Template:Sticky Menu Projector No Ceiling VIE

From ViewSonic User Guide Database
Jump to navigation Jump to search
[[{{{1}}}|Giới thiệu]] [[{{{2}}}|Điều khiển từ xa]] [[{{{3}}}|Thiết lập ban đầu]] [[{{{4}}}|Thực hiện các kết nối]] [[{{{5}}}|Sử dụng máy chiếu]] [[{{{6}}}|Vận hành máy chiếu]] [[{{{7}}}|Sơ đồ menu hiển thị trên màn hình (OSD)]] [[{{{8}}}|Thao tác menu]] [[{{{9}}}|Thông số kỹ thuật]] [[{{{10}}}|Thông tin quy định và dịch vụ]] Biện pháp phòng ngừa an toàn Bảng chú giải Khắc phục sự cố Bảo dưỡng