Konserwacja urządzenia

From ViewSonic User Guide Database
pl:Monitor Maintenance
Jump to navigation Jump to search

Konserwacja urządzenia

Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Upewnij sie, że monitor jest wyłączony, a przewód zasilający jest odłączony od gniazdka elektrycznego.
  • Nie wolno rozpryskiwać lub rozlewać żadnych płynów bezpośrednio na ekran lub obudowę.
  • Należy ostrożnie obchodzić się z monitorem, ponieważ w przypadku porysowania, na monitorze wyposażonym w ciemną obudowę ślady są bardziej widoczne niż na monitorze z jasną obudową.

Czyszczenie ekranu

  • Ekran należy przecierać czystą, miękką i bezpyłową szmatką. W ten sposób usuwany jest kurz i inne zanieczyszczenia.
  • Jeżeli ekran jest nada brudny, należy zastosować niewielką ilość środka do czyszczenia szkła nie zawierającego amoniaku i alkoholu i nanieść ją na czystą, miękką i bezpyłową szmatkę; wtedy można przetrzeć ekran.

Czyszczenie obudowy

  • Do czyszczenia należy używać miękkiej i suchej szmatki.
  • Jeżeli obudowa jest nadal brudna, należy zastosować niewielką ilość detergentu bez dodatków ściernych bez zawartości amoniaku i alkoholu i nanieść go na czystą, miękką i bezpyłową szmatkę; a następnie przetrzeć powierzchnię.

Wyłączenie

  • ViewSonic® nie zaleca używania środków czyszczących opartych na amoniaku lub alkoholu, do czyszczenia ekranu wyświetlacza lub obudowy. Odnotowano sytuacje, że niektóre środki chemiczne uszkadzają ekran i/lub obudowę monitora.
  • Firma ViewSonic® nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane stosowaniem środków do czyszczenia zawierających amoniak lub alkohol.