Beperkte garantie

From ViewSonic User Guide Database
nl:Monitor Limited Warranty
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Beperkte garantie

ViewSonic® scherm

Wat deze garantie dekt:
ViewSonic® garandeert dat haar producten tijdens de garantieperiode vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap. Als een product tijdens de garantieperiode gebreken vertoont in materiaal of vakmanschap, zal ViewSonic®, volgens eigen voorkeur en als uw enig verhaal, het product repareren of vervangen door een soortgelijk product. Het vervangingsproduct of de vervangingsonderdelen kunnen opgeknapte of opnieuw geproduceerde onderdelen of componenten zijn. De reparatie of het vervangende apparaat of onderdelen of componenten zullen worden gedekt door de tijd die resteert op de originele beperkte garantie van de klant en de garantieperiode wordt niet verlengd. ViewSonic® biedt geen garantie voor software van derden, ongeacht of deze bij het product is geleverd of door de klant is geïnstalleerd, voor de installatie van niet toegelaten hardwareonderdelen en componenten (bijv. projectorlampen). (Raadpleeg de sectie “Wat de garantie uitsluit en niet dekt”).

Hoe lang is de garantie van kracht:
Schermen van ViewSonic® zijn van 1 tot 3 jaar gegarandeerd, afhankelijk van het land van aanschaf, voor alle onderdelen inclusief de lichtbron en voor alle werkzaamheden vanaf de datum van eerste aanschaf.

Wie wordt beschermd door de garantie?
deze garantie is alleen geldig voor de eerste koper-consument.

Wat de garantie uitsluit en niet dekt:

 • Elk product waarop het serienummer onleesbaar is vervormd, gewijzigd of verwijderd.
 • Schade, slijtage of defect die voortvloeit uit:
 • Ongevallen, misbruik, verwaarlozing, bliksem of andere natuurrampen, onbevoegde productwijzigingen of het niet naleven van de instructies die bij het product zijn geleverd.
 • Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd zijn door ViewSonic®.
 • Schade aan of verlies van programma’s, gegevens of verwisselbare opslagmedia.
 • Normale slijtage.
 • Verwijdering of installatie van het product.
 • Software- of gegevensverlies die optreedt tijdens de reparatie of vervanging.
 • Elke schade aan het product dat is veroorzaakt tijdens de verzending.
 • Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of -storingen.
 • Het gebruik van accessoires of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van ViewSonic.
 • Als de eigenaar geen periodiek productonderhoud uitvoert zoals vermeld in de handleiding.
 • Elke andere oorzaak die niet verwant is met een productdefect.
 • Schade die is veroorzaakt door statische (niet-bewegende) beelden die langere perioden worden weergegeven (ook schaduwbeeld genoemd).
 • Software - Alle software van derden die bij het product is geleverd of door de klant is geïnstalleerd.
 • Hardware/Accessoires/Onderdelen/Componenten – Installatie van niettoegelaten hardware, accessoires, verbruiksproducten of componenten (bijv. projectorlampen).
 • Schade aan of misbruik van de coating op het oppervlak van het scherm door een verkeerde reiniging zoals beschreven in de producthandleiding.
 • Kosten voor de verwijdering, installatie en de installatieservice, met inbegrip van het aan de wand monteren van het product.

Service aanvragen:

 • Neem contact op met de klantendienst van ViewSonic® (zie pagina “Klantenservice”) voor informatie over het ontvangen van service onder garantie. U zult het serienummer van uw product moeten opgeven.
 • Om van de service onder garantie te genieten, wordt u gevraagd de volgende zaken te leveren: (a) het originele gedateerde aankoopbewijs, (b) uw naam, (c) uw adres, (d) een beschrijving van het probleem en (e) het serienummer van het product.
 • Neem of verzend het product franco in de originele doos naar een erkend ViewSonic®-servicecentrum of ViewSonic® zelf.
 • Voor extra informatie of voor de naam van een ViewSonic®-servicecentrum in de buurt, moet u contact opnemen met ViewSonic®.

Beperking van impliciete garanties:
Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet, die meer bieden dan de beschrijving in dit document, met inbegrip van de impliciete garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Uitsluiting van schade:
De aansprakelijkheid van ViewSonic is beperkt tot de kosten voor de reparatie of vervanging van het product. ViewSonic® zal niet aansprakelijk zijn voor:

 • Schade aan andere eigendom die is veroorzaakt door defecten aan het product, schade veroorzaakt door storing, verlies van gebruik, tijdverlies of winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill, onderbreking van zakelijke relaties of ander commercieel verlies, zelfs als ViewSonic op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.
 • Elke andere schade, ongeacht om het gaat over incidentele schade, gevolgschade of andere schade.
 • Elke aanspraak ten opzichte van de klant door een andere partij.
 • Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd zijn door ViewSonic®.

Toepassing van nationale wetgeving:
Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die kunnen variëren afhankelijk van het land waarin u woont. Sommige landen staan geen beperkingen toe op impliciete garantie en/of verbieden de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn op u.

Verkoop buiten de V.S.A. en Canada:
Voor garantie-informatie over en service voor ViewSonic®-producten die buiten de V.S.A. en Canada zijn verkocht, kunt u contact opnemen met ViewSonic® of uw lokale ViewSonic®-dealer.

De garantieperiode voor dit product op het vasteland van China (Hongkong, Macao en Taiwan niet inbegrepen) valt onder de voorwaarden en bepalingen van de onderhoudsgarantiekaart.

Voor gebruikers in Europa en Rusland, zijn volledige details van de garantieperiode te vinden op: http://www.viewsonic.com/eu/ onder “Ondersteuning/Garantieinformatie”.