Обслужване на клиенти

From ViewSonic User Guide Database
bg:Customer Service
Jump to navigation Jump to search

Обслужване на клиенти

За техническа поддръжка или услуга на продукта, вижте таблицата по-долу, за да се свържете с търговеца си.

Ще Ви е необходим серийния номер на продукта.

Азиатско-тихоокеанския регион и Африка

Държава/регион Уеб сайт
Australia https://viewsonic.com/au/
Bangladesh https://www.viewsonic.com/bd/
中囯(China) https://www.viewsonic.com.cn
香港 (繁體中文) https://www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English) https://www.viewsonic.com/hk-en/
India https://www.viewsonic.com/in/
Indonesia https://www.viewsonic.com/id/
Israel https://www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan) https://www.viewsonic.com/jp/
Korea https://www.viewsonic.com/kr/
Malaysia https://www.viewsonic.com/my/
Middle East https://www.viewsonic.com/me/
Myanmar https://www.viewsonic.com/mm/
Nepal https://www.viewsonic.com/np/
New Zealand https://www.viewsonic.com/nz/
Pakistan https://www.viewsonic.com/pk/
Philippines https://www.viewsonic.com/ph/
Singapore https://www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan) https://www.viewsonic.com/tw/
ประเทศไทย (Thailand) https://www.viewsonic.com/th/
Việt Nam https://www.viewsonic.com/vn/
South Africa & Mauritius https://www.viewsonic.com/za/

Америка

Държава/регион Уеб сайт
United States https://www.viewsonic.com/us/
Canada https://www.viewsonic.com/us/
Latin America https://www.viewsonic.com/la/

Европа

Държава/регион Уеб сайт
Europe https://www.viewsonic.com/eu/
France https://www.viewsonic.com/fr/
Deutschland https://www.viewsonic.com/de/
Қазақстан https://www.viewsonic.com/kz/
Россия https://www.viewsonic.com/ru/
España https://www.viewsonic.com/es/
Türkiye https://www.viewsonic.com/tr/
Україна https://www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom https://www.viewsonic.com/uk/