Rajoitettu takuu

From ViewSonic User Guide Database
fi:Monitor Limited Warranty
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Rajoitettu takuu

ViewSonic®-näyttö

Takuu kattaa:
ViewSonic® takaa, ettei tuotteissa ole takuuaikana materiaali- tai valmistusvikoja. Jos tuotteessa ilmenee takuuaikana materiaali- tai valmistusvikoja, ViewSonic® oman harkintansa mukaan ainoana korvauksenasi joko korjaa tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen. Vaihtotuote tai -osat voivat sisältää uusia tai kunnostettuja osia tai komponentteja. Laitteen, osien tai komponenttien korjaaminen tai vaihtaminen katetaan jäljellä olevasta ajasta asiakkaan alkuperäisessä rajoitetussa takuussa eikä takuuaikaa jatketa. ViewSonic® ei tarjoa mitään takuuta kolmannen osapuolen ohjelmistolle vaikka se kuuluisi tuotteeseen tai on asiakkaan asentama, millekään valtuuttamattomille laitteiston osille tai komponenteille (esim. projektorin lamput). (Katso lisätietoja: "Mikä ei kuulu takuuseen ja mitä takuu ei kata"-osa).

Takuun voimassaoloaika:
ViewSonic®–näytöille myönnetään 1 ja 3 vuoden välillä oleva takuu ostomaan mukaan, kaikille osille mukaan lukien valolähteen ja kaiken työn ensimmäisen kuluttajan ostopäivästä lähtien.

Ketä takuu suojaa:
Tämä takuu on voimassa vain ensimmäiselle kuluttajaostajalle.

Mikä ei kuulu takuuseen ja mitä takuu ei kata:

 • Tuotteet, joiden sarjanumero on tehty lukukelvottomaksi, muokattu tai poistettu.
 • Vahingot, huonontuminen tai toimintahäiriö, joka johtuu:
 • Vahingosta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, tulesta, vedestä, salamasta tai muista luonnonilmiöistä, tuotteen valtuuttamattomasta mukauttamisesta tai tuotteen toimitukseen kuuluvien ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
 • Jonkun muun kuin ViewSonic®in valtuuttaman tahon korjauksesta tai korjausyrityksestä.
 • Vahingosta tai ohjelmien, tietojen tai siirrettävän tallennusvälineen menetyksistä.
 • Normaalista kulumisesta.
 • Tuotteen irrottamisesta tai asennuksesta.
 • Korjauksen tai vaihdon aikana tapahtuvista tietojen menetyksistä.
 • Vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteelle kuljetuksen aikana.
 • Tuotteelle ulkoisista syistä, kuten sähkövirran vaihtelut tai katkokset.
 • ViewSonicin määrityksiä vastaamattomien lisälaitteiden tai osien käytöstä.
 • Omistajan käyttöoppaassa mainittujen tuotteen säännöllisen kunnossapidon suorittamisen laiminlyönneistä.
 • Kaikista muista syistä, jotka eivät liity puutteeseen itse tuotteessa.
 • Vahinko, joka aiheutuu staattisista (liikkumattomista) kuvista, joita näytetään pitkiä aikoja (käytetään myös nimitystä kuvan palaminen).
 • Ohjelmisto - mikä tahansa tuotteeseen sisältyvä kolmannen osapuolen ohjelmisto tai asiakkaan asentama.
 • Laitteisto/Lisävarusteet/Osat/Komponentit – Valtuuttamattomien laitteiston, lisävarusteiden, kulutusosien tai komponenttien asennus (esim.projektorin lamput).
 • Näytön pinnoitteen epäasianmukaisesta puhdistuksesta johtuva vahingoittuminen tai väärinkäyttö, kuten kuvattu tuotteen käyttöoppaassa.
 • Tuotteen irrottaminen, asennusta ja asetuksen palveluveloitukset, mukaan lukien tuotteen seinäkiinnitys.

Palvelun saaminen:

 • Saadaksesi tietoja takuunalaisesta huollosta, ota yhteyttä ViewSonic®-asiakastukeen (Katso lisätietoja "Asiakaspalvelu"-sivulta). Sinun on esitettävä tuotteen sarjanumero.
 • Takuuhuollon saamiseksi sinun on esitettävä: (a) alkuperäinen, päivämäärällä varustettu myyntikuitti, (b) nimesi, (c) osoitteesi, (d) ongelman kuvaus ja (e) tuotteen sarjanumero.
 • Toimita tai lähetä tuote, rahti etukäteen maksettuna, alkuperäisessä pakkauksessa valtuutettuun ViewSonic®-huoltokeskukseen tai ViewSonic®ille.
 • Ota yhteyttä ViewSonic®iin saadaksesi lisätietoja tai lähimmän ViewSonic®- huoltokeskuksen nimen.

Epäsuorien takuiden rajoitus:
Takuita, ilmaistuja tai epäsuoria, jotka ulottuvat tähän kuvaukseen sisältyviä pitemmälle, mukaan lukien epäsuora takuu myytävyydestä ja sopivuudesta tiettyyn tarkoituksiin, ei ole.

Vahinkojen pois sulkeminen:
ViewSonicin vastuu rajoittuu tuotteen korjauksen tai vaihdon kustannuksiin. ViewSonic® ei ole vastuussa:

 • Vahingosta muulle omaisuudelle, joka aiheutuu mistä tahansa tuotteen viasta, vahingoista, jotka perustuvat vaivaan, tuotteen käytön menetykseen, ajan menetykseen, voittojen menetykseen, liiketoimintamahdollisuuksien menetykseen, goodwillin menetykseen, liiketoimintasuhteiden häiriöihin tai muihin kaupallisiin menetyksiin, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta oltaisiin ilmoitettu.
 • Mitkä tahansa muut vahingot, joko satunnaiset, seuraukselliset tai muut.
 • Kaikki muun osapuolen vaateet asiakasta kohtaan.
 • Jonkun muun kuin ViewSonic®in valtuuttaman tahon korjauksesta tai korjausyrityksestä.

Osavaltion lain vaikutus:
Tämä takuu antaa sinulle erityisiä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain. Jotkut osavaltiot eivät salli oletettujen takuiden rajoituksia ja/tai ei sallita satunnaisten tai seurauksellisten vahinkojen pois sulkemista, joten yllä olevat rajoitukset ja pois sulkemiset eivät ehkä koske sinua.

Myynti Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella:
Ota yhteyttä ViewSonic®iin tai paikalliseen ViewSonic®-jälleenmyyjään saadaksesi takuutietoja ja palvelua ViewSonic®-tuotteille, jotka on myyty Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolella.

Tämän tuotteen takuuaika Manner-Kiinassa (paitsi Hongkong, Macao ja Taiwan) on Kunnossapitotakuukortin käyttöehtojen mukainen.

Takuun täydet tiedot käyttäjille Euroopassa ja Venäjällä, löytyvät osoitteesta: http://www.viewsonic.com/eu/ kohdassa "Tuki/Takuutiedot".