VG1655 Hızlı Menü

From ViewSonic User Guide Database
tr:VG1655 Quick Menu
Jump to navigation Jump to search

Kontrol Paneli Joy Tuşunu Kullanma

Hızlı Menüye erişmek, Kısayol Tuşlarını etkinleştirmek, Ekran Menüsünde gezinmek ve ayarları değiştirmek için kontrol paneli joy tuşunu kullanın.

Joy Key Tr.png

Aygıtı Açma/Kapatma

  1. Mevcut konfigürasyonlardan biriyle bir güç kaynağına bağlanın Daha fazla bilgi için bkz.
  2. Monitörü açmak için Orta [●] düğmeye basın.
  3. Monitörü kapatmak için Orta [●] düğmeye tekrar basın.
TD1655 Power On.png
NOT: Monitör, güç kablosu prize bağlı olduğu sürece bir miktar elektrik tüketmeye devam edecektir. Monitör uzun bir süre kullanılmayacaksa lütfen prizden çıkarın.

Hızlı Menü

Hızlı menüyü etkinleştirmek için [▲], [▼], [◄], [►] tuşuna basın.

TD1655 Quick Menu.png
NOT: Seçeneği belirlemek veya ayarlar yapmak için ekranda görünen tuş kılavuzunu izleyin.
Menü Açıklama
ViewMode (Görünüm Modu) Önceden yapılandırılmış renk ayarlarından birini seçin.
Contrast/Brightness (Kontrast/Parlaklık) Kontrast veya parlaklık düzeyini ayarlayın.
Input Select (Giriş Seçimi) Giriş kaynağını seçin.
Main Menu (Ana Menü) Ekran Menüsüne girin.
Exit (Çıkış) Hızlı Menüden çıkın.