Begrenset garant

From ViewSonic User Guide Database
no:Monitor Limited Warranty
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Begrenset garant

ViewSonic®-skjerm

Hva garantien dekker:
ViewSonic® garanterer at produktene sine skal være fri for mangler i materiale og utførelse under garantiperioden. Hvis et produkt viser seg å ha mangler i materiale eller utførelse i garantiperioden, vil ViewSonic®, etter eget skjønn og som ditt eneste rettsmiddel, reparere eller erstatte produktet med et lignende produkt. Erstatningsprodukt eller deler kan omfatte tilbakeførte eller oppussede deler eller komponenter. Reparasjons- eller utskiftningsenheten eller deler eller komponenter vil bli dekket av resten av den gjenværende tiden til kundens originale begrensede garanti, og garantiperioden vil ikke bli forlenget. ViewSonic® gir ingen garanti for tredjeparts programvare, enten den er inkludert i produktet eller installert av kunden eller installasjon av uautoriserte maskinvaredeler eller komponenter (f.eks. projektorlamper). (Se: delen «Hva garantien utelukker og ikke dekker».)

Hvor lenge garantien gjelder:
ViewSonic®-skjermer er garantert i mellom 1 og 3 år, avhengig av kjøpsland, for alle deler, inkludert lyskilden og alt utført arbeid fra datoen til første kjøp av forbruker.

Hvem garantien beskytter:
Denne garantien gjelder bare for den første forbrukeren som kjøper.

Hva garantien utelukker og ikke dekker:

 • et produkt der serienummeret er skadet, endret eller fjernet
 • skade, forringelse eller feil som følge av:
 • ulykke, misbruk, forsømmelse, brann, vann, lyn eller andre naturforhold, uautorisert endring av produktet eller at instruksjonene som følger med produktet ikke følges
 • reparasjon eller forsøk på reparasjon av noen som ikke er autorisert av ViewSonic®
 • skader på eller tap av programmer, data eller flyttbare lagringsmedier
 • normal slitasje
 • fjerning eller installasjon av produktet
 • programvare- eller datatap som oppstår under reparasjon eller utskifting
 • eventuelle skader på produktet på grunn av forsendelse
 • årsaker utenfor produktet, for eksempel strømfluktuasjon eller -svikt
 • bruk av forsyninger eller deler som ikke oppfyller ViewSonics spesifikasjoner
 • eierens manglende utførelse av periodisk produktvedlikehold som angitt i brukerveiledningen
 • andre årsaker som ikke gjelder material- eller fabrikasjonsfeil
 • skader forårsaket av statiske (ikke-bevegelige) bilder som vises over lengre tidsperioder (også kalt bildeinnbrenning)
 • programvare – eventuell tredjepartsprogramvare som følger med produktet eller er installert av kunden
 • maskinvare/tilbehør/deler/komponenter – installasjon av uautorisert maskinvare, tilbehør, forbruksvarer eller komponenter (f.eks. projektorlamper)
 • skader på eller mishandling av belegget på overflaten til skjermen ved uegnet rengjøring som beskrevet i produktets brukerveiledning
 • utgifter til fjerning, installasjon og oppsett, inkludert veggmontering av produktet

Slik får du service:

 • For informasjon om hvordan du får service under garantien kan du kontakte kundestøtten til ViewSonic®. (Se siden «Kundeservice».) Du må oppgi produktets serienummer.
 • For å få garantiservice blir du nødt til å oppgi: (a) original kvittering med dato, (b) navnet ditt, (c) adressen din, (d) en beskrivelse av problemet og (e) serienummeret til produktet.
 • Ta eller send produktet, med frakten forhåndsbetalt, i originalemballasjen til et autorisert ViewSonic®-servicesenter eller ViewSonic®.
 • For ytterligere informasjon eller navnet på nærmeste ViewSonic®-servicesenter kan du kontakte ViewSonic®.

Begrensning av underforståtte garantier:
Det er ingen garantier, uttrykte eller underforståtte, som går utover beskrivelsen i dette dokumentet, inkludert den underforståtte garantien om salgbarhet og egnethet til et bestemt formål.

Eksklusjon av skader:
ViewSonics ansvar er begrenset til kostnadene ved reparasjon eller utskifting av produktet. ViewSonic® skal ikke holdes ansvarlig for:

 • skade på annen eiendom forårsaket av eventuelle mangler ved produktet, skader grunnet ulempe, tap av bruken av produktet, tap av tid, tap av fortjeneste, tap av forretningsmulighet, tap av goodwill, forstyrrelse av forretningsforhold eller annet kommersielt tap, selv om det informeres om muligheten for slike skader
 • eventuelle andre skader, enten tilfeldige, følgeskader eller annet
 • eventuelle krav mot kunden av en annen part
 • reparasjon eller forsøk på reparasjon av noen som ikke er autorisert av ViewSonic®

Effekt av statlig lovgivning:
Denne garantien gir deg bestemte lovmessige rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat. Enkelte stater tillater ikke begrensninger på underforståtte garantier og/eller tillater ikke utelukkelse av tilfeldige eller følgeskader, så de ovennevnte begrensningene og ekskluderingene gjelder kanskje ikke for deg.

Salg utenfor USA og Canada:
For garantiinformasjon og service på ViewSonic®-produkter som selges utenfor USA og Canada kan du kontakte ViewSonic® eller din lokale ViewSonic®-forhandler.

Garantiperioden til dette produktet i fastlands-Kina (utenfor Hong Kong, Macao og Taiwan) er underlagt vilkårene i vedlikeholdsgarantikortet.

Brukere i Europa og Russland finner fullstendig informasjon om garantien på: http://www.viewsonic.com/eu/ under «Support/Warranty Information» (Støtte-/garantiinformasjon)