Omezená záruka

From ViewSonic User Guide Database
cs:Monitor Limited Warranty
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Omezená záruka

Monitor ViewSonic®

Rozsah záruky:
ViewSonic® zaručuje, že její produkty budou v záruční době pracovat bez vad na materiálu a provedení. Dojde-li během záruční doby k závadě produktu způsobené vadou materiálu nebo provedení, společnost ViewSonic® produkt opraví nebo vymění za podobný produkt. Učiní tak podle vlastního uvážení a jako jediné nápravné opatření vůči vám. Vyměněný produkt nebo jeho vnitřní součásti mohou obsahovat znovu vyrobené nebo repasované součástky nebo komponenty. Na opravený nebo náhradní produkt nebo díly nebo součástky se bude vztahovat zbývající délka původní omezené záruky zákazníka a záruční doba nebude prodloužena. Společnost ViewSonic® neposkytuje žádnou záruku na software třetích stran, který může být součástí produktu nebo nainstalovaný zákazníkem, instalace neoprávněných hardwarových dílů nebo součástí (například lamp projektorů). (Viz část: „Co je vyloučeno ze záruky a na co se záruka nevztahuje“).

Platnost záruční doby:
Na displeje ViewSonic® se vztahuje záruka od 1 do 3 let v závislosti na zemi zakoupení, pro všechny součásti včetně zdroje světla a na veškerou práci od data zakoupení prvním spotřebitelem.

Koho záruka chrání:
Tato záruka se vztahuje pouze na prvního kupujícího-spotřebitele.

Co je vyloučeno ze záruky a na co se záruka nevztahuje:

 • Produkt, jehož sériové číslo bylo upraveno, odstraněno nebo znečitelněno.
 • Poškození, zhoršení nebo nefungování z následujících příčin:
 • nehoda, nesprávné používání, nedbalost, požár, voda, blesk nebo jiné přírodní živly, neoprávněné úpravy produktu nebo nedodržení pokynů dodaných s produktem.
 • Oprava nebo pokus o opravu osobou, která nebyla oprávněna společností ViewSonic®.
 • PCI nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu programu, dat nebo vyměnitelných paměťových médií.
 • Běžné opotřebení.
 • Odebrání nebo instalace produktu.
 • Ztráta softwaru nebo dat, ke které může dojít při opravě nebo výměně.
 • Poškození produktu při přepravě.
 • Příčiny mimo produkt, například výkyvy nebo výpadky elektrické energie.
 • Použití spotřebního materiálu nebo náhradních dílů, které nesplňují specifikace společnosti ViewSonic.
 • Zanedbání pravidelné údržby produktu podle pokynů v této uživatelské příručce ze strany uživatele.
 • Veškeré další příčiny, které se nevztahují k závadě produktu.
 • Poškození způsobené dlouhodobým zobrazením statických (nepohyblivých) obrazu (rovněž označováno jako vypálení obrazu).
 • Software - jakýkoli software třetích stran, který může být součástí produktu nebo nainstalovaný zákazníkem.
 • Hardware/příslušenství/díly/součásti – instalace neoprávněných hardwarových dílů nebo součástí (například lamp projektorů).
 • Poškození nebo znehodnocení povrchové úpravy skříně monitoru nevhodným čištěním, jak je uvedeno v uživatelské příručce k produktu.
 • Servisní poplatky za demontáž, montáž a zprovoznění, včetně montáže produktu na stěnu.

Zajištění servisu:

 • Informace o servisu v záruční době získáte od Zákaznické podpory společnosti ViewSonic® (viz stránka „Zákaznický servis“). Budete vyzváni k poskytnutí sériového čísla produktu.
 • Pro zajištění servisu v záruční době budete vyzváni, abyste poskytli: (a) originální doklad o nákupu s datem, (b) vaše jméno, (c) vaši adresu, (d) popis problému a (e) sériové číslo produktu.
 • Odevzdejte nebo odešlete produkt vyplaceně v původním obalu některému z pověřených servisních středisek ViewSonic® nebo společnosti ViewSonic®.
 • Informace o nejbližším servisním středisku ViewSonic® získáte od společnosti ViewSonic®.

Omezení předpokládaných záruk:
Mimo záruky uvedené v tomto dokumentu neexistují žádné výhradní ani předpokládané záruky, včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

Vyloučení škod:
Jedinou povinností společnosti ViewSonic je uhrazení opravy nebo výměny produktu. Společnost ViewSonic® nenese odpovědnost za:

 • Škody na jiném majetku způsobené závadami produktu, škody způsobené potížemi, ztrátou používání produktu, ztrátou času, ztrátou zisku, ztrátou obchodní příležitosti, ztrátou dobré vůle, střetem obchodních vztahů nebo jinou komerční ztrátou, a to i v případě, že společnost byla na možnost těchto škod upozorněna.
 • Veškeré další náhodné, následné nebo jiné škody.
 • Veškeré nároky jiné strany vůči spotřebiteli.
 • Oprava nebo pokus o opravu osobou, která nebyla oprávněna společností ViewSonic®.

Platný právní řád:
Tato záruka vám dává určitá práva; můžete mít rovněž další práva, která se v různých státech liší. Některé státy neumožňují výjimky nebo omezení předpokládaných záruk ani omezení odpovědnosti za následné nebo nepřímé škody; v takovém případě se na vás výše uvedená omezení a výjimky nevztahují.

Prodej mimo USA a Kanadu:
Informace o záruce a servisu produktů ViewSonic® prodávaných mimo USA a Kanadu získáte od společnosti ViewSonic® nebo od místního prodejce ViewSonic®.

Záruční doba na tento produkt v pevninské Číně (vyjma Hongkongu, Macaa a Thajska) se řídí podmínkami a ujednáními záručního listu na údržbu.

Uživatelé v Evropě a Rusku najdou veškeré podrobnosti o poskytované záruce na webu: http://www.viewsonic.com/eu/ v části „Support/Warranty Information“.