Ograničeno jamstvo

From ViewSonic User Guide Database
hr:Monitor Limited Warranty
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Ograničeno jamstvo

ViewSonic® monitor

Što je obuhvaćeno jamstvom:
Tvrtka ViewSonic® jamči da na njenim proizvodima u jamstvenom razdoblju neće biti oštećenja u materijalu ili u izradi. Ako se na proizvodu u jamstvenom periodu utvrdi postojanje oštećenje u materijalu ili u izradi, tvrtka ViewSonic® će zamijeniti proizvod sličnim proizvodom i to će biti jedino moguće rješenje Zamjenski proizvod i dijelovi mogu sadržati prerađene ili obnovljene dijelove ili komponente. Popravak, zamjenska jedinica, dijelovi ili komponente bit će pokriveni preostalim vremenom u izvornom ograničenom jamstvu kupca, a jamstveno razdoblje neće biti produljeno. ViewSonic® ne daje jamstva za softver drugog proizvođača – neovisno je li on uključen u proizvod ili ga je instalirao korisnik – te instalaciju neodobrenih dijelova hardvera ili komponenti (npr. žarulje projektora). (Pogledajte: odjeljak „Što nije obuhvaćeno jamstvom“).

Koliko dugo traje jamstvo:
ViewSonic® monitori imaju jamstvo u trajanju između 1 i 3 godina, ovisno o zemlji kupnje, za sve dijelove, uključujući izvor svjetla i za sav rad, počevši o datuma prve korisničke kupnje.

Tko je zaštićen jamstvom:
Ovo jamstvo vrijedi samo za prvoga kupca.

Što nije obuhvaćeno jamstvom:

 • Svi proizvodi na kojima je serijski broj izbrisan, izmijenjen ili odstranjen.
 • Oštećenje, istrošenost ili neispravni rad koji su nastali zbog:
 • Nezgoda, pogrešnog korištenja, zanemarivanja, vode, požara, grmljavine ili ostalih prirodnih sila, zbog neovlaštenih preinaka na proizvodu ili nepridržavanja uputa koje ste dobili s ovim proizvodom.
 • Popravak ili pokušaj popravka bilo koje druge osobe bez ovlaštenja tvrtke ViewSonic.
 • Oštećenje ili gubitak programa, podataka ili prijenosnih medija za pohranu.
 • Normalnog trošenja u radu.
 • Uklanjanja ili instaliranja proizvoda.
 • Gubitka softvera ili podataka tijekom popravka ili zamjene.
 • Svih oštećenja proizvoda pri dostavi.
 • Uzroka izvan proizvoda, poput kolebanja u napajanju ili kvarova napajanja.
 • Upotrebe dijelova ili opreme koja nije u skladu sa tehničkim zahtjevima ViewSonica.
 • Neizvršavanje periodičkog održavanja proizvoda sukladno korisničkom vodiču.
 • Bilo kojega drugog razloga koji nije vezan uz oštećenje proizvoda.
 • Oštećenje nastalo zbog statičkih (nepokretnih) slika prikazanih dulje vrijeme (poznatih i kao usnimljenih slika).
 • Softver – svaki softver drugog proizvođača koji je uključen u proizvod ili ga je instalirao korisnik.
 • Hardver/dodatna oprema/ dijelovi/komponente – instalacija neovlaštenog hardvera, dodatne opreme potrošnih dijelova ili komponentni (npr. žarulja projektora).
 • Oštećenje ili zlouporaba zaštitnog sloja na površini zaslona nepravilnim čišćenje u odnosu na upute u korisničkom vodiču.
 • Troškovi uklanjanja, instalacije i usluga podešavanja, uključujući zidnu ugradnju proizvoda.

Kako dobiti uslugu servisa:

 • Za informacije u servisiranju u sklopu jamstva kontaktirajte Službu za korisnike tvrtke ViewSonic® (pogledajte stranicu Služba za korisnike). Morat ćete dati serijski broj vašeg proizvoda.
 • Kako biste dobili servis u sklopu jamstva, morat ćete dati: (a) izvorni račun s datumom kupnje, (b) vaše ime, (c) vašu adresu, (d) opis problema, i (e) serijski broj proizvoda.
 • Proizvod pripremljen za transport u originalnom pakiranju odnesite ili otpremite u ovlašteni ViewSonic® servisni centar ili u samu tvrtku ViewSonic®.
 • Za dodatne informacije ili naziv najbližeg servisnog centra ViewSonic® kontaktirajte ViewSonic®.

Ograničenja jamstva:
Nema jamstava, izričitih ili podrazumijevanih koja bi se mogla protezati izvan ovdje opisanih granica uključujući i podrazumijevano jamstvo o mogućnosti prodaje ili prikladnosti za pojedinu primjenu.

Iznimke od oštećenja:
Odgovornost tvrtke ViewSonic ograničena je na troškove popravka ili zamjene proizvoda. ViewSonic® neće biti odgovoran za:

 • Oštećenja ostale imovine koja mogu nastati oštećenjima proizvoda, oštećenja zbog neprikladnosti, gubitka mogućnosti korištenja proizvoda, gubitka vremena, gubitka profita, gubitka poslovnih prigoda, gubitka u robi, smetnji u poslovnim vezama ili druge komercijalne gubitke čak i kad je pružen savjet o mogućnosti takvog oštećenja.
 • Sva druga oštećenja, slučajna ili posljedična ili kakva druga.
 • Za sva potraživanja bilo koje treće strane od kupca.
 • Popravak ili pokušaj popravka bilo koje druge osobe bez ovlaštenja tvrtke ViewSonic.

Učinak državnog zakona:
Ovo jamstvo daje vam određena zakonska prava, a možete imati i druga prava koja mogu ovisiti o saveznoj državi. Neke države ne dopuštaju ograničenja podrazumijevanih jamstava i/ili ne dopuštaju isključivanje slučajnih ili posljedičnih šteta, pa se u tom slučaju gore navedena ograničenja ne odnose na vas.

Prodaja izvan područja SAD i Kanade:
Podatke o jamstvu i servisu ViewSonicov® proizvoda koji se prodaju izvan SAD i Kanade, kontaktirajte tvrtku ViewSonic® ili lokalnog zastupnika tvrtke.

Jamstveno razdoblje za ovaj proizvod i kontinentalnoj Kini (isključuju se Hong Kong, Makau i Tajvan) podliježe uvjetima i okolnostima korištenja iz Kartice jamstvenog održavanja.

Za korisnike u Europi i Rusiji, pune pojedinosti jamstva pronaći ćete na: http://www.viewsonic.com/eu/ u odjeljku „Podrška/informacije o jamstvu“.