Συντήρηση

From ViewSonic User Guide Database
el:Monitor Maintenance
Jump to navigation Jump to search

Συντήρηση

Γενικές προφυλάξεις

  • Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
  • Ποτέ μην ψεκάζετε ή ρίχνετε οποιοδήποτε υγρό απευθείας στην οθόνη ή το περίβλημα.
  • Χειριστείτε την οθόνη με προσοχή, καθώς μια πιο σκούρα οθόνη που έχει υποστεί φθορές μπορεί να εμφανίζει πιο έντονα σημάδια από μια πιο ανοιχτόχρωμη οθόνη.

Καθαρισμός οθόνης

  • Σκουπίστε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Αυτό αφαιρεί τη σκόνη και άλλα σωματίδια.
  • Εάν η οθόνη εξακολουθεί να μην είναι καθαρή, εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα καθαριστικού τζαμιών χωρίς αμμωνία και αλκοόλη σε ένα καθαρό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι και σκουπίστε την οθόνη.

Καθαρισμός περιβλήματος

  • Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί.
  • Εάν το περίβλημα εξακολουθεί να μην είναι καθαρό, εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα καθαριστικού τζαμιών χωρίς αμμωνία και αλκοόλη σε ένα καθαρό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι και σκουπίστε την επιφάνεια.

Αποποίηση ευθύνης

  • Η ViewSonic® δεν συνιστά τη χρήση καθαριστικών αμμωνίας ή με βάση την αλκοόλη στην οθόνη ή το περίβλημά της. Ορισμένα χημικά καθαριστικά έχει αναφερθεί ότι προκαλούν φθορά στην οθόνη ή/και το περίβλημά της.
  • Το ViewSonic® δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση καθαριστικών με αμμωνία ή αλκοόλη.