select (Selectare intrare)

Comută între diverse opțiuni de intrare disponibile pentru monitor.

L

Low Input Lag (Decalaj scăzut intrare)

ViewSonic® permite un decalaj scăzut la intrare prin reducerea proceselor monitorului, ceea ce scade latența semnalului. În submeniul „Low input lag” („Decalaj scăzut la intrare”) aveți două opțiuni cu care puteți selecta viteza corespunzătoare pe care doriți să o utilizați.

M

Manual Image Adjust (Reglare manuală imagine)

Afișează meniul Manual Image Adjust (Reglare manuală imagine). Puteți seta manual o varietate de ajustări ale calității imaginii.

Memory Recall (Reapelare din memorie)

Readuce reglajele la setările din fabrică dacă afișajul funcționează într-un mod de sincronizare presetat din fabrică, enunțat în secțiunea „Specifications (Specificații)” din acest manual.
NOTĂ:
  • (Excepție) Acest control nu afectează modificările efectuate cu setarea „Language Select” (Selectare limbă) sau „Power Lock” (Blocare alimentare).
  • Reapelarea din memorie este configurația și setarea implicită a afișajului la livrare. Reapelarea din memorie este setarea în care produsul se califică pentru ENERGY STAR®. Orice modificare a configurației și setărilor implicite ale afișajului față de starea la livrare va modifica consumul de energie și poate crește consumul de energie peste limitele cerute pentru calificarea ENERGY STAR®, după caz. ENERGY STAR® este o serie de orientări pentru economisirea de energie, emise de Agenția SUA pentru Protecția Mediului (EPA). ENERGY STAR® este un program comun al Agenției pentru Protecția Mediului din SUA și al Departamentului pentru Energie al SUA, care ne ajută pe toți să economisim bani și să protejăm mediul prin produse și practici eficiente din punct de vedere energetic.

O

Overscan

Se referă la o imagine decupată de pe ecranul monitorului. O setare a monitorului dvs. mărește conținutul filmului, astfel încât să nu puteți vedea marginile cele mai exterioare ale filmului.

P

PIP (Picture-in-Picture)

Divide ecranul în două părți, o fereastră principală și o fereastră de inserție. Utilizatorul poate specifica sursa de intrare pentru fiecare ecran.

PIP Swap (Schimb imagine în imagine)

Schimbă între ele sursa imaginii principale și sursa imaginii secundare.

R

Recall (Reapelare)

Resetează setările VieMode (mode de vizualizare) ale monitorului.

Resolution Notice (Notificare rezoluţie)

Notificarea vă informează că rezoluţia de vizualizare curentă nu este cea nativă, corectă. Această notificare va apărea în fereastra cu setările afișajului, când configurați rezoluția.

Response Time (Timp de răspuns)

Creează imagini clare, fără dungi, neclarităţi sau dâre. Un timp de răspuns scurt este perfect pentru majoritatea jocurilor cu grafică intensă şi oferă o calitate vizuală uimitoare când vizionaţi sporturi sau filme de acţiune.

S

Saturation (Saturaţie)

Reglează adâncime de culoare a fiecărei culori (red (roșu), green (verde), blue (albastru), cyan (bleu), magenta (fucsia) și yellow (galben)).

Setup Menu (Meniu configurare)

Reglează setările meniului OSD (afișare pe ecran). Multe dintre aceste notificări pot activa notificările afişării pe ecran pentru ca utilizatorii să nu fie nevoiţi să redeschidă meniul.

Sharpness (Claritate)

Reglează calitatea imaginii monitorului.

V

ViewMode (Mod vizualizare)

Caracteristica unică ViewMode de la ViewSonic pune la dispoziţie presetările „Game” (Joc), „Movie” (Film), „Web”, „Text”, „MAC” şi „Mono” (Monocromie). Aceste presetări sunt create special pentru a asigura o vizionare optimizată în cazul unor aplicaţii diverse afişate pe ecran.

Y

YUV Color Space (Spațiu culoare YUV)

Spațiul de culoare YUV este utilizat pentru prelucrarea imaginilor color și video; luând în considerare proprietățile ochiului uman care permit o lărgime de bandă redusă a componentelor chroma fără distorsiuni perceptuale.