Поддръжка

From ViewSonic User Guide Database
bg:Monitor Maintenance
Jump to navigation Jump to search

Поддръжка

Общи инструкции

  • Уверете се, че мониторът е изключен и захранващият кабел е изваден от електрическия контакт.
  • Никога не пръскайте и не изливайте течност върху екрана или корпуса.
  • Боравенето с монитора да става внимателно, защото ако монитор с тъмен цвят бъде одраскан, белезите ще се виждат по-ясно отколкото при мониторите със светъл цвят.

Почистване на екрана

  • Избършете екрана с чисто и меко парче плат без власинки. Това премахва прах и други частици.
  • Ако екранът все още не е чист, използвайте малко количество препарат за почистване на прозорци, несъдържащ амоняк и алкохол, върху чисто и меко парче плат без власинки, след което почистете екрана.

Почистване на корпуса

  • Използвайте меко и сухо парче плат.
  • Ако корпусът все още не е чист, използвайте малко количество мек, неабразивен почистващ препарат, несъдържащ амоняк и алкохол, върху чисто и меко парче плат без власинки, след което избършете повърхността.

Отказ от отговорност

  • ViewSonic® не препоръчва използването на почистващи препарати с амоняк или алкохол върху екрана на дисплея или върху корпуса. Има данни, че някои химични почистващи препарати повреждат екрана и/или корпуса на монитора.
  • ViewSonic® не носи отговорност за повреди в резултат от използване на почистващи препарати, съдържащи амоняк или алкохол.