Ordliste

From ViewSonic User Guide Database
no:Monitor Glossary
Jump to navigation Jump to search

Ordliste

A | B | C| F | G | H | I | L | M | O | P | R | S | V | Y
Backtotop.svg
MERKNAD: Noen uttrykk kan ikke gjelde for skjermen.

A

Advanced DCR (Avansert DCR)

Avansert DCR-teknologi oppdager automatisk bildesignalet og kontrollerer bakgrunnslysstyrken og fargen intelligent for å forbedre muligheten til å gjøre svart svartere på en mørk scene og gjøre hvitt hvitere i lyse omgivelser.

All Recall (Hent alle)

Returnerer justeringene tilbake til fabrikkinnstillingene dersom skjermen går i fabrikkinnstilt timing-modus som står oppført i spesifikasjonene i denne håndboken.

Audio Adjust (Lydjustering)

Justerer lydstyrken, demper lyden, eller bytter mellom innganger hvis du har mer enn én kilde.

Auto Detect (Gjenkjenn automatisk)

Hvis den gheldende inngangskilden ikke gir noe signal, går skjermen automatisk til neste inngangsalternativ. Denne funksjonen er på enkelte modeller deaktivert som standard.

B

Black Stabilization (Svart-stabilisering)

ViewSonics svart-stabilisering gir økt synlighet og detaljnivå ved å gjøre mørke scener lysere.

Blue Light Filter (Blålysfilter)

Justerer filteret som blokkerer blått lys med høy energi slik at det blir behagelig å se.

Brightness (Lysstyrke)

Justerer bakgrunnssvartnivåer på skjermbildet.

C

Color Adjust (Fargejustering)

Gir flere fargejusteringsmoduser for å helpe med å justere fargeinnstillingene slik at de passer brukerens behov.

Color Format (Fargeformat)

Skjermen kan registrere inngangssignalets fargeområde automatisk. Du kan manuelt endre alternativene for fargeområde for å passe det riktige fargeområdet hvis fargene ikke vises riktig.

Color Space (Fargerom)

Lar brukere velge hvilket fargerom de vil bruke til skjermens fargeutgang (RGB, YUV).

Color Temperature (Fargetemperatur)

Lar brukere velge spesifikke fargetemperaturinnstillinger for å tilpasse visningen ytterligere.
Panelstandard Panelets originalstatus
Panel Default (Panelstandard) Panelets standardmodus.
Bluish (Blåaktig) Still fargetemperaturen til 9300K.
Cool (Kjølig) Still fargetemperaturen til 7500K.
Native (Original) Standard fargetemperatur Anbefales til generell bruk.
Warm (Varm) Still fargetemperaturen til 5000K.
User (Bruker) Egendefinerte brukerinnstillinger.

Contrast (Kontrast)

Justerer forskjellen mellom bildebakgrunnen (svart nivå) og forgrunnen (hvitt nivå).

F

FreeSync

FreeSync-teknologien gjør slutt på hakkete spill og brutte bilderammer med flytende, gjenstandsfri ytelse på nesten hvilken som helst bildefrekvens.

G

Game Mode (Spillmodus)

Integrerer en spillorientert skjermmenydesign, inkludert prekalibrerte spillinnstillinger for skytespill, strategispill og MOBA. Hver modus er funksjonstilpasset med testing i spillet og justeringer laget for den beste blandingen av farge og teknologi.

Gamma

Lar brukere justere lysstyrkenivået på skjermens gråtonenivåer manuelt.

H

HDR10 (High-Dynamic-Range) (HDR10 (høyt dynamisk område))

Reduserer den generelle kontrasten til en gitt scene slik at detaljene i de lyseste og mørkeste bildedelene kan ses.

Hue (Nyanse)

Justerer nyansen til hver farge (rød, grønn, blå, cyan, magenta og gul).

I

Information (Informasjon)

Viser timing-modus (videosignalinngang) som kommer fra grafikkortet i datamaskinen, LCD-modellnummeret, serienummeret og nettadressen til ViewSonic®-nettstedet. Se grafikkortets brukerveiledning for instruksjoner om hvordan du endrer oppløsning og oppdateringshastighet (vertikal frekvens).

Input Select (Inngangsvalg)

Veksler mellom de ulike innstillingene som er tilgjengelige for skjermen.

L

Low Input Lag (Lite inngangsforsinkelse)

ViewSonic® gir lite inngangsforsinkelse ved hjelp av en skjermprosessreduksjon som reduserer signalforsinkelsen. Under undermenyen «Lite inngangsforsinkelse» kan du velge riktig hastighet for ønsket bruk fra alternativene.

M

Manual Image Adjust (Manuell bildejustering)

Viser «Manuell bildejustering»-menyen. Du kan angi en rekke bildekvalitetsjusteringer manuelt.

Memory Recall (Hent fra minne)

Returnerer justeringene tilbake til fabrikkinnstillingene dersom skjermen går i fabrikkinnstilt timing-modus som står oppført i «spesifikasjonene» i denne håndboken.
MERKNAD:
  • (Unntak) Denne kontrollen påvirker ikke endringer som gjøres i «Valg av språk» eller «Strømlåsinnstilling».
  • Memory Recall (Hent fra minne) er standard skjermkonfigurasjon og innstillinger som ved leverasjonstidspunktet. Memory Recall (Hent fra minne) er innstillingen der produktet er kvalifisert for ENERGY STAR®. Enhver endring av standard skjermkonfigurasjon og innstillinger fra leverasjonstidspunktet vil endre energiforbruket, og energiforbruket kan økes utover begrensningene som kreves for ENERGY STAR®-kvalifisering, som gjeldende. ENERGY STAR® er et sett med retningslinjer for strømsparing utgitt av det amerikanske miljøvernbyrået (EPA). ENERGY STAR® er et felles program fra det amerikanske miljøvernbyrået og det amerikanske energidepartementet, som hjelper oss alle med å spare penger og beskytte miljøet gjennom energieffektive produkter og praksiser.

O

Overscan (Overskann)

Refererer til et beskåret bilde på skjermen. En innstilling på skjermen zoomer inn på filminnhold slik at du ikke ser de ytterste kantene på filmen.

P

PIP (bilde i bilde)

Del skjermen i to deler med ett hovedvindu og et innsatt vindu. Brukeren kan spesifisere inngangskilden for hver skjerm.

PIP Swap (PIP-bytte)

Dette skifter ut hovedbildekilden med underbildekilden.

R

Recall (Hent)

Tilbakestiller ViewMode (Visningsmodus)-skjerminnstillingene.

Resolution Notice (Oppløsningsmerknad)

Meldingen informerer brukere om at den gjeldende visningsoppløsningen ikke er den riktige opprinnelige oppløsningen. Denne meldingen vises i skjerminnstillingsvinduet når du skjermoppløsningen stilles inn.

Response Time (Responstid)

Lager jevne bilder uten streker, uskarphet eller etterbilde. Lite responstid er perfekt for grafiske intense spill og gir fantastisk visuell kvalitet mens man ser på sport eller actionfilmer.

S

Saturation (Metning)

Justerer fargedybden til hver farge (rød, grønn, blå, cyan, magenta og gul).

Setup Menu (Oppsettsmeny)

Justerer skjermmenyinnstillingene (OSD). Mange av disse innstillingene kan aktivere varsler på skjermen slik at brukerne ikke trenger å åpne menyen igjen.

Sharpness (Skarphet)

Justerer bildekvaliteten på skjermen.

V

ViewMode (Visningsmodus)

ViewSonsonics unike ViewMode (Visningsmodus)-funksjon tilbyr forhåndsinnstillingene «Game» (Spill), «Movie» (Film), «Web», «Text» (Tekst), «MAC» og «Mono». Disse forhåndsinnstillingene er spesielt utformet for å gi en optimal visningsopplevelse for ulike bruksområder for skjermen.

Y

YUV Color Space (YUV-fargeområde)

YUV-fargeområdet brukes til fargebilder og videobehandling med hensyn til egenskapene til menneskeøyet og tillater redusert båndbredde til kromakomponenter uten perseptuell forvrengning.