Slovníček

From ViewSonic User Guide Database
cs:Monitor Glossary
Jump to navigation Jump to search

Slovníček

A | B | C| F | G | H | I | L | M | O | P | R | S | V | Y
Backtotop.svg
POZNÁMKA: Některé termíny se nemusí na váš monitor vztahovat.

A

Advanced DCR (Pokročilé DCR)

Pokročilá technologie DCR automaticky detekuje signál obrazu a inteligentně ovládá jas na pozadí a barvu za účelem zlepšení možnosti ztmavení černé v tmavších scénách a zesvětlení bílé na světlém pozadí.

All Recall (Připomenout vše)

Obnoví výchozí nastavení úprav, pokud se zobrazení používá ve výchozím režimu přednastavené synchronizace uvedené v části Specifications (Technické údaje) této příručky.

Audio Adjust (Nastavení zvuku)

Nastaví hlasitost, ztlumí zvuk nebo přepíná vstupy, pokud máte více než jeden zdroj.

Auto Detect (Automatická detekce)

Pokud aktuální vstup nemá signál, monitor automaticky přepne na další možnost vstupu. Tato funkce je u některých modelů ve výchozí konfiguraci deaktivována.

B

Black Stabilization (Stabilizace černé)

Stabilizace černé ViewSonic poskytuje zvýšenou viditelnost a detaily zesvětlením tmavých scén.

Blue Light Filter (Filtr modrého světla)

Upravuje filtr, který blokuje modré světlo s vysokou energií pro pohodlnější sledování.

Brightness (Jas)

Nastavuje hladiny černé na pozadí obrazu.

C

Color Adjust (Nastavení barev)

Poskytuje několik režimů nastavení barev pro přizpůsobení potřebám uživatelů.

Color Format (Formát barev)

Monitor může automaticky detekovat rozsah barev vstupního signálu. Možnosti rozsahu barev můžete ručně změnit a přizpůsobit správný rozsahbarev, pokud se barvy nezobrazují správně.

Color Space (Barevný prostor)

Umožňuje uživatelům vybrat, který barevný prostor by chtěli použít pro barevný výstup monitoru (RGB, YUV).

Color Temperature (Teplota barev)

Umožňuje uživatelům vybrat konkrétní nastavení teploty barev a přizpůsobit sledování obrazu.
Výchozí panel Původní stav panelu
Panel Default (Výchozí panel) Výchozí režim panelu.
Bluish (Namodralá) Slouží k nastavení barevné teploty na 9300K.
Cool (Chladivá) Slouží k nastavení barevné teploty na 7500K.
Native (Nativní) Výchozí barevná teplota. Doporučené nastavení pro obecné používání.
Warm (Teplá) Slouží k nastavení barevné teploty na 5000K.
User (Uživatel) Vlastní nastavení uživatele.

Contrast (Kontrast)

Nastaví rozdíl mezi pozadím obrazu (úroveň černé) a popředí (úroveň bílé).

F

FreeSync

Technologie FreeSync eliminuje sekání obrazu při hraní her a vynechávání snímků díky plynulému a bezchybnému výkonu za téměř jakékoli frekvence snímků.

G

Game Mode (Režim Hra)

Využívá herní podobu nabídky OSD včetně předem kalibrovaných herních nastavení FPS, RTS a MOBA. Každý režim je funkčně přizpůsoben prostřednictvím herního testování a úprav pro optimální kombinaci barev a technologie.

Gamma

Umožňuje uživateli ručně upravit úroveň jasu stupnice šedé monitoru.

H

HDR10 (vysoce dynamický rozsah)

Omezuje celkový kontrast daného záběru tak, aby byly zřetelné detaily ve světlých a tmavých částech.

Hue (Odstín)

Upravuje odstín jednotlivých barev (červené, zelené, modré, azurové, purpurové a žluté).

I

Information (Informace)

Zobrazuje režim synchronizace (vstupní videosignál) grafické karty v počítači, číslo modelu LCD monitoru, sériové číslo a adresu webových stránek společnosti ViewSonic®. Pokyny pro změnu rozlišení a obnovovací frekvence (vertikální frekvence) najdete v uživatelské příručce ke grafické kartě.

Input Select (Výběr zdroje)

Přepíná mezi různými vstupy, které jsou pro monitor k dispozici.

L

Low Input Lag (Nízká prodleva vstupu)

Společnost ViewSonic® nabízí nízkou prodlevu vstupu s využitím reduktoru zpracování monitorem, což omezuje zpožďování signálu. V podnabídce „Low Input Lag“ (Nízká prodleva vstupu) můžete vybrat odpovídající rychlost pro své zamýšlené použití.

M

Manual Image Adjust (Ruční nastavení obrazu)

Zobrazí nabídku „Manual Image Adjust“ (Ruční nastavení obrazu). Můžete ručně nastavovat celou řadu nastavení kvality obrazu.

Memory Recall (Obnovení z paměti)

Obnoví výchozí nastavení úprav, pokud se zobrazení používá ve výchozím režimu přednastavené synchronizace uvedené v části „Technické údaje“ této příručky.
POZNÁMKA:
  • (Výjimka) Tento ovládací prvek nemá vliv na změny provedené s nastavením „Language Select“ (Výběr jazyka) nebo „Power Lock“ (Zámek vypínače).
  • Memory Recall (Obnovení z paměti) je výchozí konfigurace a nastavení displeje při dodání. Memory Recall (Obnovení z paměti) je nastavení, se kterým výrobek splňuje kritéria programu ENERGY STAR®. Jakékoli změny ve výchozí konfiguraci a nastavení displeje změní spotřebu energie, čímž se spotřeba může zvýšit tak, že překročí limity stanovené programem ENERGY STAR®. ENERGY STAR® je soubor úsporných pravidel vydaných americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency – EPA). ENERGY STAR® je společný program americké Agentury pro ochranu životního prostředí a ministerstva energetiky USA, který nám všem pomáhá šetřit peníze a chránit životní prostředí využíváním produktů a metod efektivních z hlediska využití energie.

O

Overscan (Přeskenování)

Odkazuje na oříznutý obraz na obrazovce vašeho monitoru. Nastavení na vašem monitoru přiblíží obsah filmu, takže nemusíte vidět úplné okraje filmu.

P

PIP (Obraz v obraze)

Rozdělí obrazovku na dvě části, hlavní a místní okno. Uživatel může určit vstupní zdroj pro každou obrazovku.

PIP Swap (Přehození PIP)

Zamění zdroj hlavního obrazu za zdroj dílčího obrazu.

R

Recall (Připomenutí)

Resetuje nastavení ViewMode monitoru.

Resolution Notice (Upozornění na rozlišení)

Upozornění uživatele informuje, že aktuální rozlišení zobrazení není správné nativní rozlišení. Toto upozornění se zobrazí na okně nastavení zobrazení při nastavování rozlišení zobrazení.

Response Time (Doba odezvy)

Vytvoří hladký obraz bez pruhů, rozmazání nebo vícenásobného zobrazení. Krátká doba odezvy se dokonale hodí pro většinu her náročných na grafický výkon a poskytuje úžasnou kvalitu obrazu při sledování sportu nebo akčních filmů.

S

Saturation (Sytost)

Upravuje hloubku jednotlivých barev (červené, zelené, modré, azurové, purpurové a žluté).

Setup Menu

Slouží k úpravám nastavení nabídky OSD (On-Screen Display). Celá řada těchto nastavení lze nastavit prostřednictvím upozornění na obrazovce, takže uživatelé nemusejí nabídku znovu otevírat.

Sharpness (Ostrost)

Upravuje kvalitu obrazu monitoru.

V

ViewMode (Režim zobrazení)

Unikátní funkce ViewMode (Režim zobrazení) od společnosti ViewSonic nabízí předvolby „Game“ (Hra), „Movie“ (Film), „Web“, „Text“, „MSC“ a „Mono“. Tyto předvolby byly vytvořeny především pro optimalizaci sledování obrazů pro různé účely použití obrazovky.

Y

YUV Color Space (Barevný prostor YUV)

Barevný prostor YUV se používá ke zpracování barevného obrazu a videa; zohledňuje vlastnosti lidského oka, které umožňují omezenou šířku pásma chromatických součástí bez percepční deformace.