Open main menu

Underhåll

sv:Projector Maintenance

Underhåll

Allmänna försiktighetsåtgärder

 • Se till att projektorn är avstängd och att strömkabeln är urkopplad från vägguttaget.
 • Ta aldrig bort delar från projektorn. Kontakta ViewSonic® eller en återförsäljare när någon del av projektorn behöver bytas ut.
 • Spruta aldrig eller häll någon vätska direkt på höljet.
 • Hantera projektorn försiktgt eftersom en mörkare projektor, om den repas, kan reporna synas tydligare än med en ljusare projektor.

Rengöra linsen

 • Ta bort damm med hjälp av tryckluft.
 • Om linsen fortfarande inte är ren, använd linsrengöringspapper eller fukta en mjuk trasa med linsrengörare och torka försiktigt av ytan.
VARNING! Gnid aldrig linsen med slipande material.

Rengöra höljet

 • Använd en mjuk, luddfri, torr trasa för att avlägsna smuts eller damm.
 • Om höljet fortfarande inte är rent, applicera en liten mängd milt icke-slipande rengöringsmedel utan ammoniak eller alkohol på en ren, mjuk, luddfri trasa. Torka sedan av ytan.
VARNING! Använd aldrig vax, alkohol, bensen, thinner eller andra kemiskt baserade tvätt- och rengöringsmedel.

Förvaring av projektorn

Om du tänker lagra projektorn under en längre tid:

 • Se till att temperaturen och luftfuktigheten i lagringsområdet ligger inom rekommenderat område.
 • Dra in justeringsfoten helt.
 • Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen.
 • Packa ned projektorn i originalförpackningen eller motsvarande.

Ansvarsfriskrivning

 • ViewSonic® rekommenderar inte användning av ammoniak- eller alkoholbaserade rengöringsmedel på linsen eller höljet. Vissa kemiska rengöringsmedel skadar linsen och/eller höljet.
 • ViewSonic® ansvarar inte för skador som uppstår vid användning av ammoniakeller alkoholbaserade rengöringsmedel.