Vedligeholdelse

From ViewSonic User Guide Database
da:Monitor Maintenance
Jump to navigation Jump to search

Vedligeholdelse

Generelle forholdsregler

  • Sørg for, at skærmen er slukket, og at strømkablet er trukket ud af stikkontakten.
  • Sprøjt eller hæld aldrig væske direkte på skærmen eller kabinettet.
  • Håndter skærmen forsigtigt, da den mørke farve gør at mærker tydeligere kan ses, end på en lysere skærm.

Rengøring af skærmen

  • Tør skærmen af med en ren, blød, fnugfri klud. Dette fjerner støv og andre partikler.
  • Hvis skærmen stadig ikke er ren, kan du putte lidt glasrens, der ikke indeholder ammoniak eller alkohol, på en ren, blød, fnugfri klud, og tør derefter skærmen af.

Rengøring af kabinettet

  • Brug en blød, tør klud.
  • Hvis kabinettet stadig ikke er ren, kan du putte lidt mild rengøringsmiddel, der ikke indeholder ammoniak eller alkohol, på en ren, blød, fnugfri klud, og tør derefter kabinettet af.

Ansvarsfraskrivelse

  • ViewSonic® anbefaler ikke brugen af ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler på skærmen eller kabinettet. Nogle kemiske rengøringsmidler er blevet rapporteret at beskadige skærmen og/eller kabinettet.
  • ViewSonic® er ikke ansvarlig for skader som følge af brug af ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler.