Údržba

From ViewSonic User Guide Database
cs:Monitor Maintenance
Jump to navigation Jump to search

Údržba

Obecné zásady

  • Zkontrolujte, zda je monitor vypnutý a zda je napájecí kabel odpojen od elektrické zásuvky.
  • Je zakázáno nanášet nebo lít jakékoli tekutiny přímo na obrazovku nebo podstavec.
  • S monitorem zacházejte opatrně, protože tmavě zbarvené umělé hmoty se snadno poškrábou a bílé známky otěru jsou zřetelnější, než na světlém monitoru.

Čištění obrazovky

  • Otřete obrazovku čistým, suchým a netřepivým hadříkem. Tím bude odstraněn prach a částečky nečistot.
  • Pokud je obrazovka stále znečištěná, naneste na čistý, suchý a netřepivý hadřík malé množství čističe skla bez obsahu čpavku nebo alkoholu a obrazovku otřete.

Čištění skříně

  • Použijte měkký a suchý hadřík.
  • Pokud je skříň stále znečištěná, naneste na čistý, suchý a netřepivý hadřík malé množství prostředku na mytí nádobí bez obsahu čpavku, alkoholu ani abrazivních látek a otřete povrch skříně.

Právní omezení

  • Společnost ViewSonic® nedoporučuje používat k čištění monitoru a skříně žádné čističe na bázi čpavku nebo alkoholu. Bylo zjištěno, že některé chemické čističe poškozují obrazovku a/nebo skříň monitoru.
  • Společnost ViewSonic® nezodpovídá za škody způsobené používáním čističů na bázi čpavku nebo alkoholu.