Vedlikehold

From ViewSonic User Guide Database
no:Monitor Maintenance
Jump to navigation Jump to search

Vedlikehold

Generelle forholdsregler

  • Kontroller at skjermen er slått av og at strømkabelen er tatt ut av stikkontakten.
  • Du må aldri sprøyte eller helle væske rett på skjermen eller kabinettet.
  • Håndter skjermen med omhu, da en mørkere farget skjerm, hvis den blir slutt, kan vise merker tydeligere enn en lysere farget skjerm.

Rengjøre skjermen

  • Tørk av skjermen med en ren, myk, lofri klut. Dette fjerner støv og andre partikler.
  • Hvis skjermen fortsatt ikke er ren, bruker du en liten mengde ikke-ammoniakk, ikke-alkoholbasert glassrenser på en ren, myk, lofri klut, så tørker du deretter av skjermen.

Rengjøre kabinettet

  • Bruk en ren, tørr klut.
  • Hvia kabinettet fortsatt ikke er rent, påfører du en liten mengde ikke-ammoniakk, ikke-alkoholbasert, mild ikke-slipende vaskemiddel på en ren, myk, lofri klut, så tørker du deretter av overflaten.

Ansvarsfraskrivelse

  • ViewSonic® anbefaler ikke bruk av ammoniakk eller alkoholbaserte rengjøringsmidler på skjermen eller kabinettet. Noen kjemiske rengjøringsmidler har blitt rapportert å skade skjermen og/eller kabinettet til skjermen.
  • ViewSonic® er ikke ansvarlig for skade som følge av bruk av ammoniakk eller alkoholbaserte rengjøringsmidler.