Konserwacja urządzenia

From ViewSonic User Guide Database
pl:Projector Maintenance
Jump to navigation Jump to search

Konserwacja urządzenia

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Upewnij się, że projektor jest wyłączony, a kabel zasilający odłączony od gniazda zasilania.
 • Nigdy nie należy usuwać żadnych części z projektora. Jeśli jakiekolwiek części projektora wymagają wymiany, skontaktuj się z firmą ViewSonic® lub ze sprzedawcą.
 • Nigdy nie należy rozpryskiwać lub rozlewać żadnych płynów bezpośrednio na obudowę
 • Należy ostrożnie obchodzić się z projektorem, ponieważ w przypadku porysowania, na projektorze wyposażonym w ciemną obudowę ślady są bardziej widoczne niż na projektorze z jasną obudową.

Czyszczenie obiektywu

 • Do usuwania zanieczyszczeń należy stosować sprężone powietrze.
 • Jeśli obiektyw nadal nie jest czysty, użyj papieru do czyszczenia obiektywów lub miękkiej szmatki zwilżonej w środku do czyszczenia obiektywów i delikatnie wytrzyj jego powierzchnię.
PRZESTROGA: Nigdy nie należy pocierać obiektywu materiałami o właściwościach ściernych.

Czyszczenie obudowy

 • Do usuwania brudu lub kurzu należy używać miękkiej, pozbawionej luźnych włókien, suchej szmatki.
 • Jeżeli obudowa jest nadal brudna, należy zastosować niewielką ilość detergentu bez dodatków ściernych bez zawartości amoniaku i alkoholu i nanieść go na czystą, miękką i bezpyłową szmatkę; a następnie przetrzeć powierzchnię.
PRZESTROGA: Nie należy nigdy używać wosku, alkoholu, benzenu, rozpuszczalnika ani innych detergentów chemicznych.

Przechowywanie projektora

Jeśli projektor ma być dłużej przechowywany:

 • Upewnij się, że temperatura i wilgotność w miejscu przechowywania mieszczą się w zalecanym zakresie.
 • Cofnij całkowicie nóżkę regulacji.
 • Wyjmij baterie z pilota.
 • Zapakuj projektor do oryginalnego lub równoważnego opakowania.

Wyłączenie

 • Firma ViewSonic® nie zaleca używania do czyszczenia obiektywu lub obudowy, środków czyszczących opartych na amoniaku lub alkoholu. Niektóre środki chemiczne mogą uszkodzić obiektyw i/lub obudowę projektora.
 • Firma ViewSonic® nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane stosowaniem środków do czyszczenia zawierających amoniak lub alkohol.