Słowniczek

From ViewSonic User Guide Database
pl:Monitor Glossary
Jump to navigation Jump to search

Słowniczek

A | B | C | F | G | H | I | L | M | O | P | R | S | V | Y
Backtotop.svg
UWAGA: Niektóre terminy mogą nie stosować się do posiadanego projektora.

A

Advanced DCR (Zaawansowane DCR)

Technologia Advanced DCR (Zaawansowane DCR), automatycznie wykrywa sygnał obrazu i inteligentnie steruje jasnością podświetlenia i kolorem, aby poprawić jakość czerni w ciemnych scenach i jakość bieli w jasnym otoczeniu.

All Recall (Przywołaj wszystkie)

Służy do przywracania parametrów do ich ustawień fabrycznych, jeśli wyświetlacz działa w fabrycznym trybie Preset Timing Mode (Tryb wstępnych ustawień taktowania) wyszczególnionym w rozdziale Specyfikacje tego Podręcznika.

Audio Adjust (Regulacja audio)

Regulacja głośności, wyciszenie dźwięku lub przełączenie pomiędzy wejściami, jeśli dostępne jest więcej niż jedno źródło.

Auto Detect (Automatyczne wykrywanie)

Jeśli bieżące źródło wejściowe nie przesyła sygnału, monitor automatycznie przełączy się na opcję kolejnego wejścia. Ta funkcja może być w niektórych modelach wyłączona domyślnie.

B

Black Stabilization (Stabilizacja czerni)

Funkcja stabilizacji czerni ViewSonic, zapewnia podwyższoną widoczność i widoczne szczegóły, poprzez rozjaśnienie ciemnych scen.

Blue Light Filter (Filtr światła niebieskiego)

Umożliwia ustawienie filtra, który blokuje niebieskie światło o wysokiej energii w celu zapewnienia większego komfortu oglądania.

Brightness (Jasność)

Regulacja poziomów czerni tła obrazu ekranowego.

C

Color Adjust (Regulacja kolorów)

Udostępnia kilka trybów regulacji kolorów dla pomocy podczas regulacji ustawień kolorów w celu dopasowania do potrzeb użytkownika.

Color Format (Format koloru)

Monitor może automatycznie wykrywać format kolorów sygnału wejściowego. Można ręcznie zmienić opcje formatu kolorów w celu dopasowania prawidłowego zakresu formatu kolorów, jeśli kolory nie są wyświetlane prawidłowo.

Color Space (Przestrzeń barwowa)

Umożliwia użytkownikom wybór przestrzeni barwowej do używania z wyjściem koloru monitora (RGB, YUV).

Color Temperature (Temper. barwowa)

Umożliwia użytkownikom wybór określonej temperatury barwowej w celu dalszego dostosowania odbioru wyświetlanego obrazu.
Panel domyślny Pierwotny stan panelu
Panel Default (Panel domyślny) Domyślny stan panelu.
Bluish (Niebieskawy) Ustaw temperaturę barwową na 9300K.
Cool (Zimno) Ustaw temperaturę barwową na 7500K.
Native (Natywny) Domyślna temperatura barwowa. Zalecana do ogólnego używania.
Warm (Ciepło) Ustaw temperaturę barwową na 5000K.
User (Użytkownik) Własne ustawienia użytkownika.

Contrast (Kontrast)

Regulacja różnicy pomiędzy tłem obrazu (poziom czerni) i planem przednim (poziom bieli).

F

FreeSync

Technologia FreeSync eliminuje problemy związane z przerywaniem gier lub niedziałającymi klatkami w celu zapewnienia płynnego, pozbawionego artefaktów obrazu z wirtualnie dowolną szybkością przesyłania klatek.

G

Game Mode (tryb Gra)

Integracja menu ekranowego OSD zorientowanego na gry, włącznie ze wstępnie skalibrowanymi ustawieniami gier FPS, RTS i MOBA. Każdy tryb jest funkcjonalnie dostosowywany do potrzeb za pomocą testów podczas grania oraz ustawień dokonywanych w celu uzyskania najlepszej kombinacji kolorów i technologii.

Gamma

Umożliwia użytkownikom ręczną regulację poziomu jasności poziomów szarości monitora.

H

HDR10 ((Wysoki zakres dynamiki obrazu)

Umożliwia zmniejszenie całkowitego kontrastu danej sceny w taki sposób, aby widoczne były detale w miejscach naświetlonych i zacieniowanych.

Hue (Barwa)

Umożliwia ustawienie odcieni poszczególnych kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego, cyjan, magenta i żółtego).

I

Information (Informacje)

Wyświetlanie trybu taktowania (wejście sygnału wideo) karty graficznej komputera, numeru modelu LCD, numeru seryjnego i adresu URL strony internetowej ViewSonic®. Sprawdź instrukcję użytkownika karty graficznej w celu uzyskania instrukcji zmiany rozdzielczości i częstotliwości odświeżania (częstotliwość pionowa).

Input Select (Wybór wejścia)

Umożliwia przełączanie pomiędzy różnymi opcjami wejścia, które są dostępne dla danego monitora.

L

Low Input Lag (Małe opóźnienie wejścia)

ViewSonic® oferuje małe opóźnienie wejścia, wykorzystując funkcję skracania czasu przetwarzania monitora, co zmniejsza opóźnienie sygnału. W podmenu małego opóźnienia wejścia, można wybrać odpowiednią szybkość dla wymaganego sposobu korzystania z opcji.

M

Manual Image Adjust (Ręczna regulacja obrazu)

Umożliwia wyświetlanie menu Manual Image Adjust (Ręczna regulacja obrazu). Możesz ręcznie ustawić różne parametry jakości obrazu.

O

Overscan

Odnosi się do skadrowanego obrazu na ekranie monitora. Ustawienie powiększania na monitorze dla materiałów filmowych w taki sposób, że nie są widoczne najbardziej oddalone krawędzie filmu.

P

PIP (Picture-in-Picture)

Podziel ekran na dwie części, okno główne oraz okno osadzone. Użytkownik może określić źródło wejścia dla każdego ekranu.

PIP Swap (Zamiana PIP)

To umożliwia zmianę źródła głównego obrazu na źródło obrazu dodatkowego.

R

Recall (Przywołaj)

Służy do zerowania ustawień monitora dla ViewMode (Trybu oglądania).

Resolution Notice (Uwaga dotycząca rozdzielczości)

Uwaga informuje użytkowników o tym, że bieżąca rozdzielczości wyświetlania nie jest ustawiona na prawidłową rozdzielczość natywną. Ta informacja zostanie wyświetlona w oknie ustawień wyświetlania podczas ustawiania rozdzielczości ekranu.

Response Time (Czas odpowiedzi)

Tworzenie płynnych obrazów bez pasków, rozmazań lub podwajania obrazu. Niski czas odpowiedzi jest doskonałe dla większości gier z intensywną grafiką oraz zapewnia doskonałą jakość wizualną podczas oglądania sportu lub filmów akcji.

S

Saturation (Nasycenie)

Umożliwia ustawienie głębi kolorów każdego z kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego, cyjan, magenta i żółtego).

Setup Menu (Menu Ustawienia)

Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD). Wiele tych ustawień może uaktywniać powiadomienia menu ekranowego, dzięki czemu użytkownicy nie muszą ponownie otwierać menu.

Sharpness (Ostrość)

Umożliwia ustawianie jakości obrazu monitora.

V

ViewMode (Tryb wyświetlania)

Wyjątkowa funkcja ViewMode ViewSonic, oferuje wstępne ustawienia opcji “Game (Gra),” “Movie (Film),” “Web (Internet),” “Text (Tekst)”, “MAC” oraz “Mono”. Te wstępne ustawienia są przeznaczone do zapewniania zoptymalizowanego wyświetlania, przy rożnych zastosowaniach ekranu.

Y

YUV Color Space (Przestrzeń barwowa YUV)

Przestrzeń barwowa YUV jest używana w przypadku kolorowych obrazów oraz przetwarzania wideo, mając na uwadze właściwości ludzkiego oka, która zapewnia zredukowana szerokość pasma komponentów nasycenia bez percepcyjnego zniekształcenia.