Słowniczek

From ViewSonic User Guide Database
pl:Projector Glossary
Jump to navigation Jump to search

Słowniczek

A | B | C| F | G | H | I | K | L | M | S
Backtotop.svg
UWAGA: Niektóre z nich mogą nie mieć zastosowania w posiadanym projektorze.

A

Aspect Ratio (Współczynnik proporcji)

Określa stosunek szerokości do wysokości obrazu.

B

Brightest Mode (Tryb jasności)

Maksymalna jasność wyświetlanego obrazu. Ten tryb jest idealny do miejsc w których wymagana jest bardzo wysoka jasność, na przykład podczas używania projektora w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.

Brightness (Jasność)

Regulacja poziomów jasności obrazu ekranowego.

C

CEC (Consumer Electronics Control)

Synchronizacja operacji włączania/wyłączania przez połączenie HDMI. Oznacza to, że jeśli urządzenie, które także obsługuje funkcję CEC jest podłączone do wejścia HDMI projektora, gdy jest wyłączone zasilanie projektora, zostanie także automatycznie wyłączone zasilanie podłączonego urządzenia. Po włączeniu zasilania podłączonego urządzenia, zostanie automatycznie włączone zasilanie projektora.

Color (Kolor)

Regulacja nasycenia kolorów.

Color Temperature (Temp. barwowa)

Umożliwia użytkownikom wybór określonej temperatury barwowej w celu dalszego dostosowania odbioru wyświetlanego obrazu.

Contrast (Kontrast)

Regulacja różnicy pomiędzy tłem obrazu (poziom czerni) i planem przednim (poziom bieli).

F

Focus (Ostrość)

Ręczne poprawianie czystości wyświetlanego obrazu.

G

Gamma

Umożliwia użytkownikowi ręczny wybór krzywej skali szarości projektora.

H

HDMI Range (Zakres HDMI)

Umożliwia użytkownikowi wybór zakresu skali szarości HDMI z zakresu 0~255 (pełny zakres), 16~240 (ograniczony zakres) lub Auto (Automatyczny), przez wykryty typ sygnału.

HDR (Wysoki zakres dynamiki obrazu)

Utrzymanie poziomu jasności i uwydatnienie szczegółów na poziomie czerni.

High Altitude Mode (Tryb dużej wysokości)

Opcjonalny tryb dla użytkowników mieszkających na poziomie 1500 m do 3000 m nad poziomem morza i w zakresie temperatury 5° C do 25° C. Uaktywnienie go poprawi wydajność i działanie chłodzenia projektora.

I

Information (Informacje)

Wyświetlanie trybu taktowania (wejście sygnału wideo), numeru modelu projektora, numeru seryjnego i adresu URL strony internetowej ViewSonic®.

Input Select (Wybór wejścia)

Przełączanie pomiędzy różnymi opcjami wejścia, dostępnymi dla danego projektora.

K

Keystone (Korekcja zniekształceń trapezowych)

Zniekształcenie obrazu spowodowane projekcją na nachylonej powierzchni.

L

Light Source Level (Poziom źródła światła)

Użyj tryb Normal (Normalny) lub Eco do regulacji poziomu jasności i zużycia energii.

M

Tryb Movie (Film)

Tryb obrazu odpowiedni do odtwarzania kolorowych filmów, wideoklipów z kamer cyfrowych lub DV przez wejście PC. Najlepszy do słabo oświetlonych miejsc.

S

Sharpness (Ostrość)

Regulacja jakości obrazu.